Bine aţi venit pe site-ul nostru!
 
Sprijin pentru finantarea partiala a cheltuielilor de personal efectuate de Inspectoratul Scolar Judetean Calarasi, in perioada 2012 - 2015, pentru personalul implicat in gestionarea instrumentelor structurale


Axa prioritara 1: Sprijin pentru implementarea instrumentelor structurale si coordonarea programelor
Domeniul major de interventie 1.1: Sprijin pentru managementul si implementarea IS
Codul SMIS: 48914
Beneficiar: Inspectoratul Scolar al Judetului Calarasi


Valoarea contractului/ deciziei de finantare


Contributie UE: 593324.32
Contributie nationala: 104704.3
Valoare totala eligibila: 698028.62
Cheltuieli neeligibile: 0
Total proiect: 698028.62

Obiectivul proiectului: Proiectul are ca scop sprijinirea sistemului de remunerare si motivare a personalului din structurile publice cu atributii in gestionarea instrumentelor structurale - Obiectivul Convergenta. Obiectivul propus contribuie la atingerea obiectivului specific al Axei prioritare 1 Sprijin pentru implementarea instrumentelor structurale si coordonarea programelor, care urmareste consolidarea capacitatii de coordonare a implementarii instrumentelor structurale si dezvoltarea unui sistem administrativ corespunzator in vederea asigurarii eficientei si eficacitatii procesului de coordonare, management si control al instrumentelor structurale - Obiectivul Convergenta.

Rezultate asteptate: - Sprijin asigurat pentru remunerarea personalului implicat in gestionarea instrumentelor structurale din cadrul Inspectoratului Scolar Judetean Calarasi- Unitatea Regionala POSDRU Sud. - Managementul proiectului asigurat.

Stadiul proiectului: In implementare

Stadiul financiar al proiectului*


Cheltuieli eligibile solicitate: 755287.51
Cheltuieli eligibile aprobate: 698028.62
Prefinantare platita: 0
Contributie UE rambursata: 593324.32
Contributie nationala rambursata sau aprobata: 104704.3

Cereri de rambursare (CR):

Nr. CR Data primirii CR Suma solicitata Data aprobarii CR Suma aprobata Nr. si data ordine de plata aferente rambursarilor FEDR Suma rambursata FEDR
1 16-DEC-13 175564.76 20-DEC-13 120760.77 OP 19/08-APR-14 102646.65
3 27-JUN-14 80687.06 22-JUL-14 80687.06 OP 193/25-SEP-14; OP 194/25-SEP-14 68584
4 03-JUL-14 59941.98 04-AUG-14 59941.98 OP 192/25-SEP-14 50950.68
5 02-OCT-14 60203.52 21-OCT-14 59447.52 OP 301/10-NOV-14 50530.39
6 27-NOV-14 289481.19 29-JAN-15 287782.29 OP 23/19-FEB-15 244614.95
7 10-JUL-15 89409 02-OCT-15 89409 OP 222/21-OCT-15; OP 223/21-OCT-15 75997.65
2 03-APR-14


* platile aferente proiectului se actualizeaza in SMIS intre 1-10 ale lunii urmatoare celei in care s-a efectuat plata
  Proiect co-finantat din Fondul European de Dezvoltare Regionala prin POAT 2007-2013.

© 2011 Ministerul Fondurilor Europene
creare site-uri web - DancoVision
Home | POAT | Informaţii utile | Coordonare Asistenţă Tehnică | Licitaţii | Despre noi | Hartă Site | FAQ | Contact