Bine aţi venit pe site-ul nostru!
 
Sprijin pentru finantarea partiala a cheltuielilor de personal efectuate de Inspectoratul Scolar Judetean Neamt, in perioada 2012 - 2015, pentru personalul implicat in gestionarea instrumentelor structurale


Axa prioritara 1: Sprijin pentru implementarea instrumentelor structurale si coordonarea programelor
Domeniul major de interventie 1.1: Sprijin pentru managementul si implementarea IS
Codul SMIS: 48916
Beneficiar: Inspectoratul Scolar Judetean Neamt


Valoarea contractului/ deciziei de finantare


Contributie UE: 649004.74
Contributie nationala: 114530.25
Valoare totala eligibila: 763534.99
Cheltuieli neeligibile: 0
Total proiect: 763534.99

Obiectivul proiectului: Proiectul are ca scop sprijinirea sistemului de remunerare si motivare a personalului din structurile publice cu atributii in gestionarea instrumentelor structurale - Obiectivul Convergenta. Obiectivul propus contribuie la atingerea obiectivului specific al Axei prioritare 1 Sprijin pentru implementarea instrumentelor structurale si coordonarea programelor, care urmareste consolidarea capacitatii de coordonare a implementarii instrumentelor structurale si dezvoltarea unui sistem administrativ corespunzator in vederea asigurarii eficientei si eficacitatii procesului de coordonare, management si control al instrumentelor structurale - Obiectivul Convergenta.

Rezultate asteptate: -Sprijin asigurat pentru remunerarea personalului implicat in gestionarea instrumentelor structurale din cadrul Inspectoratului Scolar Judetean Neamt- Unitatea Regionala POSDRU Nord-Est. -Managementul proiectului asigurat.

Stadiul proiectului: In implementare

Stadiul financiar al proiectului*


Cheltuieli eligibile solicitate: 373836.61
Cheltuieli eligibile aprobate: 357711.52
Prefinantare platita: 0
Contributie UE rambursata: 193571.02
Contributie nationala rambursata sau aprobata: 34159.59

Cereri de rambursare (CR):

Nr. CR Data primirii CR Suma solicitata Data aprobarii CR Suma aprobata Nr. si data ordine de plata aferente rambursarilor FEDR Suma rambursata FEDR
1 16-DEC-13 228726.1 20-DEC-13 212601.01 OP 24/08-APR-14 180710.86
2 19-NOV-14 145110.51 12-DEC-14 145110.51 OP 348/23-DEC-14 12860.16


* platile aferente proiectului se actualizeaza in SMIS intre 1-10 ale lunii urmatoare celei in care s-a efectuat plata
  Proiect co-finantat din Fondul European de Dezvoltare Regionala prin POAT 2007-2013.

© 2011 Ministerul Fondurilor Europene
creare site-uri web - DancoVision
Home | POAT | Informaţii utile | Coordonare Asistenţă Tehnică | Licitaţii | Despre noi | Hartă Site | FAQ | Contact