Bine aţi venit pe site-ul nostru!
 
Sprijin pentru finantarea partiala a cheltuielilor de personal efectuate de Departamentul pentru Energie pentru personalul implicat in gestionarea instrumentelor structurale


Axa prioritara 1: Sprijin pentru implementarea instrumentelor structurale si coordonarea programelor
Domeniul major de interventie 1.1: Sprijin pentru managementul si implementarea IS
Codul SMIS: 48990
Beneficiar: Departamentul pentru Energie


Valoarea contractului/ deciziei de finantare


Contributie UE: 5360698.86
Contributie nationala: 946005.68
Valoare totala eligibila: 6306704.54
Cheltuieli neeligibile: 118747.64
Total proiect: 6425452.18

Obiectivul proiectului: Proiectul are ca scop sprijinirea sistemului de remunerare si motivare a personalului din structurile publice cu atributii in gestionarea instrumentelor structurale Obiectivul Convergenta. Obiectivul propus contribuie la atingerea obiectivului specific al Axei prioritare 1 Sprijin pentru implementarea instrumentelor structurale si coordonarea programelor, care urmareste consolidarea capacitatii de coordonare a implementarii instrumentelor structurale si dezvoltarea unui sistem administrativ corespunzator in vederea asigurarii eficientei si eficacitatii procesului de coordonare, management si control al instrumentelor structurale Obiectivul Convergenta.

Rezultate asteptate: Sprijin asigurat pentru remunerarea personalului implicat in gestionarea instrumentelor structurale din cadrul Departamentului pentru Energie. Managementul proiectului asigurat.

Stadiul proiectului: In implementare

Stadiul financiar al proiectului*


Cheltuieli eligibile solicitate: 4624886.76
Cheltuieli eligibile aprobate: 4531715.22
Prefinantare platita: 0
Contributie UE rambursata: 2861491.2
Contributie nationala rambursata sau aprobata: 504969.02

Cereri de rambursare (CR):

Nr. CR Data primirii CR Suma solicitata Data aprobarii CR Suma aprobata Nr. si data ordine de plata aferente rambursarilor FEDR Suma rambursata FEDR
1 15-JAN-14 183640.67 06-JUN-14 183640.67 OP 79/20-JUN-14 156094.57
2 31-MAR-14 274633.28 06-JUN-14 274633.28 OP 80/20-JUN-14; OP 81/20-JUN-14 233438.29
3 30-JUN-14 219636.83 18-JUL-14 219636.83 OP 125/29-JUL-14 186691.31
4 01-OCT-14 242317.25 13-OCT-14 242275.34 OP 272/28-OCT-14 205934.04
5 12-DEC-14 1183717.73 22-DEC-14 1090697.1 OP 10/19-FEB-15 927092.54
7 11-MAY-15 354166 21-MAY-15 354166 OP 93/09-JUN-15; OP 94/09-JUN-15 301041.1
8 01-JUL-15 1001411 09-JUL-15 1001411 OP 145/28-JUL-15 851199.35
6 09-MAR-15
12 17-DEC-15
11 09-DEC-15 1165364 14-DEC-15 1165255
9 03-SEP-15
10 18-NOV-15


* platile aferente proiectului se actualizeaza in SMIS intre 1-10 ale lunii urmatoare celei in care s-a efectuat plata
  Proiect co-finantat din Fondul European de Dezvoltare Regionala prin POAT 2007-2013.

© 2011 Ministerul Fondurilor Europene
creare site-uri web - DancoVision
Home | POAT | Informaţii utile | Coordonare Asistenţă Tehnică | Licitaţii | Despre noi | Hartă Site | FAQ | Contact