Bine aţi venit pe site-ul nostru!
 
Sprijin pentru finantarea partiala a cheltuielilor de personal efectuate de DGRFP Cluj-Napoca pentru personalul implicat in coordonarea, managementul si controlul instrumentelor structurale


Axa prioritara 1: Sprijin pentru implementarea instrumentelor structurale si coordonarea programelor
Domeniul major de interventie 1.1: Sprijin pentru managementul si implementarea IS
Codul SMIS: 49059
Beneficiar: Directia Generala Regionala a Finantelor Publice Cluj - Napoca


Valoarea contractului/ deciziei de finantare


Contributie UE: 2239640.83
Contributie nationala: 395230.73
Valoare totala eligibila: 2634871.56
Cheltuieli neeligibile: 0
Total proiect: 2634871.56

Obiectivul proiectului: Proiectul are ca scop sprijinirea sistemului de remunerare si motivare a personalului din structurile publice cu atributii in aceste domenii. Obiectivul propus contribuie la atingerea obiectivului specific al Axei prioritare 1 Sprijin pentru implementarea instrumentelor structurale si coordonarea programelor, care urmareste consolidarea capacitatii de coordonare a implementarii instrumentelor structurale si dezvoltarea unui sistem administrativ corespunzator in vederea asigurarii eficientei si eficacitatii procesului de coordonare, management si control al instrumentelor structurale.

Rezultate asteptate: Sprijin asigurat pentru aplicarea Legii nr.490/2004 privind stimularea financiara a personalului care gestioneaza fonduri comunitare, cu modificarile si completarile ulterioare pentru personalul implicat in coordonarea, managementul si controlul Fondurilor Structurale si de Coeziune - Obiectivul Convergenta, din cadrul D.G.R.F.P.Cluj-Napoca.

Stadiul proiectului: In implementare

Stadiul financiar al proiectului*


Cheltuieli eligibile solicitate: 3650247.27
Cheltuieli eligibile aprobate: 2713190.95
Prefinantare platita: 0
Contributie UE rambursata: 2153202.79
Contributie nationala rambursata sau aprobata: 379976.96

Cereri de rambursare (CR):

Nr. CR Data primirii CR Suma solicitata Data aprobarii CR Suma aprobata Nr. si data ordine de plata aferente rambursarilor FEDR Suma rambursata FEDR
1 29-NOV-13 743354.44 23-DEC-13 436392.84 OP 31/15-MAY-14 370933.91
2 07-APR-14 114694.24 13-OCT-14 110058.85 OP 279/28-OCT-14; OP 280/28-OCT-14 93550.02
3 30-JUN-14 116908.08 13-OCT-14 111663.5 OP 281/28-OCT-14 94913.98
4 02-OCT-14 116240.64 13-OCT-14 110996.06 OP 282/28-OCT-14 94346.65
5 11-DEC-14 2293310.33 22-DEC-14 1678340.16 OP 11/17-FEB-15 1273579.62
7 25-JUN-15 265739.54 17-AUG-15 265739.54 OP 194/08-SEP-15; OP 195/08-SEP-15 225878.61


* platile aferente proiectului se actualizeaza in SMIS intre 1-10 ale lunii urmatoare celei in care s-a efectuat plata
  Proiect co-finantat din Fondul European de Dezvoltare Regionala prin POAT 2007-2013.

© 2011 Ministerul Fondurilor Europene
creare site-uri web - DancoVision
Home | POAT | Informaţii utile | Coordonare Asistenţă Tehnică | Licitaţii | Despre noi | Hartă Site | FAQ | Contact