Bine aţi venit pe site-ul nostru!
 
Sprijin pentru finantarea partiala a cheltuielilor de personal efectuate de Directia Regionala a Finantelor Publice Timisoara pentru personalul implicat in coordonarea, managementul si controlul instrumentelor culturale


Axa prioritara 1: Sprijin pentru implementarea instrumentelor structurale si coordonarea programelor
Domeniul major de interventie 1.1: Sprijin pentru managementul si implementarea IS
Codul SMIS: 49449
Beneficiar: Directia Generala Regionala a Finantelor Publice Timisoara


Valoarea contractului/ deciziei de finantare


Contributie UE: 1146675.99
Contributie nationala: 202354.59
Valoare totala eligibila: 1349030.58
Cheltuieli neeligibile: 0
Total proiect: 1349030.58

Obiectivul proiectului: Proiectul are ca scop sprijinirea sistemului de remunerare si motivare a personalului din structurile publice cu atributii in aceste domenii . Obiectivul propus contribuie la atingerea obiectivului specific al Axei prioritare 1 Sprijin pentru implementarea instrumentelor structurale si coordonarea programelor, care urmareste consolidarea capacitatii de coordonare a implementarii instrumentelor structurale si dezvoltarea unui sistem administrativ corespunzator, in vederea asigurarii eficientei si eficacitatii procesului de coordonare, management si control al instrumentelor structurale.

Rezultate asteptate: Sprijin asigurat pentru aplicarea Legii nr. 490/2004 privind stimularea financiara a personalului care gestioneaza fonduri comunitare, cu modificarile si completarile ulterioare pentru personalul implicat in coordonarea, managementul si controlul Fondurilor Structurale si de Coeziune ? Obiectivul Convergenta, din cadrul D.G.R.F.P. TIMISOARA .

Stadiul proiectului: Finalizat

Stadiul financiar al proiectului*


Cheltuieli eligibile solicitate: 1633311.98
Cheltuieli eligibile aprobate: 1349030.58
Prefinantare platita: 0
Contributie UE rambursata: 1077103.49
Contributie nationala rambursata sau aprobata: 202354.59

Cereri de rambursare (CR):

Nr. CR Data primirii CR Suma solicitata Data aprobarii CR Suma aprobata Nr. si data ordine de plata aferente rambursarilor FEDR Suma rambursata FEDR
1 04-JUL-14 408105.56 13-OCT-14 401755.33 OP 283/28-OCT-14 341492.03
2 04-AUG-14 119394.22 13-OCT-14 115140.05 OP 284/28-OCT-14; OP 285/28-OCT-14 97869.04
3 03-OCT-14 61824.2 13-OCT-14 61824.2 OP 278/28-OCT-14 52550.57
4 26-NOV-14 551062 12-DEC-14 366096 OP 354/23-DEC-14 311181.6
5 29-JAN-15 325106 13-FEB-15 240515 OP 31/26-FEB-15 204437.75
6 10-MAR-15 167820 27-JUL-15 163700 OP 160/11-AUG-15; OP 161/11-AUG-15 139145


* platile aferente proiectului se actualizeaza in SMIS intre 1-10 ale lunii urmatoare celei in care s-a efectuat plata
  Proiect co-finantat din Fondul European de Dezvoltare Regionala prin POAT 2007-2013.

© 2011 Ministerul Fondurilor Europene
creare site-uri web - DancoVision
Home | POAT | Informaţii utile | Coordonare Asistenţă Tehnică | Licitaţii | Despre noi | Hartă Site | FAQ | Contact