Bine aţi venit pe site-ul nostru!
 
Sprijin pentru finantarea partiala a cheltuielilor de personal efectuate de Inspectoratul Scolar Judetean Dolj, in perioada 2012 - 2015, pentru personalul implicat in gestionarea instrumentelor structurale


Axa prioritara 1: Sprijin pentru implementarea instrumentelor structurale si coordonarea programelor
Domeniul major de interventie 1.1: Sprijin pentru managementul si implementarea IS
Codul SMIS: 49580
Beneficiar: Inspectoratul Scolar Judetean Dolj


Valoarea contractului/ deciziei de finantare


Contributie UE: 795084.84
Contributie nationala: 140309.09
Valoare totala eligibila: 935393.93
Cheltuieli neeligibile: 253774.95
Total proiect: 1189168.88

Obiectivul proiectului: Proiectul are ca scop sprijinirea sistemului de remunerare si motivare a personalului din structurile publice cu atributii in gestionarea instrumentelor structurale Obiectivul Convergenta. Obiectivul propus contribuie la atingerea obiectivului specific al Axei prioritare 1 Sprijin pentru implementarea instrumentelor structurale si coordonarea programelor, care urmareste consolidarea capacitatii de coordonare a implementarii instrumentelor structurale si dezvoltarea unui sistem administrativ corespunzator in vederea asigurarii eficientei si eficacitatii procesului de coordonare, management si control al instrumentelor structurale Obiectivul Convergenta.

Rezultate asteptate: Sprijin asigurat pentru remunerarea personalului implicat in gestionarea instrumentelor structurale din cadrul Inspectoratului Scolar Judetean Dolj - Unitatea Regionala POSDRU Sud-Vest a OIPOSDRU-MEN. Managementul proiectului asigurat.

Stadiul proiectului: In implementare

Stadiul financiar al proiectului*


Cheltuieli eligibile solicitate: 338555.55
Cheltuieli eligibile aprobate: 239493.15
Prefinantare platita: 0
Contributie UE rambursata: 203569.18
Contributie nationala rambursata sau aprobata: 35923.97

Cereri de rambursare (CR):

Nr. CR Data primirii CR Suma solicitata Data aprobarii CR Suma aprobata Nr. si data ordine de plata aferente rambursarilor FEDR Suma rambursata FEDR
1 20-DEC-13 216320.73 23-DEC-13 117258.33 OP 21/08-APR-14 99669.58
2 11-DEC-14 122234.82 22-DEC-14 122234.82 OP 12/17-FEB-15 103899.6
3 10-AUG-15


* platile aferente proiectului se actualizeaza in SMIS intre 1-10 ale lunii urmatoare celei in care s-a efectuat plata
  Proiect co-finantat din Fondul European de Dezvoltare Regionala prin POAT 2007-2013.

© 2011 Ministerul Fondurilor Europene
creare site-uri web - DancoVision
Home | POAT | Informaţii utile | Coordonare Asistenţă Tehnică | Licitaţii | Despre noi | Hartă Site | FAQ | Contact