Bine aţi venit pe site-ul nostru!
 
Sprijin pentru finantarea partiala a cheltuielilor de personal efectuate de Ministerul Educatiei Nationale, in perioada 2012 - 2015, pentru personalul implicat in gestionarea instrumentelor structurale


Axa prioritara 1: Sprijin pentru implementarea instrumentelor structurale si coordonarea programelor
Domeniul major de interventie 1.1: Sprijin pentru managementul si implementarea IS
Codul SMIS: 49714
Beneficiar: Ministerul Educatiei, Cercetarii, Tineretului si Sportului- OI POS DRU


Valoarea contractului/ deciziei de finantare


Contributie UE: 2714004.7
Contributie nationala: 478942.01
Valoare totala eligibila: 3192946.71
Cheltuieli neeligibile: 356740.32
Total proiect: 3549687.03

Obiectivul proiectului: Proiectul are ca scop sprijinirea sistemului de remunerare si motivare a personalului din structurile publice cu atributii in gestionarea instrumentelor structurale Obiectivul Convergenta. Obiectivul propus contribuie la atingerea obiectivului specific al Axei prioritare 1 Sprijin pentru implementarea instrumentelor structurale si coordonarea programelor, care urmareste consolidarea capacitatii de coordonare a implementarii instrumentelor structurale si dezvoltarea unui sistem administrativ corespunzator in vederea asigurarii eficientei si eficacitatii procesului de coordonare, management si control al instrumentelor structurale ? Obiectivul Convergenta.

Rezultate asteptate: Sprijin asigurat pentru remunerarea personalului implicat in gestionarea instrumentelor structurale Obiectivul Convergenta, din cadrul : ORGANISMULUI INTERMEDIAR al Ministerului Educatiei Nationale (OI POSDRU MEN) Management de proiect asigurat.

Stadiul proiectului: In implementare

Stadiul financiar al proiectului*


Cheltuieli eligibile solicitate: 3195936.39
Cheltuieli eligibile aprobate: 3192454.26
Prefinantare platita: 0
Contributie UE rambursata: 2713586.13
Contributie nationala rambursata sau aprobata: 478868.13

Cereri de rambursare (CR):

Nr. CR Data primirii CR Suma solicitata Data aprobarii CR Suma aprobata Nr. si data ordine de plata aferente rambursarilor FEDR Suma rambursata FEDR
1 10-DEC-13 166190.15 17-DEC-13 165620.22 OP 9/17-MAR-14 140777.19
3 16-JUN-14 340451.67 18-JUL-14 339975.47 OP 101/29-JUL-14 288979.15
4 09-JUL-14 491887.1 18-JUL-14 491887.1 OP 133/31-JUL-14 418104.04
5 02-OCT-14 596537.47 13-OCT-14 594101.47 OP 276/28-OCT-14 504986.25
6 03-DEC-14 1058181 12-DEC-14 1058181 OP 351/23-DEC-14 899453.85
7 02-MAR-15 542689 02-JUL-15 542689 OP 153/28-JUL-15; OP 154/28-JUL-15 461285.65
2 27-MAR-14


* platile aferente proiectului se actualizeaza in SMIS intre 1-10 ale lunii urmatoare celei in care s-a efectuat plata
  Proiect co-finantat din Fondul European de Dezvoltare Regionala prin POAT 2007-2013.

© 2011 Ministerul Fondurilor Europene
creare site-uri web - DancoVision
Home | POAT | Informaţii utile | Coordonare Asistenţă Tehnică | Licitaţii | Despre noi | Hartă Site | FAQ | Contact