Bine aţi venit pe site-ul nostru!
 
Sprijin pentru functionarea Ministerului Fondurilor Europene (Structurile de coordonare a instrumentelor structurale si Autoritatea de management pentru POAT)


Axa prioritara 1: Sprijin pentru implementarea instrumentelor structurale si coordonarea programelor
Domeniul major de interventie 1.4: Functionarea Autoritatii de Management pentru POAT, a ACIS, a Autoritatii de Certificare si Plata si a Autoritatii de Audit
Codul SMIS: 49863
Beneficiar: Ministerul Fondurilor Europene


Valoarea contractului/ deciziei de finantare


Contributie UE: 473491.53
Contributie nationala: 83557.33
Valoare totala eligibila: 557048.86
Cheltuieli neeligibile: 49970.17
Total proiect: 607019.03

Obiectivul proiectului: Obiectivul proiectului consta in sprijinirea functionarii Ministerului Fondurilor Europene in calitate de autoritate pentru coordonarea instrumentelor structurale si a Autoritatii de Management pentru POAT prin furnizarea de asistenta tehnica si logistica necesara, precum si prin acoperirea cheltuielilor administrative. Acest obiectiv se inscrie in obiectivele Axei prioritare 1, fiind identificat in cadrul a doua dintre scopurile acesteia: - asigurarea implementarii cu succes a POAT, - asigurarea functionarii corespunzatoare a structurilor implicate in coordonarea implementarii instrumentelor structurale si a organizarii reuniunilor CNC si a grupurilor de lucru.

Rezultate asteptate: 1. Reuniunile referitoare la coordonarea instrumentelor structurale, a celor 2 reuniuni din a.c. ale Comitetului de Monitorizare al POAT si a altor reuniuni relevante pentru implementarea POAT organizate cu succes; 2.Participarea personalului MFE la evenimente si reuniuni referitoare la gestionarea Instrumentelor Structurale asigurata. 3. Conditii logistice corespunzatoare asigurate pentru functionarea MFE (in calitate de autoritate pentru coordonarea instrumentelor structurale si AM POAT)

Stadiul proiectului: In implementare

Stadiul financiar al proiectului*


Cheltuieli eligibile solicitate: 268110.58
Cheltuieli eligibile aprobate: 268110.58
Prefinantare platita: 0
Contributie UE rambursata: 227893.99
Contributie nationala rambursata sau aprobata: 40216.59

Cereri de rambursare (CR):

Nr. CR Data primirii CR Suma solicitata Data aprobarii CR Suma aprobata Nr. si data ordine de plata aferente rambursarilor FEDR Suma rambursata FEDR
1 19-DEC-13 268110.58 23-DEC-13 268110.58 OP 20/08-APR-14 227893.99
2 20-NOV-15


* platile aferente proiectului se actualizeaza in SMIS intre 1-10 ale lunii urmatoare celei in care s-a efectuat plata
  Proiect co-finantat din Fondul European de Dezvoltare Regionala prin POAT 2007-2013.

© 2011 Ministerul Fondurilor Europene
creare site-uri web - DancoVision
Home | POAT | Informaţii utile | Coordonare Asistenţă Tehnică | Licitaţii | Despre noi | Hartă Site | FAQ | Contact