Bine aţi venit pe site-ul nostru!
 
Gestionarea instrumentelor structurale prin intermediul evenimentelor privind aspecte tematice relevante


Axa prioritara 1: Sprijin pentru implementarea instrumentelor structurale si coordonarea programelor
Domeniul major de interventie 1.1: Sprijin pentru managementul si implementarea IS
Codul SMIS: 49947
Beneficiar: Ministerul Fondurilor Europene


Valoarea contractului/ deciziei de finantare


Contributie UE: 15287.63
Contributie nationala: 5095.87
Valoare totala eligibila: 20383.5
Cheltuieli neeligibile: 0
Total proiect: 20383.5

Obiectivul proiectului: Obiectivul proiectului consta in organizarea unor evenimente cu privire la aspecte tematice cheie relevante pentru gestiunea instrumentelor structurale - problematica ajutorului de stat si aspecte vizand inchiderea programelor operationale aferente perioadei de finantare 2007-2013. Proiectul contribuie astfel la asigurarea sprijinului si a instrumentelor adecvate in vederea unei coordonari si implementari eficiente si eficace a instrumentelor structurale pentru perioada 2007-2013.

Rezultate asteptate: 1. Seminarul cu privire la aplicarea legislatiei in domeniul ajutorului de stat pentru proiectele finantate din fonduri europene organizat cu succes. 2. Seminarul cu privire la procesul de inchidere 2007-2013 organizat cu succes.

Stadiul proiectului: In implementare

Stadiul financiar al proiectului*


Cheltuieli eligibile solicitate: 20383.5
Cheltuieli eligibile aprobate: 20383.5
Prefinantare platita: 0
Contributie UE rambursata: 17325.98
Contributie nationala rambursata sau aprobata: 3057.52

Cereri de rambursare (CR):

Nr. CR Data primirii CR Suma solicitata Data aprobarii CR Suma aprobata Nr. si data ordine de plata aferente rambursarilor FEDR Suma rambursata FEDR
1 31-MAR-14 20383.5 25-AUG-14 20383.5 OP 240/02-OCT-14 17325.98


* platile aferente proiectului se actualizeaza in SMIS intre 1-10 ale lunii urmatoare celei in care s-a efectuat plata
  Proiect co-finantat din Fondul European de Dezvoltare Regionala prin POAT 2007-2013.

© 2011 Ministerul Fondurilor Europene
creare site-uri web - DancoVision
Home | POAT | Informaţii utile | Coordonare Asistenţă Tehnică | Licitaţii | Despre noi | Hartă Site | FAQ | Contact