Bine aţi venit pe site-ul nostru!
 
Servicii de informare si consultanta oferite de Banca Mondiala in sprijinul infiintarii unui Sistem de Implementare a Prioritatilor


Axa prioritara 1: Sprijin pentru implementarea instrumentelor structurale si coordonarea programelor
Domeniul major de interventie 1.1: Sprijin pentru managementul si implementarea IS
Codul SMIS: 49976
Beneficiar: Secretariatul General al Guvernului


Valoarea contractului/ deciziei de finantare


Contributie UE: 17438188.58
Contributie nationala: 5812729.53
Valoare totala eligibila: 23250918.11
Cheltuieli neeligibile: 0
Total proiect: 23250918.11

Obiectivul proiectului: Obiectivul proiectului vizeaza imbunatatirea performantelor Guvernului in implementarea politicilor publice si domeniilor de furnizare a serviciilor cheie prin sprijinirea crearii unui Sistem de Implementare a Prioritatilor (Delivery System - DS) si a unei Unitati de Implementare (Delivery Unit - DU) la nivelul Cancelariei Primului Ministru. Obiective Specifice ale proiectului sunt: - Infiintarea si operationalizarea unui Sistem de Implementare a Prioritatilor pe baza celor mai bune practici internationale relevante; - Stabilirea unui set restrans de domenii prioritare ale Guvernului, respectiv: (a) implementarea reformelor in sectorul energetic orientate spre dezvoltarea potentialului de crestere a acestuia prin stimularea investitiilor private si prin cresterea calitatii administrarii acestuia, precum si prin protejarea categoriilor celor mai vulnerabile ale populatiei fata de impactul negativ potential al acestor reforme; b) sustinerea unei reforme bine orientate in cadrul sistemelor de achizitii publice, cu accent pe implementarea masiva a practicilor de e-achizitie, orientate spre imbunatatirea eficacitatii de implementare a investitiilor publice si a absorbtiei fondurilor europene de coeziune; c) implementarea la termen a elementelor esentiale ale Planului national pentru investitii strategice si crearea de locuri de munca, cu accent pe angajarea tinerilor in campul muncii si d) sustinerea eforturilor permanente de imbunatatire si modernizare a sistemelor de colectare a taxelor si impozitelor, cu accent pe ameliorarea serviciilor destinate contribuabililor si utilizarea pe larg a solutiilor e-guvernare automatizate) . Implementarea activitatilor si obtinerea rezultatelor asumate prin proiect vor permite dezvoltarea capacitatii administrative in institutiile administratiei publice implicate, imbunatatirea managementului investitiilor publice si absorbtia fondurilor structurale ale UE; - Coordonarea procesului de luare a deciziilor strategice la nivelul Guvernului referitoare la politicile publice, in acord cu obiectivele majore nationale si documentele programatice referitoare la instrumentele structurale; - Monitorizarea si evaluarea, folosind indicatori de performanta si alte tehnici, a eficientei procesului de formulare si implementare a politicilor publice;

Rezultate asteptate: Activitatea 1 1.1 - 1 raport care cuprinde recomandari si proiecte de reglementari menite sa sustina mandatul Sistemului de implementare si Unitatea de implementare a proiectelor prioritare; 1.2 - 1 manual operativ, care cuprinde linii directoare si proceduri pentru stabilirea termenelor si formatelor de raportare si monitorizare efectiva a progreselor inregistrate in cadrul implementarii prioritatilor selectate, precum si protocoale pentru solutionarea problemelor de implementare, atunci cand este cazul; 1.3 - O vizita de studiu intr-o tara relevanta pentru 12 participanti din echipa centrala a UI; 1.4 - 1 raport cuprinzand caietul de sarcini si cerintele privind sistemul de monitorizare si sistemul grafic electronic (dashboard) ce urmeaza sa spijine operatiile UI; - 1 pachet informatic integrat tip dashboard; 1.5 - 1 raport care cuprinde cuprinde recomandari aplicabile, privind implementarea instrumentelor de colectare a datelor referitoare la opiniile cetatenilor; Activitatea 2 2.1 - 1 raport care prezinta criteriile si metodologiile convenite pentru restrangerea obiectivelor si sub-obiectivelor din domeniile prioritare selectate; 2.2 - 4 rapoarte care prezinta obiectivele prioritare si optiunile politice in domenii selectate, respectiv achizitiile publice, crearea de locuri de munca, energie si administrare fiscala; 2.3 - 4 rapoarte care cuprind analize asupra factorilor implicati si exercitii de cartografiere in fiecare dintre sectoarele selectate; 2.4 - 4 planuri de implementare preliminare, cu accent pe rezultate specifice masurabile din fiecare dintre domeniile prioritare selectate, incluzand recomandari de rezultate pe termen scurt (castiguri rapide) in fiecare sector; Activitatea 3 3.1- 4 ateliere de lucru care vor include participarea factorilor relevanti implicati in ceea ce priveste elaborarea planurilor de implementare; 3.2- 4 planuri de implementare detaliate pentru obiectivele prioritare care au rezultat din activitatea participativa cu factorii implicati si cu agentiile guvernamentale relevante, care vor include o lista a indicatorilor de monitorizare si a datelor de referinta; Activitatea 4 4.1 -1 raport care cuprinde analiza asupra factorilor implicati si datele de referinta pentru elaborarea strategiei de comunicare aferenta sistemului de implementare; 4.2 - 1 strategie complexa de comunicare destinata publicului extern si publicului intern; 4.3 - 1 conferinta internationala organizata si desfasurata; 4.4 - 5 rapoarte trimestriale, cu recomandari privind implementarea eficienta si imbunatatiri ce pot fi aduse strategiei de comunicare; Activitatea 5 5.1 - 5 rapoarte de evaluare, cu accent pe programele neperformante si recomandari aplicabile in scopul corectarii problemelor aparute in punerea in aplicare a planurilor de implementare; - 10 rapoarte rezultate ca o necesiate a activitatii Primului-ministru (rapoarte ad-hoc); 5.2 - suport oferit institutiilor guvernamentale din domeniilor selectate, in cadrul activitatii acestora de monitorizare curenta; 5.3 - 1 raport interimar cu recomandari aplicabile pentru imbunatatirea mecanismelor de responsabilizare si de coordonare institutionala, in cadrul sectorului entitatilor publice; 5.4 - 1 raport raport de analiza pe termen mediu care cuprinde analiza masurilor intreprinse, a experientelor dobandite, precum si recomandarile referitoare la viabilitatea DS; 5.5 - 1 raport privind activitatea de asistenta tehnica furnizata de catre BM pentru elaborarea strategiei nationale pentru achizitii publice.

Stadiul proiectului: In implementare

Stadiul financiar al proiectului*


Cheltuieli eligibile solicitate: 11720098.29
Cheltuieli eligibile aprobate: 11716678.15
Prefinantare platita: 0
Contributie UE rambursata: 8787508.62
Contributie nationala rambursata sau aprobata: 2929169.53

Cereri de rambursare (CR):

Nr. CR Data primirii CR Suma solicitata Data aprobarii CR Suma aprobata Nr. si data ordine de plata aferente rambursarilor FEDR Suma rambursata FEDR
1 23-JUN-14 2249054.82 18-JUL-14 2249054.82 OP 127/29-JUL-14 1686791.12
2 29-OCT-14 1338969.72 10-NOV-14 1338969.72 OP 307/12-DEC-14 1004227.29
3 30-JAN-15 3122.32 03-APR-15 3122.32 OP 58/22-APR-15 2341.74
4 30-APR-15 5182638.6 21-MAY-15 5179218.46 OP 87/09-JUN-15 3884413.85
5 24-SEP-15 2946312.83 30-SEP-15 2946312.83 OP 209/21-OCT-15 2209734.62


* platile aferente proiectului se actualizeaza in SMIS intre 1-10 ale lunii urmatoare celei in care s-a efectuat plata
  Proiect co-finantat din Fondul European de Dezvoltare Regionala prin POAT 2007-2013.

© 2011 Ministerul Fondurilor Europene
creare site-uri web - DancoVision
Home | POAT | Informaţii utile | Coordonare Asistenţă Tehnică | Licitaţii | Despre noi | Hartă Site | FAQ | Contact