Bine aţi venit pe site-ul nostru!
 
Asigurarea de experti insprijinul autoritatilor din sistemul de management al instrumentelor structurale


Axa prioritara 1: Sprijin pentru implementarea instrumentelor structurale si coordonarea programelor
Domeniul major de interventie 1.1: Sprijin pentru managementul si implementarea IS
Codul SMIS: 50109
Beneficiar: Ministerul Fondurilor Europene


Valoarea contractului/ deciziei de finantare


Contributie UE: 32388552
Contributie nationala: 10796184
Valoare totala eligibila: 43184736
Cheltuieli neeligibile: 0
Total proiect: 43184736

Obiectivul proiectului: Obiectivul general al acordului-cadru este de a sprijini autoritatile din sistemul de management al instrumentelor structurale, in gestionarea si implementarea corespunzatoare a fondurilor alocate Romaniei pe actuala perioada de programare 2007?2013. Acest proiect contribuie la atingerea obiectivului global al Programului Operational Asistenta Tehnica si anume contribuie la implementarea si absorbtia eficace, eficienta si transparenta a instrumentelor structurale in Romania prin asigurarea de personal necesar desfasurarii in bune conditii a activitatii structurilor de gestionare a instrumentelor structurale.

Rezultate asteptate: Personal asigurat in sprijinul autoritatile publice din cadrul sistemului de management al fondurilor europene sprijinite in activitatea de evaluare a admisibilitatii si din punct de vedere tehnic si financiar a cererilor de finantare, in activitatea de verificare a cererilor de rambursare, precum si in orice alt tip de activitate care sa raspunda nevoilor punctuale ale acestora.

Stadiul proiectului: In implementare

Stadiul financiar al proiectului*


Cheltuieli eligibile solicitate: 29071804.39
Cheltuieli eligibile aprobate: 27379408.97
Prefinantare platita: 0
Contributie UE rambursata: 20534556.74
Contributie nationala rambursata sau aprobata: 6844852.23

Cereri de rambursare (CR):

Nr. CR Data primirii CR Suma solicitata Data aprobarii CR Suma aprobata Nr. si data ordine de plata aferente rambursarilor FEDR Suma rambursata FEDR
1 31-MAR-14 8707209.08 21-JUL-14 8706564.38 OP 146/31-JUL-14; OP 147/31-JUL-14 6529923.29
2 30-JUN-14 11823534.97 21-JUL-14 11823534.97 OP 148/31-JUL-14 8867651.23
3 16-OCT-14 3307506.09 29-OCT-14 3307506.09 OP 304/10-NOV-14 2480629.57
4 25-AUG-15 2003282.92 30-SEP-15 1361370.38 OP 210/21-OCT-15; OP 211/21-OCT-15 1021027.79
5 06-OCT-15 3230271.33 22-OCT-15 2180433.15 OP 245/13-NOV-15 1635324.86


* platile aferente proiectului se actualizeaza in SMIS intre 1-10 ale lunii urmatoare celei in care s-a efectuat plata
  Proiect co-finantat din Fondul European de Dezvoltare Regionala prin POAT 2007-2013.

© 2011 Ministerul Fondurilor Europene
creare site-uri web - DancoVision
Home | POAT | Informaţii utile | Coordonare Asistenţă Tehnică | Licitaţii | Despre noi | Hartă Site | FAQ | Contact