Bine aţi venit pe site-ul nostru!
 
Crearea unui mecanism care sa asigure o mai buna monitorizare si control al ajutoarelor de stat acordate in Romania


Axa prioritara 1: Sprijin pentru implementarea instrumentelor structurale si coordonarea programelor
Domeniul major de interventie 1.1: Sprijin pentru managementul si implementarea IS
Codul SMIS: 50633
Beneficiar: Consiliul Concurentei


Valoarea contractului/ deciziei de finantare


Contributie UE: 5731874.25
Contributie nationala: 1910624.75
Valoare totala eligibila: 7642499
Cheltuieli neeligibile: 186083
Total proiect: 7828582

Obiectivul proiectului: Ob gen al proiectului consta in asigurarea aplicarii mai eficiente, in RO, a legislatiei UE in domeniul gestionarii si controlului ajutoarelor de stat acordate din fondurile nationale si IS. Ob specific consta in crearea unui mecanism care sa asigure o mai buna monit si control al ajutoarelor de stat acordate din fondurile nationale si IS. Elementul central al acestui mecanism este proiectarea, dezv si exploatarea unei baze de date interactive unice a masurilor de ajutor de stat si de minimis din RO (mai departe denumita Baza de date RegAS/BD RegAS) care va permite, in principal: - verificarea ex-ante a eligib potentialilor beneficiari de ajutor de stat/de minimis, indiferent de sursa de finantare a alocarilor (fonduri comunitare co-finantate din fonduri nationale sau doar fonduri nationale) de catre autoritatile care acorda ajutoare de stat (mai departe denumite generic (furnizori de ajutor de stat). - identificarea si remedierea rapida a eventualelor incalcari ale legis nat si comunitare in dom; - generarea de rapoarte rapide, complexe si cu o structura flexibila, ref la masurile de ajutor de stat/de minimis implementate, finantarile contractate, corectiile ulterioare etc. Proiectarea, dezv si impl BD RegAS va reprezenta doar primul pas in indeplinirea obiectivului de a imbunatati functionarea mecanismului de monit si control al acordarii ajutoarelor de stat acordate din FN si IS. Administrarea, dezv, alimentarea permanenta cu date si adaptarea permanenta a structurii bazei de date la schimbarile cadrului legal comunitar, precum si exploatarea acesteia sunt elemente care aduc plus-valoare in cadrul proiectului si care asigura sustenabilitatea si eficienta in utilizare a BD RegAS pe o perioada extinsa de timp, care va depasi cu mult perioada de derulare. Noul mecanism de monit si control al ajutoarelor de stat acordate din FN si IS, propus prin proiect, va include facilitati care sa asigure CC posibilitatea de a adapta permanent BD RegAS la cerintele legislative nat si comunitare, cu sprijinul dezvoltatorului, de a monit permanent functionarea bazei de date si de a prelucra, in mod eficient informatiile incarcate, in scopul indeplinirii obligatiilor asumate de RO, atat in domeniul fondurilor structurale, cat si al ajutorului de stat. Proiectul va conduce la indeplinirea unuia dintre criteriile necesare respectarii conditionalitatii orizontale privind ajutorul de stat (conditionalitate negociata de autoritatile romane cu CE si inclusa in Pozitia serviciilor Comisiei cu privire la dezv unui Acord de Parteneriat si a unor PO in RO intre 2014 - 2020), si anume Existenta unui sistem adecvat de inreg care sa permita monit cheltuielilor de ajutor de stat, sa asigure respectarea reg privind ajutorul de stat, si, in special, sa asigure evitarea incalcarii regulii de cumul a ajutorului de stat.

Rezultate asteptate: Activitatea 1: Asigurarea resurselor de derulare, management si control al proiectului: Managementul proiectului asigurat Propuneri de proceduri de lucru interne ale Consiliului Concurentei aferente operarii SI RegAS elaborate Propuneri de modificare a legislatiei nationale din domeniul ajutorului de stat, aferente operarii SI RegAS elaborate Echipamente, furnituri si consumabile achizitionate pentru echipa de proiect. Activitatea 2: Realizarea sistemului informatic integrat de evidenta a ajutoarelor de stat/de minimis in Romania: Documentatie privind cerintele de realizare ale SI si BD RegAS, din punctul de vedere al reglementarilor nationale si comunitare in domeniul ajutorului de stat elaborata Structura BD proiectata si SI RegAS dezvoltat si testat, incluzand, fara a limita: - servicii, functionalitati si interfete necesare pentru functionarea SI RegAS dezvoltate si testate; - interoperabilitatea SI RegAS cu baza de date SMIS si CUI asigurata si testata; - modul de raportare al SI RegAS proiectat, dezvoltat si testat; - mecanisme de gestionare a grupurilor, utilizatorilor individuali si a drepturilor de acces proiectate, dezvoltate si testate; - interfata de administrare a SI RegAS configurata si testata. - 1 studiu privind impactul utilizarii BD Regas la nivelul furnizorilor de ajutor de stat - Raport de securitate al SI RegAS elaborat - Manual de utilizare al SI RegAS elaborat si distribuit unui numar de 500 de utilizatori - Manual de administrare al SI RegAS elaborat si diseminat catre Consiliul Concurentei - Echipamente si licente IT pentru dezvoltarea, implementarea si testarea, gazduirea, administrarea si protectia SI RegAS si a BD RegAS achizitionate - Echipamente IT&C necesare pentru exploatarea SI RegAS si a BD RegAS in timpul si dupa finalizarea proiectului - 1 retea de internet/intranet instalata si testata la etajul 5 al sediului Consiliului Concurentei. Activitatea 3: Derularea de activitati de informare si publicitate proiect: - 3 comunicate de presa transmise si publicate - Conferinta de lansare a BD/SI ReGAS realizata (150 de participanti informati cu privire la SI/BD RegAS ? scop, functionalitate, obligatii ale furnizorilor, proceduri de lucru, prin intermediul Conferintei de lansare organizata) - Materiale de informare si publicitate achizitionate.

Stadiul proiectului: In implementare

Stadiul financiar al proiectului*


Cheltuieli eligibile solicitate: 664963.33
Cheltuieli eligibile aprobate: 651701.33
Prefinantare platita: 0
Contributie UE rambursata: 488776
Contributie nationala rambursata sau aprobata: 162925.33

Cereri de rambursare (CR):

Nr. CR Data primirii CR Suma solicitata Data aprobarii CR Suma aprobata Nr. si data ordine de plata aferente rambursarilor FEDR Suma rambursata FEDR
1 31-JUL-14 18422 20-AUG-14 18422 OP 211/02-OCT-14 13816.5
2 31-OCT-14 86598.28 02-DEC-14 86598.28 OP 334/12-DEC-14 64948.71
3 30-JAN-15 92415.52 13-FEB-15 92415.52 OP 33/26-FEB-15 69311.64
5 16-JUN-15 131045 09-JUL-15 117783 OP 142/28-JUL-15 88337.25
7 21-AUG-15 153274.33 25-AUG-15 153274.33 OP 196/08-SEP-15 114955.75
8 03-NOV-15 183208.2 16-NOV-15 183208.2 OP 262/09-DEC-15 137406.15
6 04-AUG-15
4 07-MAY-15


* platile aferente proiectului se actualizeaza in SMIS intre 1-10 ale lunii urmatoare celei in care s-a efectuat plata
  Proiect co-finantat din Fondul European de Dezvoltare Regionala prin POAT 2007-2013.

© 2011 Ministerul Fondurilor Europene
creare site-uri web - DancoVision
Home | POAT | Informaţii utile | Coordonare Asistenţă Tehnică | Licitaţii | Despre noi | Hartă Site | FAQ | Contact