Bine aţi venit pe site-ul nostru!
 
Formare continua in gestionarea si coordonarea Fondurilor Structurale si de Coeziune in Romania


Axa prioritara 1: Sprijin pentru implementarea instrumentelor structurale si coordonarea programelor
Domeniul major de interventie 1.3: Formare orizontala in domeniul gestionarii programelor/proiectelor
Codul SMIS: 5088
Beneficiar: Directia Asistenta Tehnica


Valoarea contractului/ deciziei de finantare


Contributie UE: 5379172.7
Contributie nationala: 1344793.13
Valoare totala eligibila: 6723965.83
Cheltuieli neeligibile: 1521479.71
Total proiect: 8245445.54

Obiectivul proiectului: Obiectivul proiectului consta in: - instruirea in domeniul IS a personalului implicat in gestionarea si coordonarea instrumentelor structurale - asigurarea managementului si coordonarii activitatilor de formare in domeniul IS. Obiectivul proiectului contribuie la atingere scopului Axei prioritare 1 a Programului Operational Asistenta Tehnica - pregatirea unui personal inalt calificat, capabil sa implementeze in mod eficient si eficace instrumentele structurale.

Rezultate asteptate: - Minim 300 persoane din cadrul institutiilor implicate in gestionarea instrumentelor structurale formate la nivel de baza privind principiile aplicabile Fondurilor Structurale si de Coeziune, managementul ciclului de proiect si in domeniul achizitiilor publice; - Minim 1250 persoane din cadrul institutiilor implicate in gestionarea instrumentelor structurale formate la nivel avansat in managementul Fondurilor Structurale si de Coeziune; - Personalul ACIS (aproximativ 90 persoane) format in managementul si coordonarea Fondurilor Structurale si de Coeziune; - Reuniunile grupului de lucru pentru coordonarea formarii in domeniul gestionarii IS derulate in bune conditii; - Membrii grupului de lucru pentru coordonarea formarii in domeniul IS (aproximativ 15 persoane) pregatiti in problematica managementului resurselor umane si a formarii; - Analiza necesarului pentru realizarea unei baze de date/modul informatic in vederea programarii si monitorizarii formarii in domeniul IS, care sa permita introducerea de date referitoare la formare on-line si raportarea acestora in timp real, realizata; - Specificatiile tehnice si caietul de sarcini pentru realizarea bazei de date mentionate mai sus; - Membrii grupului de lucru problematica comunicarii referitoare la IS (aproximativ 15 persoane), forumul comunicatorilor (aproximativ 50 persoane) si conducerea AM-urilor (aproximativ 25 persoane) pregatiti in problematica comunicarii IS.

Stadiul proiectului: Finalizat

Stadiul financiar al proiectului*


Cheltuieli eligibile solicitate: 6731740.55
Cheltuieli eligibile aprobate: 6731740.55
Prefinantare platita: 0
Contributie UE rambursata: 5379172.7
Contributie nationala rambursata sau aprobata: 1344793.13

Cereri de rambursare (CR):

Nr. CR Data primirii CR Suma solicitata Data aprobarii CR Suma aprobata Nr. si data ordine de plata aferente rambursarilor FEDR Suma rambursata FEDR
1 15-JUL-09 7764.55 28-SEP-09 7764.55 OP 6/15-DEC-09; OP 9/15-DEC-09 6211.64
1 15-JUL-09 7764.55 28-SEP-09 7764.55 OP 6/15-DEC-09; OP 9/15-DEC-09 6211.64
2 15-OCT-09 56029.42 28-OCT-09 56029.42 OP 7/15-DEC-09 44823.55
3 10-NOV-09 332943.14 24-NOV-09 332943.14 OP 8/15-DEC-09 266354.51
4 15-APR-10 392314.15 19-MAY-10 392314.15 OP 20/25-MAY-10; OP 21/25-MAY-10 313851.32
5 30-JUL-10 149466.37 27-AUG-10 149466.37 OP 72/31-AUG-10 119564.96
6 29-OCT-10 526068.82 16-NOV-10 526068.82 OP 116/26-NOV-10 420855.06
7 31-JAN-11 2415592.5 18-FEB-11 2415592.5 OP 43/28-FEB-11 1932474
8 23-JUN-11 746199.82 18-JUL-11 746199.82 OP 70/19-JUL-11 596959.86
9 28-JUL-11 5588.42 22-AUG-11 5588.42 OP 103/25-AUG-11 4470.74
10 31-OCT-11 523649.87 08-DEC-11 523649.87 OP 55/13-DEC-11 418919.9
11 31-JAN-12 522286.82 17-FEB-12 522286.82 OP 40/21-FEB-12 417829.46
12 08-MAY-12 1046072.12 06-JUN-12 1046072.12 OP 104/08-JUN-12 836857.7


* platile aferente proiectului se actualizeaza in SMIS intre 1-10 ale lunii urmatoare celei in care s-a efectuat plata
  Proiect co-finantat din Fondul European de Dezvoltare Regionala prin POAT 2007-2013.

© 2011 Ministerul Fondurilor Europene
creare site-uri web - DancoVision
Home | POAT | Informaţii utile | Coordonare Asistenţă Tehnică | Licitaţii | Despre noi | Hartă Site | FAQ | Contact