Bine aţi venit pe site-ul nostru!
 
Pregatirea implementarii si definirea cadrului de monitorizare si evaluare a Strategiei Nationale de Sanatate


Axa prioritara 1: Sprijin pentru implementarea instrumentelor structurale si coordonarea programelor
Domeniul major de interventie 1.1: Sprijin pentru managementul si implementarea IS
Codul SMIS: 51646
Beneficiar: Ministerul Sanatatii Publice


Valoarea contractului/ deciziei de finantare


Contributie UE: 2037438.03
Contributie nationala: 679146.01
Valoare totala eligibila: 2716584.04
Cheltuieli neeligibile: 0
Total proiect: 2716584.04

Obiectivul proiectului: Obiectivul acestui proiect il constituie pregatirea implementarii si definirea cadrului de monitorizare si evaluare a Strategiei Nationale de Sanatate 2014-2020. Strategia Nationala de Sanatate reprezinta singura conditionalitate ex-ante ce revine Ministerului Sanatatii in cadrul Acordului de Parteneriat pe care Guvernul Romaniei il va semna cu Comisia Europeana in perspectiva viitorului exercitiu financiar 2014 - 2020. In acest sens, actualul proiect se va concentra pe identificarea indicatorilor si a mecanismelor de monitorizare a stadiilor de implementare a interventiilor din domeniul medico-sanitar finantate de la bugetul de stat precum si cu ajutorul instrumentelor structurale si de investitii disponibile in perioada 2014-2020.

Rezultate asteptate: Principalul rezultat anticipat al acestei interventii il reprezinta pregatirea implementarii si definirea cadrului de monitorizare si evaluare a Strategiei Nationale de Sanatate 2014-2020. Studiile si analizele elaborate in cadrul acestui proiect vor asigura pregatirea implementarii, monitorizarea si evaluarea Strategiei Nationale de Sanatate 2014-2020 si vor sta la baza corelari Strategiei cu planurile de actiune locale. Documentul va asigura o viziune europeana integrata asupra foii de parcurs ce va duce la atingerea obiectivelor propuse pentru 2020 si utilizarea eficienta a instrumentelor structurale si de investitii. Rezultatele imediate ale proiectului vor fi: - Studiu privind evaluarea accesibilitatii geografice a serviciilor de sanatate (GIS); - Analiza pentru cuantificarea costurilor serviciilor spitalicesti; - 8 planuri regionale de servicii de sanatate (1 plan pentru fiecare regiune NUTS 2); - Plan comprehensiv si detaliat de monitorizare si evaluare pe termen mediu si lung a implementarii Strategiei Nationale de Sanatate (M&E); - 8 grupuri de lucru cu cate 25 factori decizionali de la nivel local pentru elaborarea si corelarea planurilor de actiune locale cu strategia nationala de sanatate si resursele disponibile in etapa de programare bugetara 2014-2020; - O conferinta nationala de diseminare a rezulatelor proiectului.

Stadiul proiectului: In implementare

Stadiul financiar al proiectului*


Cheltuieli eligibile solicitate: 11450.9
Cheltuieli eligibile aprobate: 11338.9
Prefinantare platita: 0
Contributie UE rambursata: 8504.18
Contributie nationala rambursata sau aprobata: 2834.72

Cereri de rambursare (CR):

Nr. CR Data primirii CR Suma solicitata Data aprobarii CR Suma aprobata Nr. si data ordine de plata aferente rambursarilor FEDR Suma rambursata FEDR
2 13-MAY-15 11450.9 15-JUN-15 11338.9 OP 119/17-JUN-15; OP 120/17-JUN-15 8504.18
1 31-MAR-15


* platile aferente proiectului se actualizeaza in SMIS intre 1-10 ale lunii urmatoare celei in care s-a efectuat plata
  Proiect co-finantat din Fondul European de Dezvoltare Regionala prin POAT 2007-2013.

© 2011 Ministerul Fondurilor Europene
creare site-uri web - DancoVision
Home | POAT | Informaţii utile | Coordonare Asistenţă Tehnică | Licitaţii | Despre noi | Hartă Site | FAQ | Contact