Bine aţi venit pe site-ul nostru!
 
Imbunatatirea managementului investitiilor publice


Axa prioritara 1: Sprijin pentru implementarea instrumentelor structurale si coordonarea programelor
Domeniul major de interventie 1.1: Sprijin pentru managementul si implementarea IS
Codul SMIS: 52843
Beneficiar: Ministerul Finantelor Publice


Valoarea contractului/ deciziei de finantare


Contributie UE: 4121706.37
Contributie nationala: 1373902.12
Valoare totala eligibila: 5495608.49
Cheltuieli neeligibile: 1462571.24
Total proiect: 6958179.73

Obiectivul proiectului: Imbunatatirea managementului investitiilor publice prin identificarea si crearea unor instrumente de sprijin in procesul de utilizare mai eficienta a resurselor bugetare, contribuind astfel la decongestionarea spatiului fiscal care ar putea fi folosit si pentru finantarea investitiilor publice prioritare, precum si cofinantarea proiectelor de investitii sustinute din fonduri UE. Prin imbunatatirea planificarii bugetare si prioritizarea investitiilor publice se vor asigura resursele pentru co-finantarea proiectelor din fonduri europene prin reducerea risipei in alocarea banului public si astfel se va contribui la absorbtia eficace, eficienta, transparenta si la imbunatatirea utilizarii FESI din punct de vedere al calitatii, relevantei si ritmului de implementare.

Rezultate asteptate: Activ 1:Managementul proiectului asigurat; Activ 2:Subactiv 2.1.1:plan de consultare a partilor interesate;atelier de lucru organizat in scopul diseminarii noilor procese de imbunatatire a managem invest pub;Subactiv 2.1.2:Rap cu priv la recomand de imbunatatire a sist inform de monitorizare a portofoliului de invest pub; Subactiv 2.1.3:Rap priv rezultatele analizei ex-post a proiectelor, identificand deficientele pe durata implem si recomandari;Rap priv elem identificate in urma analizarii legis aplicabile priv prioritizarea proiectelor de invest pub, inclusiv a docum necesare pregatite in procesul de aprob a proiectelor de invest publ finantate din FESI si propuneri de modifi a actelor normative existente elaborate pe baza recomand echipei de proiect;Rap priv metodologia priv criteriile in procesul de eval si prioritizare a proiectelor de invest pub, cu privire la cerintele de preg a proiectelor in vederea selectarii pentru bugetare;ghid tehnic pentru evaluare formala a proiectelor; recomandarile cu privire la imbunatatirea princip directoare generale urmarite in dezvolt studiilor de prefezabilitate si fezabilitate. Al 2lea atelier de lucru organizat cu partile interesate pentru prezentarea recomandarilor preliminare ale noilor proceduri si ghiduri priv managem invest publ si formarea capacit MFP si a minist de linie pentru dezvolt de studii de prefezabilitate si fezabilitate.Rap privind eval capacit MIP prin:analiza functiilor MIP;analiza structurii organizationale a MFP in ceea ce priveste MIP;recomandari privind personalul optim, competentele si abilitatile necesare pentru UEIP;Vizita de studiu organizata.Subactiv 2.1.4:Dezvolt abilitatilor personalului din departam de specialitate ale minist de linie de a evalua documentatia afer proiectelor de invest publ.Dezvolt capacitatii in cadrul minist de linie in preg de ghiduri sectoriale specifice priv elabor studiilor de prefezabilitate si fezabilitate pentru minist de linie relev in colabor cu UEIP. Atelierul de lucru organiz in scopul dezvolt capacit de a elab studii de prefezabilitate si de fezabilitate si de a evalua impactul proiectelor de invest publ precum si disemin inform priv reforma in invest publ; Subactiv 2.1.5:Elabor unei strategii pentru dezvolt pe viitor a rolului de gardian al MFP in proiectele priv parteneriatul public privat, precum si pentru intarirea rolului sau in revizuirea value for money, a riscurilor fiscale, oblig si consecintelor bugetare ale proiectelor PPP, inclusiv recomandari pentru definirea rolurilor si responsab in cadrul MFP si intre MFP si principalii actori cheie. Subactiv 2.2:Rap priv criterii si metodologie pt prioritizarea si rationalizarea portofoliului de invest publ existent;sumarul implicatiilor dpdv juridic in ceea ce priv rationalizarea portofoliului de proiecte si identif optiunilor posibile pt a diminua riscurile asociate, precum si regulam si proceduri necesare pt a permite finalizarea,restructurarea si imbunatatirea proiectului; metodologia priv etapizarea proces de rationalizare a proiectelor de invest publ ineficiciente; Subactiv 2.3:Rap priv: metodologia pt reviz proces de elabor a bugetului in vederea asigur finantarii adecv a proiect de invest publ multi-anuale;o analiza a optiun de reviz pt a aborda problema lipsei de predictibilitate a resurselor, inclusiv creditele multi-anuale pt proiectele de invest multi anuale si o reviz a legilor si regulam pt aceasta optiune de reviz si propuneri de recomand pt imbunat Lg Finant Publ;analiza optiun si dezvoltarea de ghiduri in scopul imbunat legaturii dintre proiectele prioritizate si procesul bugetar;raport cu crit de prioritiz, metodologie, criterii de rationaliz si ghid pentru proiecte multi anuale incluse intr-un manual;asist pt organiz atelierului de lucru in cadrul caruia se vor prez inform privind reforma in managem investit publ; raport final. Activitatea 3 rezultate:Organizarea si desfasurarea in conditii optime a activitatii UEIP precum si derularea proiectului de AT.

Stadiul proiectului: In implementare

Stadiul financiar al proiectului*


Cheltuieli eligibile solicitate: 2605775.98
Cheltuieli eligibile aprobate: 2604295.03
Prefinantare platita: 0
Contributie UE rambursata: 979124.69
Contributie nationala rambursata sau aprobata: 326374.89

Cereri de rambursare (CR):

Nr. CR Data primirii CR Suma solicitata Data aprobarii CR Suma aprobata Nr. si data ordine de plata aferente rambursarilor FEDR Suma rambursata FEDR
1 09-DEC-14 1013434 15-DEC-14 1013314 OP 4/17-FEB-15 759985.5
2 30-JUN-15 293546.53 09-JUL-15 292185.58 OP 148/28-JUL-15; OP 149/28-JUL-15 219139.19
3 13-OCT-15 1298795.45 28-OCT-15 1298795.45
4 23-DEC-15


* platile aferente proiectului se actualizeaza in SMIS intre 1-10 ale lunii urmatoare celei in care s-a efectuat plata
  Proiect co-finantat din Fondul European de Dezvoltare Regionala prin POAT 2007-2013.

© 2011 Ministerul Fondurilor Europene
creare site-uri web - DancoVision
Home | POAT | Informaţii utile | Coordonare Asistenţă Tehnică | Licitaţii | Despre noi | Hartă Site | FAQ | Contact