Bine aţi venit pe site-ul nostru!
 
Gestionarea Instrumentelor Structurale prin intermediul evenimentelor privind aspecte tematice relevante, din perspectiva lectiilor invatate in perioada de programare 2007-2013


Axa prioritara 1: Sprijin pentru implementarea instrumentelor structurale si coordonarea programelor
Domeniul major de interventie 1.1: Sprijin pentru managementul si implementarea IS
Codul SMIS: 52897
Beneficiar: Ministerul Fondurilor Europene - Directia Generala Analiza, Programare sI Evaluare


Valoarea contractului/ deciziei de finantare


Contributie UE: 9820.8
Contributie nationala: 3273.6
Valoare totala eligibila: 13094.4
Cheltuieli neeligibile: 0
Total proiect: 13094.4

Obiectivul proiectului: Obiectivul proiectului consta in organizarea unor evenimente cu privire la aspecte tematice cheie relevante pentru gestiunea instrumentelor structurale, din perspectiva lectiilor invatate in perioada de programare 2007-2013. Proiectul contribuie astfel la asigurarea sprijinului si a instrumentelor adecvate in vederea unei coordonari si implementari eficiente si eficace a instrumentelor structurale pentru perioada 2007-2013 si pentru diseminarea de informatii privind perioada de programare 2014 - 2020.

Rezultate asteptate: Workshop-ul cu participarea reprezentantilor Croatiei, ce are ca obiectiv schimbul de experienta privind finantarea externa acordata de Uniunea Europeana, din perspectiva lectiilor invatate in perioada de programare 2007-2013 si in contextul noilor regulamente pentru utilizarea fondurilor europene structurale si de investitii pentru perioada 2014 ? 2020 organizat cu succes.

Stadiul proiectului: In implementare

Stadiul financiar al proiectului*


Cheltuieli eligibile solicitate: 13094.4
Cheltuieli eligibile aprobate: 13094.4
Prefinantare platita: 0
Contributie UE rambursata: 9820.8
Contributie nationala rambursata sau aprobata: 3273.6

Cereri de rambursare (CR):

Nr. CR Data primirii CR Suma solicitata Data aprobarii CR Suma aprobata Nr. si data ordine de plata aferente rambursarilor FEDR Suma rambursata FEDR
1 30-SEP-14 13094.4 11-NOV-14 13094.4 OP 309/12-DEC-14 9820.8


* platile aferente proiectului se actualizeaza in SMIS intre 1-10 ale lunii urmatoare celei in care s-a efectuat plata
  Proiect co-finantat din Fondul European de Dezvoltare Regionala prin POAT 2007-2013.

© 2011 Ministerul Fondurilor Europene
creare site-uri web - DancoVision
Home | POAT | Informaţii utile | Coordonare Asistenţă Tehnică | Licitaţii | Despre noi | Hartă Site | FAQ | Contact