Bine aţi venit pe site-ul nostru!
 
Dezvoltarea capacitatii de evaluare a unitatilor de evaluare din cadrul Autoritatilor de Management si ACIS


Axa prioritara 1: Sprijin pentru implementarea instrumentelor structurale si coordonarea programelor
Domeniul major de interventie 1.2: Evaluare
Codul SMIS: 5375
Beneficiar: Unitatea Centrala de Evaluare


Valoarea contractului/ deciziei de finantare


Contributie UE: 1947926.35
Contributie nationala: 486981.58
Valoare totala eligibila: 2434907.93
Cheltuieli neeligibile: 584219.1
Total proiect: 3019127.03

Obiectivul proiectului: Obiectivul general al proiectului este de a contribui la dezvoltarea unui sistem administrativ corespunzator prin actiuni ce au ca obiectiv asigurarea unui nivel comun de experienta si cunostinte in domeniul evaluarii printre actorii implicati. Obiectivul specific al acestui proiect este de acorda asistenta tehnica si instruire in vederea: - perfectionarii cadrului comun aferent evaluarii Instrumentelor Structurale si a instrumentelor de lucru existente; - imbunatatirea cunostintelor si aptitudinilor in domeniul evaluarii; - cresterii gradului de constientizare a membrilor Comitetelor de Monitorizare si ai Comitetului National de Coordonare privind utilitatea evaluarilor in procesele de implementare a programelor operationale, respectiv CSNR.

Rezultate asteptate: Activitatea 1: - analiza sistemului curent de evaluare si propuneri de imbunatatire a acestuia agreate si implementate; - traducere actualizata a Ghidului Evalsed. Activitatea 2: - un raport de analiza a nevoilor de instruire a personalului unitatilor de evaluare; - cel putin 25 de membri ai unitatilor de evaluare instruiti in domeniul evaluarii, la nivel avansat; - cel putin 60 de membri ai Comitetelor de Coordonare a Evaluarii instruiti in domeniul evaluarii, la nivel incepator; - 11 membri ai unitatilor de evaluare participanti la stagii de pregatire in unitatile de evaluare ale altor state membre; - un Manual de evaluare a instrumentelor structurale in Romania pentru avansati; - un Manual de evaluare a instrumentelor structurale in Romania pentru incepatori. Activitatea 3: - cel putin 16 reuniuni ale Grupului de Lucru pentru Evaluare organizate - asistenta tehnica furnizata - statutul de membru in retele/asociatii de evaluare pentru 6 membri ai UCE obtinut - cel putin 5 publicatii in domeniul evaluarii achizitionate Activitatea 4: - prezentari in sapte comitete de monitorizare - brosura privind utilitatea evaluarii elaborata si publicata in 1000 exemplare - o conferinta internationala organizata - pagina de web realizata

Stadiul proiectului: Finalizat

Stadiul financiar al proiectului*


Cheltuieli eligibile solicitate: 2434907.93
Cheltuieli eligibile aprobate: 2434907.93
Prefinantare platita: 0
Contributie UE rambursata: 1947926.35
Contributie nationala rambursata sau aprobata: 486436.38

Cereri de rambursare (CR):

Nr. CR Data primirii CR Suma solicitata Data aprobarii CR Suma aprobata Nr. si data ordine de plata aferente rambursarilor FEDR Suma rambursata FEDR
1 09-NOV-10 3176 17-DEC-10 3176 OP 137/20-DEC-10 2540.8
2 01-JUL-11 352545.3 04-AUG-11 352545.3 OP 96/05-AUG-11 282036.24
3 19-SEP-11 240632.5 12-OCT-11 240632.5 OP 3/31-OCT-11 192506
4 28-DEC-11 263033.86 11-JAN-12 263033.86 OP 1/13-JAN-12 210427.09
5 02-APR-12 359981.22 12-APR-12 359981.22 OP 73/17-APR-12 287984.98
6 29-JUN-12 359468.56 18-JUL-12 359468.56 OP 121/19-JUL-12 287574.85
7 31-AUG-12 55470 17-SEP-12 55470 OP 154/19-SEP-12 44376
8 14-DEC-12 800600.49 13-FEB-13 800600.49 OP 7/05-APR-13 640480.39


* platile aferente proiectului se actualizeaza in SMIS intre 1-10 ale lunii urmatoare celei in care s-a efectuat plata
  Proiect co-finantat din Fondul European de Dezvoltare Regionala prin POAT 2007-2013.

© 2011 Ministerul Fondurilor Europene
creare site-uri web - DancoVision
Home | POAT | Informaţii utile | Coordonare Asistenţă Tehnică | Licitaţii | Despre noi | Hartă Site | FAQ | Contact