Bine aţi venit pe site-ul nostru!
 
Studiu privind identificarea directiilor prioritare de reforma a Politicii de Coeziune post-2013 din perspectiva Romaniei


Axa prioritara 1: Sprijin pentru implementarea instrumentelor structurale si coordonarea programelor
Domeniul major de interventie 1.1: Sprijin pentru managementul si implementarea IS
Codul SMIS: 5538
Beneficiar: Directia de Analiza si Programare


Valoarea contractului/ deciziei de finantare


Contributie UE: 99912.38
Contributie nationala: 24978.1
Valoare totala eligibila: 124890.48
Cheltuieli neeligibile: 23729.17
Total proiect: 148619.65

Obiectivul proiectului: Obiectivul acestui proiect este de a realiza un studiu care sa identifice, sa fundamenteze si sa formuleze directiile prioritare de reforma a Politicii de Coeziune a Uniunii Europene post-2013 in concordanta cu nevoile si prioritatile Romaniei, in contextul cadrului economic, social si de politici european. Obiectivele specifice care vor duce la atingerea obiectivului major al proiectului constau in: - analiza comparativa intre nivelul de dezvoltare al Romaniei si regiunilor sale, pe de o parte, si UE 27, statele membre si regiunile sale pe de alta parte, pornind de la statisticile si prognozele oficiale pentru indicatorii cheie relevanti in contextul politicii de coeziune. - evaluarea propunerilor exprimate in cadrul dezbaterii europene si nationale privind viitorul politicii de coeziune prin prisma impactului asupra Romaniei si statelor membre UE 27. - identificarea prioritatilor Romaniei in cadrul politicii de coeziune si fundamentarea in consecinta a pozitiei nationale fata de intrebarile si propunerile formulate in cadrul dezbaterii. - analiza de impact a directiilor de reforma propuse la nivelul politicii de coeziune a UE asupra scenariilor existente privind dezvoltarea socio-economica a Romaniei post 2013.

Rezultate asteptate: - O analiza a evolutiei situatiei economico-sociale a Romaniei/regiunilor Romaniei pana la nivelul anilor 2011-2012, comparativ cu analiza evolutiei nivelului de dezvoltare al statelor/regiunilor UE27, pe baza indicatorilor cheie relevanti in contextul politicii de coeziune. - O analiza a impactului asupra Romaniei a propunerilor de reforma la nivelul politicii de coeziune exprimate in cadrul dezbaterii europene si nationale pe acest subiect, cu sublinierea posibilitatii sustinerii sau respingerii propunerilor exprimate de Statele Membre si de institutiile UE. - Scenarii alternative de dezvoltare a Romaniei in context european, in conditiile aplicarii unor posibile modificari la nivelul politicii de coeziune dupa 2013, in ceea ce priveste diferite aspecte, ca de exemplu alocarile financiare, rata de co-finantare din partea Uniunii Europene, tipul interventiilor co-finantate, conditiile de cheltuire a fondurilor, ceea ce ar putea duce la o limitare a posibilitatilor actuale de finantare din fonduri UE. Scenariile alternative de dezvoltare vor fi propuse pornind de la scenariile oficiale existente privind dezvoltarea socio-economica a Romaniei post 2013 si de la o analiza de impact a directiilor de reforma propuse la nivelul politicii de coeziune a UE. - O fundamentare a aspectelor cheie sustinute de Romania prin pozitia preliminara in cadrul dezbaterii la nivel european privind viitorul politicii de coeziune, identificarea si argumentarea unor eventuale noi orientari si o prioritizare argumentata a elementelor de pozitie propuse in vederea sustinerii de catre autoritatile romane in cadrul dezbaterii.

Stadiul proiectului: Finalizat

Stadiul financiar al proiectului*


Cheltuieli eligibile solicitate: 124890.48
Cheltuieli eligibile aprobate: 124890.48
Prefinantare platita: 0
Contributie UE rambursata: 99912.38
Contributie nationala rambursata sau aprobata: 24978.1

Cereri de rambursare (CR):

Nr. CR Data primirii CR Suma solicitata Data aprobarii CR Suma aprobata Nr. si data ordine de plata aferente rambursarilor FEDR Suma rambursata FEDR
1 06-NOV-09 37954 18-NOV-09 37954 OP 5/15-DEC-09 30363.2
2 15-FEB-10 86936.48 22-FEB-10 86936.48 OP 7/26-FEB-10 69549.18


* platile aferente proiectului se actualizeaza in SMIS intre 1-10 ale lunii urmatoare celei in care s-a efectuat plata
  Proiect co-finantat din Fondul European de Dezvoltare Regionala prin POAT 2007-2013.

© 2011 Ministerul Fondurilor Europene
creare site-uri web - DancoVision
Home | POAT | Informaţii utile | Coordonare Asistenţă Tehnică | Licitaţii | Despre noi | Hartă Site | FAQ | Contact