Bine aţi venit pe site-ul nostru!
 
Dezvoltarea capacitatii Autoritatii de Certificare si Plata in vederea implementarii recomandarilor Comisiei Europene cu privire la Programul Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane


Axa prioritara 1: Sprijin pentru implementarea instrumentelor structurale si coordonarea programelor
Domeniul major de interventie 1.4: Functionarea Autoritatii de Management pentru POAT, a ACIS, a Autoritatii de Certificare si Plata si a Autoritatii de Audit
Codul SMIS: 55563
Beneficiar: Ministerul Finantelor Publice - Directia Generala Autoritatea de Certificare si Plata


Valoarea contractului/ deciziei de finantare


Contributie UE: 544711.7
Contributie nationala: 181570.56
Valoare totala eligibila: 726282.26
Cheltuieli neeligibile: 174307.7424
Total proiect: 900590.0024

Obiectivul proiectului: Imbunatatirea capacitatii institutionale a ACP, prin asigurarea de expertiza si asistenta tehnica in vederea realizarii verificarilor suplimentare la nivelul POS DRU, solicitate de CE. nu este cazul

Rezultate asteptate:

Stadiul proiectului: In implementare

Stadiul financiar al proiectului*


Cheltuieli eligibile solicitate: 0
Cheltuieli eligibile aprobate: 0
Prefinantare platita: 0
Contributie UE rambursata: 0
Contributie nationala rambursata sau aprobata: 0

Cereri de rambursare (CR):

Nr. CR Data primirii CR Suma solicitata Data aprobarii CR Suma aprobata Nr. si data ordine de plata aferente rambursarilor FEDR Suma rambursata FEDR
3 28-AUG-15
1 02-JUN-15
2 11-SEP-15


* platile aferente proiectului se actualizeaza in SMIS intre 1-10 ale lunii urmatoare celei in care s-a efectuat plata
  Proiect co-finantat din Fondul European de Dezvoltare Regionala prin POAT 2007-2013.

© 2011 Ministerul Fondurilor Europene
creare site-uri web - DancoVision
Home | POAT | Informaţii utile | Coordonare Asistenţă Tehnică | Licitaţii | Despre noi | Hartă Site | FAQ | Contact