Bine aţi venit pe site-ul nostru!
 
Dezvoltarea unui mecanism on-line de accesare a unor documente de autorizare si certificare, de raportare si plata, in sprijinul accesarii fondurilor europene de catre operatorii economici


Axa prioritara 1: Sprijin pentru implementarea instrumentelor structurale si coordonarea programelor
Domeniul major de interventie 1.1: Sprijin pentru managementul si implementarea IS
Codul SMIS: 55769
Beneficiar: Secretariatul General al Guvernului


Valoarea contractului/ deciziei de finantare


Contributie UE: 8261217
Contributie nationala: 2753739
Valoare totala eligibila: 11014956
Cheltuieli neeligibile: 0
Total proiect: 11014956

Obiectivul proiectului: instituirea unui mecanism de coordonare si simplificare la nivelul administratiei publice centrale care sa permita operatorilor economici fluidizarea procedurilor de accesare a fondurilor europene facilitarea comunicarii dintre operatorii economici si institutiile publice prin proceduri electronice realizarea unui mecanism coordonat de obtinere si plata online a unor documente

Rezultate asteptate: accesul la proceduri electronice si reducerea timpilor de raspuns a institutiilor publice care emit documente necesare operatorilor economici care acceseaza fonduri europene facilitati pentru firmele carora le sunt dedicate interventii in cadrul exercitiului de programare 2014-2020

Stadiul proiectului: In implementare

Stadiul financiar al proiectului*


Cheltuieli eligibile solicitate: 0
Cheltuieli eligibile aprobate: 0
Prefinantare platita: 0
Contributie UE rambursata: 0
Contributie nationala rambursata sau aprobata: 0

Cereri de rambursare (CR):

Nr. CR Data primirii CR Suma solicitata Data aprobarii CR Suma aprobata Nr. si data ordine de plata aferente rambursarilor FEDR Suma rambursata FEDR


* platile aferente proiectului se actualizeaza in SMIS intre 1-10 ale lunii urmatoare celei in care s-a efectuat plata
  Proiect co-finantat din Fondul European de Dezvoltare Regionala prin POAT 2007-2013.

© 2011 Ministerul Fondurilor Europene
creare site-uri web - DancoVision
Home | POAT | Informaţii utile | Coordonare Asistenţă Tehnică | Licitaţii | Despre noi | Hartă Site | FAQ | Contact