Bine aţi venit pe site-ul nostru!
 
Extinderea nodului central SMIS


Axa prioritara 2: Dezvoltarea in continuare si sprijin pentru functionarea Sistemului Unic de Management al Informatiei
Domeniul major de interventie 2.4: Achizitia de echipamente si servicii TI&C
Codul SMIS: 55916
Beneficiar: DGCSAT/ SCS / DTICS


Valoarea contractului/ deciziei de finantare


Contributie UE: 4127200.5
Contributie nationala: 728329.5
Valoare totala eligibila: 4855530
Cheltuieli neeligibile: 0
Total proiect: 4855530

Obiectivul proiectului: Mentinerea in stare de functionare a SMIS-CSNR si a aplicatiilor sale conexe, in conformitate cu prevederile art. 60 lit. (c) din Regulamentul Consiliului nr.1083/2006 Consolidarea infrastructurii tehnice pentru a putea asigura continuitatea, dezvoltarea, modernizarea ulterioara a SMISCSNR si MySMIS

Rezultate asteptate: Realizarea consolidarii infrastructurii tehnice a nodului central SMIS conform cerintelor Beneficiarului exprimate in Caietul de sarcini

Stadiul proiectului: In implementare

Stadiul financiar al proiectului*


Cheltuieli eligibile solicitate: 0
Cheltuieli eligibile aprobate: 0
Prefinantare platita: 0
Contributie UE rambursata: 4091001.01
Contributie nationala rambursata sau aprobata: 719693.08

Cereri de rambursare (CR):

Nr. CR Data primirii CR Suma solicitata Data aprobarii CR Suma aprobata Nr. si data ordine de plata aferente rambursarilor FEDR Suma rambursata FEDR
1 30-APR-15 OP 252/13-NOV-15 4091001.01


* platile aferente proiectului se actualizeaza in SMIS intre 1-10 ale lunii urmatoare celei in care s-a efectuat plata
  Proiect co-finantat din Fondul European de Dezvoltare Regionala prin POAT 2007-2013.

© 2011 Ministerul Fondurilor Europene
creare site-uri web - DancoVision
Home | POAT | Informaţii utile | Coordonare Asistenţă Tehnică | Licitaţii | Despre noi | Hartă Site | FAQ | Contact