Bine aţi venit pe site-ul nostru!
 
Sprijin pentru asigurarea conditiilor logistice ale Ministerului Fondurilor Europene (structurile de coordonare a instrumentelor structurale si Autoritatea de Management pentru POAT)


Axa prioritara 1: Sprijin pentru implementarea instrumentelor structurale si coordonarea programelor
Domeniul major de interventie 1.4: Functionarea Autoritatii de Management pentru POAT, a ACIS, a Autoritatii de Certificare si Plata si a Autoritatii de Audit
Codul SMIS: 55917
Beneficiar: Directia Generala Coordonare Sistem si Asistenta Tehnica


Valoarea contractului/ deciziei de finantare


Contributie UE: 7566722.5
Contributie nationala: 2522240.82
Valoare totala eligibila: 10088963.32
Cheltuieli neeligibile: 5711864.21
Total proiect: 15800827.53

Obiectivul proiectului: Sprijinirea functionarii MFE in calitate de autoritate pentru coordonarea instrumentelor structurale si a AM POAT prin asigurarea conditiilor logistice necesare, precum si prin acoperirea cheltuielilor administrative. Acest obiectiv se inscrie in obiectivele Axei prioritare 1, fiind identificat in cadrul scopului acesteia de a asigura functionarea corespunzatoare a structurilor implicate in coordonarea implementarii instrumentelor structurale si a AM POAT.

Rezultate asteptate: Conditii logistice corespunzatoare asigurate pentru functionarea MFE (in calitate de autoritate pentru coordonarea instrumentelor structurale si AM POAT).

Stadiul proiectului: In implementare

Stadiul financiar al proiectului*


Cheltuieli eligibile solicitate: 0
Cheltuieli eligibile aprobate: 0
Prefinantare platita: 0
Contributie UE rambursata: 0
Contributie nationala rambursata sau aprobata: 0

Cereri de rambursare (CR):

Nr. CR Data primirii CR Suma solicitata Data aprobarii CR Suma aprobata Nr. si data ordine de plata aferente rambursarilor FEDR Suma rambursata FEDR
1 20-NOV-15


* platile aferente proiectului se actualizeaza in SMIS intre 1-10 ale lunii urmatoare celei in care s-a efectuat plata
  Proiect co-finantat din Fondul European de Dezvoltare Regionala prin POAT 2007-2013.

© 2011 Ministerul Fondurilor Europene
creare site-uri web - DancoVision
Home | POAT | Informaţii utile | Coordonare Asistenţă Tehnică | Licitaţii | Despre noi | Hartă Site | FAQ | Contact