Bine aţi venit pe site-ul nostru!
 
Asistenta tehnica pentru dezvoltarea capacitatii operationale a ADI ITI DD in vederea coordonarii implementarii instrumentului Investitii Teritoriale Integrate (I.T.I.) din cadrul ?Strategiei integrate de dezvoltare durabila a Deltei Dunarii?


Axa prioritara 1: Sprijin pentru implementarea instrumentelor structurale si coordonarea programelor
Domeniul major de interventie 1.1: Sprijin pentru managementul si implementarea IS
Codul SMIS: 55985
Beneficiar: ADI ITI Delta Dunarii


Valoarea contractului/ deciziei de finantare


Contributie UE: 19155642
Contributie nationala: 0
Valoare totala eligibila: 19155642
Cheltuieli neeligibile: 34597
Total proiect: 19190239

Obiectivul proiectului: Proiectul are ca obiectiv general sprijinirea pregatirii implementarii ?Strategiei Integrate de Dezvoltare Durabila a Deltei Dunarii?,in vederea accesarii viitoarelor interventii finantate din FESI din A. P. 2014-2020 si coordonarea acestora. dezvoltarea durabila si sustenabila a acestei arii,cresterea capacitatii de implementare si de absortie a FS

Rezultate asteptate: Implementarea Strategiei Integrate a DD privind mecanismele institutionale necesare punerii in aplicare a unui instrument pentru ITI in perioada 2014-2020.

Stadiul proiectului: In implementare

Stadiul financiar al proiectului*


Cheltuieli eligibile solicitate: 1030633.9
Cheltuieli eligibile aprobate: 860201.13
Prefinantare platita: 0
Contributie UE rambursata: 0
Contributie nationala rambursata sau aprobata: 0

Cereri de rambursare (CR):

Nr. CR Data primirii CR Suma solicitata Data aprobarii CR Suma aprobata Nr. si data ordine de plata aferente rambursarilor FEDR Suma rambursata FEDR
4 26-MAY-15
10 05-JUN-15 348429.1 10-JUL-15 258966.33
2 26-MAR-15
6 28-AUG-15
11 29-DEC-15
5 06-AUG-15
3 06-MAY-15
7 09-NOV-15
8 15-SEP-15
9 16-NOV-15
1 15-DEC-14 682204.8 09-FEB-15 601234.8


* platile aferente proiectului se actualizeaza in SMIS intre 1-10 ale lunii urmatoare celei in care s-a efectuat plata
  Proiect co-finantat din Fondul European de Dezvoltare Regionala prin POAT 2007-2013.

© 2011 Ministerul Fondurilor Europene
creare site-uri web - DancoVision
Home | POAT | Informaţii utile | Coordonare Asistenţă Tehnică | Licitaţii | Despre noi | Hartă Site | FAQ | Contact