Bine aţi venit pe site-ul nostru!
 
?Studiu de cercetare privind calcularea si utilizarea costurilor unitare pentru perioada de programare 2014-2020?


Axa prioritara 1: Sprijin pentru implementarea instrumentelor structurale si coordonarea programelor
Domeniul major de interventie 1.2: Evaluare
Codul SMIS: 56006
Beneficiar: Ministerul Fondurilor Europene (Directia Generala Analiza, Programare si Evaluare)


Valoarea contractului/ deciziei de finantare


Contributie UE: 818370.09
Contributie nationala: 272790.04
Valoare totala eligibila: 1091160.13
Cheltuieli neeligibile: 0
Total proiect: 1091160.13

Obiectivul proiectului: Obiectivul general al acestui studiu este de dezvoltare a capacitatii de evaluare prin furnizarea de instrumente operationale, in scopul sprijinirii procesului de pregatire si implementare a perioadei de programare 2014-2020. - stabilirea costurilor unitare de referinta; - stabilirea costurilor unitare in vederea utilizarii pentru optiunile simplificate privind costurile. - definirea indicatorilor de realizare imediata (output) care pot fi considerati ca baza pentru costurile unitare;

Rezultate asteptate: Rezultatul asteptat al proiectului este un ?Studiu de cercetare privind calcularea si utilizarea costurilor unitare pentru perioada de programare 2014-2020? si va cuprinde urmatoarele anexe: - Lista indicatorilor de realizare imediata (output indicators) care ar putea fi considerati ca baza pentru costuri unitare; - Baza de date a costurilor unitare identificate si o analiza calitativa a acesteia; - Lista costurilor unitare de referinta pentru perioada 2014-2020; - Lista indicatorilor de realizare imediata identificati ca baza pentru costuri unitare ce pot fi utilizati in mod rezonabil in cadrul optiunilor de simplificare a costurilor; - Recomandari pentru aplicarea optiunilor de simplificare a costurilor.

Stadiul proiectului: In implementare

Stadiul financiar al proiectului*


Cheltuieli eligibile solicitate: 0
Cheltuieli eligibile aprobate: 0
Prefinantare platita: 0
Contributie UE rambursata: 0
Contributie nationala rambursata sau aprobata: 0

Cereri de rambursare (CR):

Nr. CR Data primirii CR Suma solicitata Data aprobarii CR Suma aprobata Nr. si data ordine de plata aferente rambursarilor FEDR Suma rambursata FEDR


* platile aferente proiectului se actualizeaza in SMIS intre 1-10 ale lunii urmatoare celei in care s-a efectuat plata
  Proiect co-finantat din Fondul European de Dezvoltare Regionala prin POAT 2007-2013.

© 2011 Ministerul Fondurilor Europene
creare site-uri web - DancoVision
Home | POAT | Informaţii utile | Coordonare Asistenţă Tehnică | Licitaţii | Despre noi | Hartă Site | FAQ | Contact