Bine aţi venit pe site-ul nostru!
 
Sprijin pentru finantarea partiala a cheltuielilor de personal efectuate de Ministerul Muncii, Familiei, Protectiei Sociale si Persoanelor Varstnice, pentru personalul Directiei Organism Intermediar, implicat in gestionarea instrumentelor structurale


Axa prioritara 1: Sprijin pentru implementarea instrumentelor structurale si coordonarea programelor
Domeniul major de interventie 1.1: Sprijin pentru managementul si implementarea IS
Codul SMIS: 56165
Beneficiar: Ministerul Muncii, Familiei si Protectiei Sociale


Valoarea contractului/ deciziei de finantare


Contributie UE: 689169.37
Contributie nationala: 229723.13
Valoare totala eligibila: 918892.5
Cheltuieli neeligibile: 0
Total proiect: 918892.5

Obiectivul proiectului: Proiectul are ca scop sprijinirea sistemului de remunerare si motivare a personalului din structurile publice cu atributii in gestionarea instrumentelor structurale ? Obiectivul Convergenta. Asigurarea remunerarii si motivarii personalului Directiei Organism Intermediar cu atributii in gestionarea instrumentelor structurale Crearea unui sistem administrativ corespunzator pentru implementarea instrumentelor structurale prin asigurarea stabilitatii si motivarii personalului implicat in gestionarea fondurilor europene

Rezultate asteptate: sistem administrativ corespunzator pentru implementarea instrumentelor structurale remunerarea personalului Directiei Organism Intermediar

Stadiul proiectului: In implementare

Stadiul financiar al proiectului*


Cheltuieli eligibile solicitate: 819248
Cheltuieli eligibile aprobate: 819248
Prefinantare platita: 0
Contributie UE rambursata: 0
Contributie nationala rambursata sau aprobata: 0

Cereri de rambursare (CR):

Nr. CR Data primirii CR Suma solicitata Data aprobarii CR Suma aprobata Nr. si data ordine de plata aferente rambursarilor FEDR Suma rambursata FEDR
1 19-FEB-15
2 06-MAY-15 819248 22-OCT-15 819248


* platile aferente proiectului se actualizeaza in SMIS intre 1-10 ale lunii urmatoare celei in care s-a efectuat plata
  Proiect co-finantat din Fondul European de Dezvoltare Regionala prin POAT 2007-2013.

© 2011 Ministerul Fondurilor Europene
creare site-uri web - DancoVision
Home | POAT | Informaţii utile | Coordonare Asistenţă Tehnică | Licitaţii | Despre noi | Hartă Site | FAQ | Contact