Bine aţi venit pe site-ul nostru!
 
Formarea profesionala a personalului autoritatilor competente pentru protectia mediului privind evaluarea impactului asupra mediului si evaluarea de mediu pentru perioada 2014 ? 2020


Axa prioritara 1: Sprijin pentru implementarea instrumentelor structurale si coordonarea programelor
Domeniul major de interventie 1.3: Formare orizontala in domeniul gestionarii programelor/proiectelor
Codul SMIS: 56893
Beneficiar: Ministerul Mediului si Schimbarilor Climatice (Directia Generala Evaluare Impact si Controlul Poluarii)


Valoarea contractului/ deciziei de finantare


Contributie UE: 1402629.8
Contributie nationala: 467543.26
Valoare totala eligibila: 1870173.06
Cheltuieli neeligibile: 0
Total proiect: 1870173.06

Obiectivul proiectului: Indeplinirea conditionalitatii generale ex-ante referitoare la EIA si SEA prevazuta in anexa XI a Reg. UE nr. 1303/2013 si in cadrul Acordului de Parteneriat aprobat de CE pentru perioada 2014-2020 Dezvoltarea competentelor personalului autoritatilor pentru protectia mediului si a personalului AM si OI in evaluarea aplicatiilor proiectelor finantate din fonduri europene

Rezultate asteptate: 400 persoane instruite

Stadiul proiectului: In implementare

Stadiul financiar al proiectului*


Cheltuieli eligibile solicitate: 0
Cheltuieli eligibile aprobate: 0
Prefinantare platita: 0
Contributie UE rambursata: 0
Contributie nationala rambursata sau aprobata: 0

Cereri de rambursare (CR):

Nr. CR Data primirii CR Suma solicitata Data aprobarii CR Suma aprobata Nr. si data ordine de plata aferente rambursarilor FEDR Suma rambursata FEDR


* platile aferente proiectului se actualizeaza in SMIS intre 1-10 ale lunii urmatoare celei in care s-a efectuat plata
  Proiect co-finantat din Fondul European de Dezvoltare Regionala prin POAT 2007-2013.

© 2011 Ministerul Fondurilor Europene
creare site-uri web - DancoVision
Home | POAT | Informaţii utile | Coordonare Asistenţă Tehnică | Licitaţii | Despre noi | Hartă Site | FAQ | Contact