Bine aţi venit pe site-ul nostru!
 
Studiu privind evaluarea adecvata a Programului Operational Infrastructura Mare 2014-2020


Axa prioritara 1: Sprijin pentru implementarea instrumentelor structurale si coordonarea programelor
Domeniul major de interventie 1.1: Sprijin pentru managementul si implementarea IS
Codul SMIS: 57034
Beneficiar: Ministerul Fondurilor Europene (Directia Generala Coordonare, Implementare Programe de Investitii Majore)


Valoarea contractului/ deciziei de finantare


Contributie UE: 82179.45
Contributie nationala: 27393.15
Valoare totala eligibila: 109572.6
Cheltuieli neeligibile: 0
Total proiect: 109572.6

Obiectivul proiectului: Identificarea posibilelor implicatii ale implementarii POIM asupra site-urilor Natura 2000 si a obiectivelor lor de conservare, precum si metodele de reducere a impactului posibil. Identificarea impactului posibil al interventiilor preconizate in POIM asupra siturilor Natura 2000 si identificarea masurilor de reducere a impactului negativ al acestora, precum si a masurilor compensatorii.

Rezultate asteptate: Studiul de evaluare adecvata a Programului Operational Infrastructura Mare 2014-2020 realizat.

Stadiul proiectului: In implementare

Stadiul financiar al proiectului*


Cheltuieli eligibile solicitate: 0
Cheltuieli eligibile aprobate: 0
Prefinantare platita: 0
Contributie UE rambursata: 0
Contributie nationala rambursata sau aprobata: 0

Cereri de rambursare (CR):

Nr. CR Data primirii CR Suma solicitata Data aprobarii CR Suma aprobata Nr. si data ordine de plata aferente rambursarilor FEDR Suma rambursata FEDR


* platile aferente proiectului se actualizeaza in SMIS intre 1-10 ale lunii urmatoare celei in care s-a efectuat plata
  Proiect co-finantat din Fondul European de Dezvoltare Regionala prin POAT 2007-2013.

© 2011 Ministerul Fondurilor Europene
creare site-uri web - DancoVision
Home | POAT | Informaţii utile | Coordonare Asistenţă Tehnică | Licitaţii | Despre noi | Hartă Site | FAQ | Contact