Bine aţi venit pe site-ul nostru!
 
Sprijin pentru finantarea cheltuielilor de personal efectuate de Ministerul pentru Societatea Informationala, in perioada ianuarie - august 2015, pentru personalul implicat in gestionarea instrumentelor structurale


Axa prioritara 1: Sprijin pentru implementarea instrumentelor structurale si coordonarea programelor
Domeniul major de interventie 1.1: Sprijin pentru managementul si implementarea IS
Codul SMIS: 58524
Beneficiar: Ministerul pentru Societatea Informationala (OI PSI)


Valoarea contractului/ deciziei de finantare


Contributie UE: 2906270.68
Contributie nationala: 968756.89
Valoare totala eligibila: 3875027.57
Cheltuieli neeligibile: 41547.8
Total proiect: 3916575.37

Obiectivul proiectului: Proiectul are ca scop sprijinirea sistemului de remunerare Si motivare a personalului din structurile publice cu atributii in gestionarea instrumentelor structurale - Obiectivul Convergenta.

Rezultate asteptate: Sprijin asigurat pentru remunerarea personalului implicat in gestionarea instrumentelor structurale din cadrul Ministerului pentru Societatea Informationala.

Stadiul proiectului: In implementare

Stadiul financiar al proiectului*


Cheltuieli eligibile solicitate: 0
Cheltuieli eligibile aprobate: 0
Prefinantare platita: 0
Contributie UE rambursata: 0
Contributie nationala rambursata sau aprobata: 0

Cereri de rambursare (CR):

Nr. CR Data primirii CR Suma solicitata Data aprobarii CR Suma aprobata Nr. si data ordine de plata aferente rambursarilor FEDR Suma rambursata FEDR
5 16-DEC-15
4 04-AUG-15
2 04-AUG-15
6 04-NOV-15
7 16-DEC-15
1 04-JUN-15
3 16-DEC-15


* platile aferente proiectului se actualizeaza in SMIS intre 1-10 ale lunii urmatoare celei in care s-a efectuat plata
  Proiect co-finantat din Fondul European de Dezvoltare Regionala prin POAT 2007-2013.

© 2011 Ministerul Fondurilor Europene
creare site-uri web - DancoVision
Home | POAT | Informaţii utile | Coordonare Asistenţă Tehnică | Licitaţii | Despre noi | Hartă Site | FAQ | Contact