Bine aţi venit pe site-ul nostru!
 
Realizarea sistemului de evaluare a performantei personalului care gestioneaza fonduri UE


Axa prioritara 1: Sprijin pentru implementarea instrumentelor structurale si coordonarea programelor
Domeniul major de interventie 1.1: Sprijin pentru managementul si implementarea IS
Codul SMIS: 58931
Beneficiar: Ministerul Fondurilor Europene (Directia Generala Analiza, Programare si Evaluare)


Valoarea contractului/ deciziei de finantare


Contributie UE: 1652467.5
Contributie nationala: 550822.5
Valoare totala eligibila: 2203290
Cheltuieli neeligibile: 0
Total proiect: 2203290

Obiectivul proiectului: Obiectivul proiectului este de a elabora un sistem de evaluare a performantei, pentru functionarii implicati in gestionarea fondurilor structurale si de coeziune. Elaborarea unui sistem de evaluare a performantei, pentru functionarii implicati in gestionarea fondurilor structurale si de coeziune

Rezultate asteptate: Raport privind sistemul de evaluare a performantei personalului care gestioneaza fonduri UE si asistenta in diseminarea acestuia

Stadiul proiectului: In implementare

Stadiul financiar al proiectului*


Cheltuieli eligibile solicitate: 0
Cheltuieli eligibile aprobate: 0
Prefinantare platita: 0
Contributie UE rambursata: 0
Contributie nationala rambursata sau aprobata: 0

Cereri de rambursare (CR):

Nr. CR Data primirii CR Suma solicitata Data aprobarii CR Suma aprobata Nr. si data ordine de plata aferente rambursarilor FEDR Suma rambursata FEDR


* platile aferente proiectului se actualizeaza in SMIS intre 1-10 ale lunii urmatoare celei in care s-a efectuat plata
  Proiect co-finantat din Fondul European de Dezvoltare Regionala prin POAT 2007-2013.

© 2011 Ministerul Fondurilor Europene
creare site-uri web - DancoVision
Home | POAT | Informaţii utile | Coordonare Asistenţă Tehnică | Licitaţii | Despre noi | Hartă Site | FAQ | Contact