Bine aţi venit pe site-ul nostru!
 
Activitati de comunicare 2014-2015


Axa prioritara 3: Diseminarea informatiei si promovarea instrumentelor structurale
Domeniul major de interventie 3.1: Diseminarea informatiilor generale si derularea activitatilor de publicitate cu privire la IS alocate Romaniei
Codul SMIS: 58949
Beneficiar: MFE (Unitatea de Comunicare Publica si Informare privind Instrumentele Structurale)


Valoarea contractului/ deciziei de finantare


Contributie UE: 478683.4
Contributie nationala: 0
Valoare totala eligibila: 478683.4
Cheltuieli neeligibile: 0
Total proiect: 478683.4

Obiectivul proiectului: Obiectivul principal este de a sprijini promovarea informatiilor referitoare la IS si fondurile ESI, contribuind la realizarea obiectivului AP 3, acela de a asigura o diseminare coordonata la nivel national a mesajelor generale cu privire la IS. Monitorizarea reflectarea in mass-media a activitatii MFE cu privire la IS si FESI Realizarea de materiale promotionale Informarea publicului larg si a beneficiarilor prin intermediul website-urilor Realizare eveniment de promovare generala a IS si FESI

Rezultate asteptate: 3 website-uri functionale si actualizate rapoarte de monitorizare mass-media 1 eveniment de promovare generala a instrumentelor structurale si a fondurilor europene structurale si de investitii in Romania; Materiale promotionale

Stadiul proiectului: In implementare

Stadiul financiar al proiectului*


Cheltuieli eligibile solicitate: 0
Cheltuieli eligibile aprobate: 0
Prefinantare platita: 0
Contributie UE rambursata: 0
Contributie nationala rambursata sau aprobata: 0

Cereri de rambursare (CR):

Nr. CR Data primirii CR Suma solicitata Data aprobarii CR Suma aprobata Nr. si data ordine de plata aferente rambursarilor FEDR Suma rambursata FEDR


* platile aferente proiectului se actualizeaza in SMIS intre 1-10 ale lunii urmatoare celei in care s-a efectuat plata
  Proiect co-finantat din Fondul European de Dezvoltare Regionala prin POAT 2007-2013.

© 2011 Ministerul Fondurilor Europene
creare site-uri web - DancoVision
Home | POAT | Informaţii utile | Coordonare Asistenţă Tehnică | Licitaţii | Despre noi | Hartă Site | FAQ | Contact