Bine aţi venit pe site-ul nostru!
 
Participarea structurilor de coordonare implicate in domeniul instrumentelor structurale din cadrul MFE la evenimente axate pe schimbul de experienta, organizate de alte State Membre ale Uniunii Europene in perioada 2014-2015


Axa prioritara 1: Sprijin pentru implementarea instrumentelor structurale si coordonarea programelor
Domeniul major de interventie 1.1: Sprijin pentru managementul si implementarea IS
Codul SMIS: 59417
Beneficiar: Directia Generala Coordonare Sistem si Asistenta Tehnica


Valoarea contractului/ deciziei de finantare


Contributie UE: 298478.75
Contributie nationala: 0
Valoare totala eligibila: 298478.75
Cheltuieli neeligibile: 0
Total proiect: 298478.75

Obiectivul proiectului: Sprijinirea realizarii de schimburi de experienta in vederea imbunatatirii procesului de coordonarea, management si control al instrumentelor structurale contribuind la eficientizarea implementarii si cresterea absorbtiei acestor fonduri in Romania. Sprijinirea functionarii MFE, in calitate de autoritate pentru coordonarea IS prin asigurarea cheltuielilor cu deplasarile la schimburi de experienta cu alte state membre UE.

Rezultate asteptate: Participarea personalului MFE din structurile de coordonare IS la 9 schimburi de experienta.

Stadiul proiectului: In implementare

Stadiul financiar al proiectului*


Cheltuieli eligibile solicitate: 0
Cheltuieli eligibile aprobate: 0
Prefinantare platita: 0
Contributie UE rambursata: 0
Contributie nationala rambursata sau aprobata: 0

Cereri de rambursare (CR):

Nr. CR Data primirii CR Suma solicitata Data aprobarii CR Suma aprobata Nr. si data ordine de plata aferente rambursarilor FEDR Suma rambursata FEDR


* platile aferente proiectului se actualizeaza in SMIS intre 1-10 ale lunii urmatoare celei in care s-a efectuat plata
  Proiect co-finantat din Fondul European de Dezvoltare Regionala prin POAT 2007-2013.

© 2011 Ministerul Fondurilor Europene
creare site-uri web - DancoVision
Home | POAT | Informaţii utile | Coordonare Asistenţă Tehnică | Licitaţii | Despre noi | Hartă Site | FAQ | Contact