Bine aţi venit pe site-ul nostru!
 
Sprijin pentru autoritatile de management in vederea determinarii de costuri de referinta si a utilizarii optiunilor simplificate privind costurile


Axa prioritara 1: Sprijin pentru implementarea instrumentelor structurale si coordonarea programelor
Domeniul major de interventie 1.2: Evaluare
Codul SMIS: 59496
Beneficiar: Ministerul Fondurilor Europene (Directia Generala Analiza, Programare si Evaluare)


Valoarea contractului/ deciziei de finantare


Contributie UE: 1130844.12
Contributie nationala: 0
Valoare totala eligibila: 1130844.12
Cheltuieli neeligibile: 109116.02
Total proiect: 1239960.14

Obiectivul proiectului: Obiectivul general al proiectului este de dezvoltare a capacitatii de evaluare prin furnizarea de instrumente operationale, in scopul sprijinirii procesului de pregatire si implementare a perioadei de programare 2014-2020. - furnizarea de instrumente necesare pregatirii si implementarii operatiunilor in perioada 2014-2020 - furnizarea de recomadari privind utilizarea de optiuni simplificate pentru operatiunile de asistenta tehnica

Rezultate asteptate: Studiu de cercetare privind calcularea si utilizarea costurilor unitare pentru perioada de programare 2014-2020 Raport de analiza in vederea utilizarii uneia dintre cele trei optiuni (i) bareme standard de costuri, (ii) sume forfetare, (iii) finan?area pe baza de rate fixe pentru operatiunile de asistenta tehnica

Stadiul proiectului: In implementare

Stadiul financiar al proiectului*


Cheltuieli eligibile solicitate: 0
Cheltuieli eligibile aprobate: 0
Prefinantare platita: 0
Contributie UE rambursata: 0
Contributie nationala rambursata sau aprobata: 0

Cereri de rambursare (CR):

Nr. CR Data primirii CR Suma solicitata Data aprobarii CR Suma aprobata Nr. si data ordine de plata aferente rambursarilor FEDR Suma rambursata FEDR


* platile aferente proiectului se actualizeaza in SMIS intre 1-10 ale lunii urmatoare celei in care s-a efectuat plata
  Proiect co-finantat din Fondul European de Dezvoltare Regionala prin POAT 2007-2013.

© 2011 Ministerul Fondurilor Europene
creare site-uri web - DancoVision
Home | POAT | Informaţii utile | Coordonare Asistenţă Tehnică | Licitaţii | Despre noi | Hartă Site | FAQ | Contact