Bine aţi venit pe site-ul nostru!
 
Sprijin pentru functionarea Ministerului Fondurilor Europene 2013-2015 (structurile de coordonare a instrumentelor structurale, structurile suport si Autoritatea de Management pentru POAT)


Axa prioritara 1: Sprijin pentru implementarea instrumentelor structurale si coordonarea programelor
Domeniul major de interventie 1.4: Functionarea Autoritatii de Management pentru POAT, a ACIS, a Autoritatii de Certificare si Plata si a Autoritatii de Audit
Codul SMIS: 59506
Beneficiar: Directia Generala Coordonare Sistem si Asistenta Tehnica


Valoarea contractului/ deciziei de finantare


Contributie UE: 6831985.19
Contributie nationala: 0
Valoare totala eligibila: 6831985.19
Cheltuieli neeligibile: -5160579.89
Total proiect: 1671405.3

Obiectivul proiectului: Sprijinirea functionarii MFE in calitate de autoritate pentru coordonarea instrumentelor structurale si de AMPOAT, in vederea gestionarii corespunzatoare a instrumentelor structurale 2007?2013, precum si pentru pregatirea perioadei 2014-2020. 3. Asigurarea suportului logistic pentru buna functionare a MFE 1. Asigurarea suportului tehnic si metotologic pentru buna desfasurare a activitatilor AM POAT, structurilor de coordonare si structurilor suport care sprijina activitatea de coordonare a instrumentelor structurale 2. Asigurarea serviciilor necesare pentru organizarea evenimentelor si reuniunilor de lucru, inclusiv CM-uri, stabilite pentru buna coordonare a instrumentelor structurale

Rezultate asteptate: 1. MFE sprijinit cu expertiza in realizarea sarcinilor sale aferente implementarii POAT, coordonarii instrumentelor structurale si elaborarii documentelor programatice pentru perioada 2014-2020, aprobate de CE. 2. Servicii de organizare evenimente, asigurate pentru perioada 2013-2015 3. Conditii logistice asigurate (traduceri, curierat, soft-uri, echipamente IT) pentru buna desfasurare a activitatilor curente ale AM POAT si structurilor suport care sprijina activitatea de coordonare a instrumentelor structurale.

Stadiul proiectului: In implementare

Stadiul financiar al proiectului*


Cheltuieli eligibile solicitate: 0
Cheltuieli eligibile aprobate: 0
Prefinantare platita: 0
Contributie UE rambursata: 0
Contributie nationala rambursata sau aprobata: 0

Cereri de rambursare (CR):

Nr. CR Data primirii CR Suma solicitata Data aprobarii CR Suma aprobata Nr. si data ordine de plata aferente rambursarilor FEDR Suma rambursata FEDR


* platile aferente proiectului se actualizeaza in SMIS intre 1-10 ale lunii urmatoare celei in care s-a efectuat plata
  Proiect co-finantat din Fondul European de Dezvoltare Regionala prin POAT 2007-2013.

© 2011 Ministerul Fondurilor Europene
creare site-uri web - DancoVision
Home | POAT | Informaţii utile | Coordonare Asistenţă Tehnică | Licitaţii | Despre noi | Hartă Site | FAQ | Contact