Bine aţi venit pe site-ul nostru!
 
 
Documente  Newsletter
E-mail:


Documente  Documente
 Codul de Conduită
 Ghidul Solicitantului - FAT septembrie 2013
 ANUNT FACILITATEA DE ASISTENTA TEHNICA
 Broşuri Asistenţă Tehnică
 Brosura POAT 2014 - 2020
 Studiul privind identificarea direcţiilor prioritare de reformă a Politicii de Coeziune post - 2013 din perspectiva României
 Brosura Studiu de caz privind Egalitatea de sanse

Evenimente  Evenimente

Ştiri
Pagina:  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  
Documente relevante POAT 2014 -2020
Data: 09.08.2016
Începând din luna august 2016, toate documentele relevante referitoare la POAT 2014 – 2020 se găsesc pe website-ul Ministerului Fondurilor Europene, la secţiunea POAT http://www.fonduri-ue.ro/poat-2014.
mai mult
In data de 25 noiembrie 2015 au avut loc reuniunile Comitetelor de Monitorizare pentru POAT 2007-2013, respectiv POAT 2014-2020
Data: 26.11.2015
Ministerul Fondurilor Europene, Directia Generala Asistenta Tehnica a organizat in data de 25 noiembrie 2015, al saptesprezecelea Comitet de Monitorizare pentru POAT 2007-2013 si cel de-al treilea pentru POAT 2014-2020. In deschiderea reuniunii a fost prezenta doamna Aura Raducu, noul Ministru al fondurilor europene, care a punctat contributia POAT, subliniind ca in ciuda unei alocari reduse, nu trebuie subestimata importanta acestuia, obiectivul Programului Operational Asistenta Tehnica fiind acela de a sustine intreg sistemul de gestionare, management si control al fondurilor europene pentru o functionare eficienta si eficace si de a creea sinergiile necesare intre celelalte programe operationale. A mai precizat ca se doreste incheierea cu succes a perioadei 2007-2013, cu o rată de absorbţie cât mai mare şi a incurajat membrii CM POAT sa-si aduca direct contribuţia la demersurile ce privesc simplificarea procedurilor si imbunatatirea implementarii programelor.
mai mult
Revizuire Ghid Solicitant POAT 2007-2013
Data: 12.11.2015
Autoritatea de Management pentru Programul Operaţional Asistenta Tehnica a aprobat, in data de 06 noiembrie 2015, revizia Ghidului Solicitantului POAT 2007-2013. In urma reviziei au fost aduse modificari cu privire la continutul Anexelor nr. 28 - Raport de monitorizare a durabilitatii si nr.29 - Lista de verificare privind vizita de monitorizare, fiind totodata introduse, la sub-sectiunea V.7 Monitorizarea durabilitatii proiectelor, punctul a) Rapoartele de monitorizare a durabilitatii elaborate de beneficiari, următoarele elemente care vor fi analizate in cadrul Raportului de monitorizare a durabilitatii: • utilizarea/mentinerea rezultatelor dupa finalizarea implementarii proiectului sau posibilitatea continuarii proiectului cu un altul, in cazul in care acesta reprezinta doar o etapa in rezolvarea problemei prezentate; • mentinerea destinatiei si asigurarea utilizării bunurilor achizitionate prin proiect; • pastrarea naturii proprietatii bunurilor achizitionate prin proiect; • pastrarea/arhivarea documentelor proiectului, atat in format hartie cat si in format electronic;
mai mult
Programul Operațional Asistenţă Tehnică 2014-2020 - GHIDUL SOLICITANTULUI
Data: 19.10.2015
Ministerul Fondurilor Europene a aprobat Ghidul Solicitantului pentru Programul Operațional Asistenţă Tehnică 2014-2020, care a intrat în vigoare în data de 15.10.2015, odată cu publicarea în Monitorul Oficial a Ordinului nr. 2805/08.10.2015. Ghidul Solicitantului pentru POAT 2014-2020 reprezintă un îndrumar al potențialilor beneficiari şi furnizează informații utile cu privire la condițiile de eligibilitate a solicitanților şi a cheltuielilor, modul de planificare a proiectelor şi solicitare a finanțării, evaluarea şi selecția proiectelor, precum şi pașii aferenți contractării proiectelor aprobate.
mai mult
Instructiune pentru beneficiarii POAT 2007-2013
Data: 07.09.2015
Autoritatea de Management pentru Programul Operational Asistenta Tehnica (AM POAT) a emis Instructiunea nr. 1 privind termenele limita de efectuare a platilor si depunere a cererilor de rambursare.
mai mult
Modificarea Ghidului Solicitantului POAT 2007-2013
Data: 07.09.2015
Ca urmare a modificării procedurilor interne de lucru, Autoritatea de Management pentru Programul Operational Asistenta Tehnica (AM POAT) a actualizat Ghidul Solicitantului. In principal au fost modificate formatele standard (listele utilizate in procesul de evaluare, formatele de contract/decizie de finantare) si au fost introduse prevederi privind contractele de achizitie publica din cadrul proiectelor, inregistrarea contabila a operatiunilor si monitorizarea durabilitatii proiectelor.
mai mult
Ghidul solicitantului pentru depunerea de proiecte în cadrul Programului Operațional Asistență Tehnică 2014 – 2020, lansat în consultare publică
Data: 30.03.2015
Ministerul Fondurilor Europene, prin Autoritatea de Management a Programului Operațional Asistență Tehnică 2014 – 2020 (POAT 2014 - 2020), supune consultării publice proiectul Ghidului Solicitantului pentru perioada 2014 - 2020. Documentul prezintă cerințele și modalitatea de accesare a finanțărilor europene de către potențialii solicitanți, reprezentând un îndrumar complet pentru procesul de redactare și depunere a proiectelor. Ministerul Fondurilor mizează pe sugestiile primite de la potențialii beneficiari în perioada de consultare publică, pentru îmbunătățirea acestui document. Ministerul Fondurilor Europene așteaptă propunerile, sugestiile și comentariile potențialilor solicitanți, până la data de 9 aprilie 2015, inclusiv, la următoarea adresă de e-mail: helpdesk.poat@fonduri-ue.ro.
mai mult
Modificarea formatului cererii de rambursare
Data: 02.02.2015
Incepand cu 30 ianuarie 2015, Autoritatea de Management pentru Programul Operational Asistenta Tehnica a modificat formatul standard al cererii de rambursare ce va fi utilizat de beneficiarii proiectelor finantate din POAT. Noul format poate fi accesat la sectiunea Ghidul Beneficiarului, Anexa 6 Cererea de rambursare.
mai mult
Proiectul Sprijin in continuare pentru actualizarea informatiilor in SMIS-CSNR s-a finalizat
Data: 20.08.2014
La data de 31.05.2014 s-a finalizat implementarea proiectului „Sprijin in continuare pentru actualizarea informatiilor in SMIS-CSNR”, cod SMIS 41416 cofinantat din FEDR prin Programul Operational Asistenta Tehnica 2007-2013, axa prioritara 2 „Dezvoltarea in continuare si sprijin pentru functionarea Sistemului Unic de Management al Informatiei”, domeniul major de interventie 2.2 „Functionarea Unitatii Centrale SMIS si a retelei de coordonatori”.
mai mult
Semnarea deciziei de finantare pentru proiectul “Asigurarea de experti in sprijinul autoritatilor din sistemul de management al instrumentelor structurale"
Data: 03.07.2014
La data de 20 decembrie 2013 a fost semnata Decizia de finantare pentru proiectul “Asigurarea de experti in sprijinul autoritatilor din sistemul de management al instrumentelor structurale”. Obiectivul proiectului este acela de a sprijini autoritatile din sistemul de management al instrumentelor structurale, in gestionarea si implementarea corespunzatoare a fondurilor alocate Romaniei pe actuala perioada de programare 2007–2013.
mai mult
Pagina:  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  
Cauta pe site  Caută pe site

Ghidul Beneficiarului  Ghidul Beneficiarului
  Ghidul Solicitantului
  Instructiune beneficiari inchidere
  Instructiune accesare MySMIS
  Manuale utilizare MySMIS
  Anexa 4 - Contractul de finanţare
  Anexa 5 - Decizia de finantare
  Anexa 6 - Cererea de rambursare
  Anexa 7 - Raport de progres
  Alte anexe la Ghidul Solicitantului
  Anexa 18 - Lista verificare cerere de rambursare proiecte salarii
  Anexa 25 - Declaratie pe proprie raspundere pentru proiecte salarii
  MODEL scrisoare acceptare vizită la faţa locului
  FORMULAR IDEI DE PROIECTE

FAQ  FAQ
 Avand in vedere perioada lunga cuprinsa in prima Cerere de Rambursare, dorim sa stim daca pentru functionarii cu statut special care nu au mentionat procentul de 100%, activitati pe Fonduri Structurale – Obiectivul convergenta, pe fisa postului, putem sa intocmim foi de prezenta saptamanale (nu zilnice), semnate de D.G. al AMPOSCCE, OIE sau OI IMM (dupa caz)?
 Va rugam sa ne spuneti daca in cazul in care la schimbarea fisei postului, managerii publici vor avea 99% atributii pe fonduri structurale si 1% alte atributii ce revin din statutul de manager public, mai este necesara intocmirea de foi de prezenta zilnice?
 Avand in vedere prevederile contractului de finantare privind masurile de informare si publicitate va rugam sa ne spuneti daca este obligatorie publicarea unui anunt in presa scrisa sau este suficienta publicarea anuntului pe site-ul institutiei beneficiare?
 In ce masura pot fi cuprinse in foile de prezenta ale personalului din cadrul structurilor suport implicate in proiectele POAT si activitatile privind stabilirea drepturilor salariale pentru echipele de proiect (proiecte finantate prin PO etc), respectiv acordarea claselor salariale conform prevederilor art.34 din Legea nr.284/2010, precum si activitatile privind rambursarea acestor sume?”
 Activitati precum: ordine stabilire drepturi salariale pentru personalul care beneficiaza de majorare salariala din AM (HG 595) la angajare, evaluare, modificare gradatii, etc, ordine de numire pe posturi cu atributii in gestionarea fondurilor structurale, ordine de modificare a structurilor organizatorice si a statelor de functii, nu sunt activitati eligibile pentru echipa de proiect. Dar in vederea stabilirii claselor de salarizare suplimentare orele alocate acestor activitati trebuie sa apara undeva. In timesheet apar doar activitatile eligibile, restul unde sunt mentionate?

Forum  Retea 1
Forum  Retea 2
Forum  Retea 3
Forum  Retea 4

Sesizare nereguli  Sesizare nereguli

Video  Video

 
  Proiect co-finantat din Fondul European de Dezvoltare Regionala prin POAT 2007-2013.

© 2011 Ministerul Fondurilor Europene
creare site-uri web - DancoVision
Home | POAT | Informaţii utile | Coordonare Asistenţă Tehnică | Licitaţii | Despre noi | Hartă Site | FAQ | Contact