Bine aţi venit pe site-ul nostru!
 
 
Documente  Newsletter
E-mail:


Documente  Documente
 Codul de Conduită
 Ghidul Solicitantului - FAT septembrie 2013
 ANUNT FACILITATEA DE ASISTENTA TEHNICA
 Broşuri Asistenţă Tehnică
 Brosura POAT 2014 - 2020
 Studiul privind identificarea direcţiilor prioritare de reformă a Politicii de Coeziune post - 2013 din perspectiva României
 Brosura Studiu de caz privind Egalitatea de sanse

Evenimente  Evenimente

Ştiri
Pagina:  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  
AM POAT a modificat in luna iunie Ghidul Solicitantului pentru POAT
Data: 23.06.2010
GHIDUL SOLICITANTULUI POAT a fost modificat in luna iunie 2010. Modificarea a vizat exclusiv Anexa nr. 16 „Metodologia de calcul pentru determinarea valorii eligibile din Programul Operaţional Asistenţă Tehnică a cheltuielilor de funcţionare” si formatele aferente acesteia, in special tabelul nr. 2 - Tabel privind calculul cheltuielilor legate de sediul beneficiarului.
mai mult
Comitetul de Monitorizare al Programului Operaţional Asistenţă Tehnică – 27 mai 2010
Data: 31.05.2010
În 27 mai 2010, Ministerul Finanţelor Publice a organizat al şaselea Comitet de Monitorizare pentru Programul Operaţional Asistenţă Tehnică (POAT), în cadrul căruia a fost analizată evoluţia acestui program operaţional în perioada noiembrie – mai 2010.
mai mult
Asigurarea serviciilor de comunicatii necesare accesarii SMIS-CSNR de catre institutiile implicate in gestionarea Instrumentelor Structurale
Data: 21.05.2010
La data de 21 mai 2010 a fost semnata Decizia de finantare pentru proiectul „Asigurarea serviciilor de comunicatii necesare accesarii SMIS-CSNR de catre institutiile implicate in gestionarea Instrumentelor Structurale” co-finantat din Programul Operational Asistenta Tehnica 2007-2013. Obiectivul proiectului este de a asigura serviciile de comunicatii necesare accesarii corespunzatoare a Sistemului Unic de Management al Informatiei pentru instrumentele structurale (SMIS-CSNR) de catre institutiile implicate in gestionarea instrumentelor structurale, pentru perioada decembrie 2009 – mai 2013, asigurand astfel posibilitatea utilizarii continue a acestui sistem informatic şi indeplinirea obligatiei trasate de regulamentele comunitare (art. 60 (c) din Regulamentul General 1083/2006), contribuind in acest mod la asigurarea unei coordonari eficiente şi a unei implementari eficace a instrumentelor structurale. Potrivit Hotararii de Guvern nr.45/2008 privind cadrul institutional de coorodnare şi de gestionare a instrumentelor structurale, Autoritatea pentru Coordonarea Instrumentelor Structurale, are responsabilitatea de a asigura realizarea şi functionarea sistemului informatic pentru managementul tehnic şi financiar al fondurilor UE, respectiv Sistemul Unic de Management al Informatiei pentru Instrumentele Structurale (SMIS-CSNR). SMIS-CSNR functioneaza pe o retea privata, nationala, dedicata, care asigura o conexiune permanenta, cu parametrii tehnici garantati, de la fiecare institutie implicata in gestionarea instrumentelor structurale pana la serverele SMIS şi totodata o securitate sporita a sistemului.. Serviciile de comunicatii aferente acestei retele trebuie asigurate in mod continuu, pentru a mentine accesul permanent in sistem al celor peste 1400 de utilizatori ai SMIS-CSNR la sistem. Orice intrerupere a acestor servicii şi, implicit, orice intrerupere a utilizarii SMIS-CSNR, poate avea repercursiuni importante in ceea ce priveşte volumul de date inregistrate in sistem, in conditiile in care functionarea SMIS-CSNR afacut obiectul acreditarii sistemelor de management şi control de catre Autoritatea de Audit şi Comisia Europeana. Serviciile vor acoperi toate locatiile structurilor utilizatoare SMIS-CSNR, din Bucureşti şi de pe intreg teritoriul Romaniei, inclusiv in situatia in care o structura işi schimba adresa. Se vor asigura: fiabilitatea, latenta redusa, integritatea şi largimea de banda garantata pentru comunicatiile aferente serviciilor solicitate. Valoarea totala: 821.200 lei Durata proiectului: 42 luni
mai mult
Ziua Europei se sărbătoreşte şi în Parcul IOR
Data: 07.05.2010
Duminică, 9 mai 2010, cu ocazia Zilei Europei, în Parcul Alexandru-Ioan Cuza (fost IOR), din Sectorul 3 al Capitalei, Autoritatea pentru Coordonarea Instrumentelor Structurale (ACIS) din Ministerul Finanţelor Publice va amenaja un pavilion la intrarea dinspre Câmpia Libertăţii, unde va pune la dispoziţia vizitatorilor materiale promoţionale şi broşuri cu date detaliate despre Fondurile Structurale şi de Coeziune.
mai mult
A treia Conferinţă Anuală privind Asistenţa Tehnică
Data: 26.03.2010
În data de 25 martie 2010, Autoritatea de Management pentru Programul Operaţional Asistenţă Tehnică, structură din cadrul Ministerului Finanţelor Publice, a organizat la Bucureşti cea de-a treia Conferinţă Anuală privind Asistenţa Tehnică.
mai mult
Studiu privind identificarea direcţiilor prioritare de reformă a Politicii de Coeziune post-2013 din perspectiva României
Data: 23.03.2010
Proiectul „Studiu privind identificarea direcţiilor prioritare de reformă a Politicii de Coeziune post-2013 din perspectiva României” finanţat prin Programul Operaţional Asistenţă Tehnică 2007-2013 a fost finalizat în data de 31 ianuarie 2010. În cadrul acestui proiect a fost elaborat studiul cu acelaşi nume, care încearcă să fundamenteze opţiunile României privind direcţiile prioritare de reformă a Politicii de Coeziune post 2013, având în vedere contextul economic care va fi creat prin absorbţia fondurilor structurale şi de coeziune disponibile pentru perioada 2007-2013, precum şi competiţia existentă pe piaţa economică europeană.
mai mult
AM POAT a revizuit in luna martie Ghidul Solicitantului pentru POAT
Data: 09.03.2010
GHIDUL SOLICITANTULUI POAT a fost revizuit in luna martie 2010. Modificarile Ghidului au vizat modificari ale formatelor, cererii de rambursare, contractului/deciziei de finantare, contractului de finantare pentru cheltuielile de personal, precum si ale deciziei de finantare pentru cheltuieli de personal. Ghidul Solicitantului a fost modificat in vederea includerii noilor formate revizuite de decizie/contract de finantare si cerere de rambursare, precum si in vederea aranjarii intr-o forma mai prietenoasa si mai usor de utilizat.
mai mult
A fost semnata Decizia de finantare pentru proiectul "Formare continua a personalului Autoritatii de Certificare si Plata in vederea gestionarii eficiente a Fondurilor Structurale si de Coeziune"
Data: 11.02.2010
La data de 11.02.2010 a fost semnata Decizia de finantare pentru proiectul "Formare continua a personalului Autoritatii de Certificare si Plata in vederea gestionarii eficiente a Fondurilor Structurale si de Coeziune". Obiectivul proiectului consta in instruirea personalului Autoritatii de Cerificare si Plata (ACP), al Directiei de Audit Public Ibntern si al Inspectiei Generale din cadrul Ministerului Finantelor Publice ,implicat in gestionarea financiara a instrumentelor structurale,in vederea dobandirii unor cunostinte aprofundate pentru indeplinirea atributiilor ce decurg din punerea in aplicare a prevederilor regulamentelor comunitare si a legislatiei nationale. Prin acest obiectiv, proiectul propus contribuie la indeplinirea obiectivului global al Programului Operational Asistenta Tehnica de a asigura sprijinul necesar procesului de coordonare si de a contribui la implementarea si absorbtia eficace,eficienta si transparenta a instrumentelor structurale in Romania. Prin acest proiect se doreste organizarea unei sesiuni de deschidere a contractului pentru prezentarea activitatilor previzionate a se realiza si a unei sesiuni de inchidere a contactului pentru prezentarea rezultatelor contarctului cat si derularea unor sesiuni de formare pentru personalul ACP,personalul Inspectiei Generale si personalul Directiei Audit Public Intern,din cadrul Ministerului Finantelor Publice,in special in urmatoarele domenii: eligibilitatea cheltuielilor,management finaciar si control,gestionarea riscurilor,corectii financiare,respectatrea regulilor privind achizitiile publice,certificarea cheltuielilor la nivelul programului -circuitul intre AM si ACP,platile catre beneficiar/AM,verificarea la fata locului,identificarea si notificarea neregulilor,monitorizarea si implementarea proiectelor de asistenta tehnica,recuperarea sumelor eronat cheltuite,monitorizare audit etc. Derularea unor sesiuni de formare pentru pesonalul ACP,Inspectiei Generale si Directiei de Audit Public Intern,in vederea dezvoltarii abilitatilor si competentelor personalului care gestioneaza instrumente structurale. Participarea personalului ACP la sesiuni de formare in domeniul instrumentelor structurale,organizate de institutii europene recunoscute in domeniu si obtinerea,dupa caz, de certificate recunoscute international (prin asigurarea costurilor legate de deplasare,cazare,diurna si, acolo unde este cazul, a taxelor de participare). Materiale informative de tip pliante,brosuri,mape,ghiduri de buna practica,evenimente de deschidere si inchidere proiecte ce se vor supune regulilor de vizibilitate stabilite prin Manualul de Identitate Vizuala pentru Instrumentelor Structurale 2007-2013 in Romania. Durata acestui proiecteste de 30 luni si are o valoare totala de 4.197.476,86 lei inclusiv TVA.
mai mult
POAT asigura sprijinul necesar pentru a coordona implementarea planurilor integrate de dezvoltare aferente polilor de crestere Iasi, Brasov si Ploiesti
Data: 11.01.2010
La data de 28.12.2009 au fost semnate urmatoarele contracte de finantare, co-finantate din Programul Operational Asistenta Tehnica 2007-2013: · „Sprijin pentru coordonarea implementarii planului integrat de dezvoltare al polului de crestere Iasi”, durata 36 luni, in valoare de 2.397.947,25 lei; · „Sprijin pentru coordonarea implementarii Planului integrat de dezvoltare al polului de crestere Brasov”, durata 36 luni, in valoare de 2.434.189,28 lei; · „Sprijin pentru coordonarea implementarii planului integrat de dezvoltare al polului de crestere Ploiesti”, durata 37 luni, in valoare de 3.271.778,63 lei. Obiectivul acestor 3 proiecte este de a coordona pregatirea si implementarea Planurilor Integrate de Dezvoltare aferente celor 3 poli de crestere (Iasi, Brasov, Ploiesti), prin sprijinirea activitatii coordonatorilor de poli si a personalului de sprijin aferent acestora.
mai mult
Recuperarea costurilor de personal aferente structurilor MFP implicate in gestionarea instrumentelor structurale
Data: 05.01.2010
Ministerul Finantelor Publice (MFP) a depus proiectul “Sprijin pentru finantarea partiala a cheltuielilor de personal efectuate de MFP pentru personalul implicat in coordonarea, managementul si controlul IS” in valoare totala de 7.109.056,5 lei, care a fost aprobat pentru finantare din Programul Operational Asistenta Tehnica (POAT). Proiectul a fost contractat si, in luna decembrie 2009, Autoritatea de Management pentru POAT a rambursat suma de 1.379.769 lei aferenta cheltuielilor eligibile efectuate in perioada 14 aprilie – 30 noiembrie 2009. Aceste cheltuieli sunt aferente majorarii salariale acordate personalului Autoritatii pentru Coordonarea Instrumentelor Structurale si Autoritatii de Certificare si Plata in baza Legii 490/2004 privind stimularea financiara a personalului care gestioneaza fonduri comunitare, cu modificarile si completarile ulterioare.
mai mult
Pagina:  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  
Cauta pe site  Caută pe site

Ghidul Beneficiarului  Ghidul Beneficiarului
  Ghidul Solicitantului
  Instructiune beneficiari inchidere
  Instructiune accesare MySMIS
  Manuale utilizare MySMIS
  Anexa 4 - Contractul de finanţare
  Anexa 5 - Decizia de finantare
  Anexa 6 - Cererea de rambursare
  Anexa 7 - Raport de progres
  Alte anexe la Ghidul Solicitantului
  Anexa 18 - Lista verificare cerere de rambursare proiecte salarii
  Anexa 25 - Declaratie pe proprie raspundere pentru proiecte salarii
  MODEL scrisoare acceptare vizită la faţa locului
  FORMULAR IDEI DE PROIECTE

FAQ  FAQ
 Avand in vedere perioada lunga cuprinsa in prima Cerere de Rambursare, dorim sa stim daca pentru functionarii cu statut special care nu au mentionat procentul de 100%, activitati pe Fonduri Structurale – Obiectivul convergenta, pe fisa postului, putem sa intocmim foi de prezenta saptamanale (nu zilnice), semnate de D.G. al AMPOSCCE, OIE sau OI IMM (dupa caz)?
 Va rugam sa ne spuneti daca in cazul in care la schimbarea fisei postului, managerii publici vor avea 99% atributii pe fonduri structurale si 1% alte atributii ce revin din statutul de manager public, mai este necesara intocmirea de foi de prezenta zilnice?
 Avand in vedere prevederile contractului de finantare privind masurile de informare si publicitate va rugam sa ne spuneti daca este obligatorie publicarea unui anunt in presa scrisa sau este suficienta publicarea anuntului pe site-ul institutiei beneficiare?
 In ce masura pot fi cuprinse in foile de prezenta ale personalului din cadrul structurilor suport implicate in proiectele POAT si activitatile privind stabilirea drepturilor salariale pentru echipele de proiect (proiecte finantate prin PO etc), respectiv acordarea claselor salariale conform prevederilor art.34 din Legea nr.284/2010, precum si activitatile privind rambursarea acestor sume?”
 Activitati precum: ordine stabilire drepturi salariale pentru personalul care beneficiaza de majorare salariala din AM (HG 595) la angajare, evaluare, modificare gradatii, etc, ordine de numire pe posturi cu atributii in gestionarea fondurilor structurale, ordine de modificare a structurilor organizatorice si a statelor de functii, nu sunt activitati eligibile pentru echipa de proiect. Dar in vederea stabilirii claselor de salarizare suplimentare orele alocate acestor activitati trebuie sa apara undeva. In timesheet apar doar activitatile eligibile, restul unde sunt mentionate?

Forum  Retea 1
Forum  Retea 2
Forum  Retea 3
Forum  Retea 4

Sesizare nereguli  Sesizare nereguli

Video  Video

 
  Proiect co-finantat din Fondul European de Dezvoltare Regionala prin POAT 2007-2013.

© 2011 Ministerul Fondurilor Europene
creare site-uri web - DancoVision
Home | POAT | Informaţii utile | Coordonare Asistenţă Tehnică | Licitaţii | Despre noi | Hartă Site | FAQ | Contact