Bine aţi venit pe site-ul nostru!
 
 
Documente  Newsletter
E-mail:


Documente  Documente
 Codul de Conduită
 Ghidul Solicitantului - FAT septembrie 2013
 ANUNT FACILITATEA DE ASISTENTA TEHNICA
 Broşuri Asistenţă Tehnică
 Brosura POAT 2014 - 2020
 Studiul privind identificarea direcţiilor prioritare de reformă a Politicii de Coeziune post - 2013 din perspectiva României
 Brosura Studiu de caz privind Egalitatea de sanse

Evenimente  Evenimente

Ştiri
Pagina:  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  
Romania a semnat un prim contract cu Banca Mondiala pentru asistenta tehnica in vederea cresterii absorbtiei fondurilor structurale si de coeziune
Data: 28.06.2012
Ministrul afacerilor europene, Leonard Orban, reprezentand Guvernul Romaniei, a semnat, la 27 iunie 2012, un prim acord pentru servicii de consultanta in baza memorandumului de intelegere incheiat cu Banca Mondiala (BM) pentru asistenta tehnica in vederea cresterii ratei de absorbtie a fondurilor structurale si de coeziune in intervalul 2007-2013, precum si in viitorul exercitiu bugetar al Uniunii Europene, 2014-2020. Conform acordului, (...)
mai mult
AM POAT simplifica procesul de verificare a cererilor de rambursare
Data: 27.06.2012
Autoritatea de Management pentru Programul Operational Asistenta Tehnica a mai facut un pas in simplificarea procesului de absorbtie al fondurilor alocate Programului Operational Asistenta Tehnica. Pentru a simplifica procesul de verificare a cererilor de rambursare aferente deciziilor/contractelor finantate din POAT, incepand cu data de 20.06.2012, AM POAT nu va mai solicita beneficiarilor, in cadrul verificarii administrative, documente justificative (ex. facturi, chitante, bonuri, alte documente contabile, etc) cu o valoare mai mica de 1.000 lei, acestea urmand a fi verificate de catre responsabilii de verificare in cadrul vizitelor la fata locului, pe baza de esantion. In acest sens beneficiarii, vor avea obligatia de a grupa toate facturile/chitantele/bonurile/alte documente contabile, sub valoarea de 1.000 RON pe categoriile de cheltuieli din cadrul cererii de rambursare pentru a facilita verificarea de catre AM POAT. In perioada imediat urmatoare, Ghidul Solicitantului va fi modificat conform noilor proceduri.
mai mult
A avut loc Comitetul de Monitorizare pentru POAT in data de 13 iunie 2012
Data: 20.06.2012
In data de 13 iunie 2012, Autoritatea pentru Coordonarea Instrumentelor Structurale (ACIS) a organizat al zecelea Comitet de Monitorizare pentru Programul Operational Asistenta Tehnica (POAT), in cadrul caruia a fost analizata evolutia acestui program operational in perioada noiembrie 2011 - mai 2012. Cu aceasta ocazie, s-au prezentat activitatile derulate si rezultatele obtinute la nivelul POAT, dificultatile intampinate si solutiile adoptate, precum si perspectivele pentru perioada urmatoare. Tematica dezbatuta la intalnire a mai urmarit prezentarea stadiului implementarii Planului de Masuri Prioritare, coordonarea expertizei financiare internationale si utilizarea acesteia, aprobarea Raportului Anual de Implementare POAT pentru anul 2011, si comunicarea privind Instrumentele Structurale si POAT. S-a discutat si despre modificarea POAT pentru a include suport pentru investiţiile orizontale care creează precondiţiile necesare implementării IS, deoarece o serie de măsuri au fost identificate în vederea soluţionării problemelor orizontale apărute în implementarea acestor fonduri, îmbunătăţirea utilizării acestora şi accelerarea absorbţiei, atât în cadrul Planului de Măsuri Prioritare, cât și în contextul utilizării expertizei tehnice internaţionale.
mai mult
Anunt privind ocuparea prin concurs a unor functii publice vacante din cadrul Ministerului Afacerilor Europene
Data: 24.05.2012
Va anuntam ca maine 25 mai 2012 este ultima zi pentru depunera dosarelor de concurs pentru ocuparea posturilor vacante din cadrul Autoritatii pentru Coordonarea Instrumentelor Structurale. Pentru mai multe detalii privind posturile vacante, bibliografia si documentele solicitate, va rugam sa accesati: http://www.maeur.ro/articole/anunturi-de-angajare
mai mult
In data de 14.05.2012 AM POAT a modificat Ghidul Solicitatului
Data: 14.05.2012
In data de 14.05.2012 Autoritatea de Management pentru Programul Operational Asistenta Tehnica (AM POAT) a modificat Ghidul Solicitatului.
mai mult
Sprijin pentru finantarea partiala a cheltuielilor de personal efectuate de MAEur, in perioada 2012-2015, pentru personalul implicat in coordonarea, managementul si controlul IS, cod SMIS 41479
Data: 24.04.2012
La data de 24.04.2012 a fost semnata Decizia de finantare pentru proiectul “ Sprijin pentru finantarea partiala a cheltuielilor de personal efectuate de Ministerul Afacerilor Europene, in perioada 2012-2015, pentru personalul implicat in coordonarea, managementul si controlul instrumentelor structurale”, D.F. 1.1.106, cod SMIS 41479, proiect co-finantat din Fondul European de Dezvoltare Regionala prin POAT 2007-2013. Proiectul are ca scop sprijinirea sistemului de remunerare si motivare a personalului din Ministerul Afacerilor Europene cu atributii in coordonarea, managementul si controlul instrumentelor structurale, prin asigurarea unui proces de coordonare, management si control al instrumentelor structurale eficient si eficace. Obiectivul propus contribuie la atingerea obiectivului specific al Axei prioritare 1 Sprijin pentru implementarea instrumentelor structurale si coordonarea programelor, care urmareste „consolidarea capacitatii de coordonare a implementarii instrumentelor structurale si dezvoltarea unui sistem administrativ corespunzator”. Valoarea proiectului este de 23.531.376,00 lei si se deruleaza pe o perioada de 49 luni.
mai mult
Proiectul Sprijin pentru finanțarea parțiala a cheltuielilor de personal efectuate de MAEur pentru personalul implicat în coordonarea, managementul și controlul IS
Data: 02.03.2012
În luna februarie a.c. s-a finalizat implementarea proiectului “Sprijin pentru finanțarea parțiala a cheltuielilor de personal efectuate de Ministerul Afacerilo Europene pentru personalul implicat în coordonarea, managementul și controlul IS”,cod SMIS 37775, cofinanţat din FEDR prin Programul Operaţional Asistenţă Tehnică 2007-2013, axa prioritară 1 „Sprijin pentru implementarea instrumentelor structurale şi coordonarea programelor”, domeniul major de intervenţie 1.1 „Sprijin pentru managementul şi implementarea instrumentelor structurale”. Proiectul a fost derulat pe o perioadă de 9 luni şi (...)
mai mult
CONCURS!!!
Data: 15.02.2012
Ministerul Afacerilor Europene organizeaza concurs in vederea ocuparii unor functii de executie vacante. Pentru mai multe detalii va rugam...
mai mult
Erata la ghidul solicitantului publicat in 10.02.2012
Data: 13.02.2012
Autoritatea de Management pentru Programul Operational Asistenta Tehnica a modificat printr-o erata Ghidul Solicitantului, publicat in data de 10.02.2012. La pagina 30 din ghid au fost introduse informatii cu privire la proiectele in care se solicita şi rambursarea cheltuielilor cu echipa de proiect. Pentru acestea trebuie anexata la dosarul cererii de finantare, pe langa documentele solicitate pentru beneficiarii institutii publice, o copie după ordinul de numire al echipei de proiect.
mai mult
In data de 10.02.2012 AM POAT a modificat Ghidul Solicitatului
Data: 10.02.2012
In data de 10.02.2012 Autoritatea de Management pentru Programul Operational Asistenta Tehnica (AM POAT) a modificat Ghidul Solicitatului. Modificarea a vizat schimbarea ratei de cofinantare din Fondul European de Dezvotare Regionala (FEDR) de la 80% la 85% la nivelul POAT si la nivelul fiecarui proiect finantat din POAT, includerea a trei beneficiari in cadrul Domeniului Major de Interventie 1.1: Sprijin pentru managementul şi implementarea instrumentelor structurale (Departamentul pentru Lupta Antifrauda - DLAF, Agentia Nationala de Cadastru si Publicitate Imobiliara - ANCPI si Secretariatul General al Guvernului - SGG). Au fost facute modificari si in urma introducerii de noi categorii de cheltuieli eligibile (conform Ordinului comun MAEur nr. 183/2012 si MFP nr. 57/ 2012 privind modificarea si completarea OMEF nr 2116/2007 privind aprobarea cheltuielilor eligibile pentru POAT), şi anume: venitul aferent timpului lucrat de personalul cu atributii in domeniul gestionarii instrumentelor structurale – obiectivul convergenta, venitul aferent timpului efectiv lucrat pe proiect de membrii echipei de proiect si TVA nerecuperabil. De asemenea, s-a simplificat procedura de depunere a cererii de finantare si anume s-a introdus o lista de specimene de semnaturi pentru certificarea anexelor cererii de finantare, s-au modificat prevederile privind acordarea si recuperarea prefinantarii si s-au modificat prevederile privind verificarea cererilor de rambursare. In ceea ce priveste formatul anexelor, s-au modificat urmatoarele: cererea de finantare, contractul/decizia de finantare si s-a introdus un format unic de cerere de rambursare si raport de progres pentru toate proiectele contractate incepand cu 1 ianuarie 2012 din POAT. Pentru proiectele contractate si aflate in derulare formatele raman neschimbate. Atat noua varianta a ghidului cat si anexele modificate le gasiti la sectiunea Ghidul Beneficiarului de pe site-ul nostru.
mai mult
Pagina:  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  
Cauta pe site  Caută pe site

Ghidul Beneficiarului  Ghidul Beneficiarului
  Ghidul Solicitantului
  Instructiune beneficiari inchidere
  Instructiune accesare MySMIS
  Manuale utilizare MySMIS
  Anexa 4 - Contractul de finanţare
  Anexa 5 - Decizia de finantare
  Anexa 6 - Cererea de rambursare
  Anexa 7 - Raport de progres
  Alte anexe la Ghidul Solicitantului
  Anexa 18 - Lista verificare cerere de rambursare proiecte salarii
  Anexa 25 - Declaratie pe proprie raspundere pentru proiecte salarii
  MODEL scrisoare acceptare vizită la faţa locului
  FORMULAR IDEI DE PROIECTE

FAQ  FAQ
 Avand in vedere perioada lunga cuprinsa in prima Cerere de Rambursare, dorim sa stim daca pentru functionarii cu statut special care nu au mentionat procentul de 100%, activitati pe Fonduri Structurale – Obiectivul convergenta, pe fisa postului, putem sa intocmim foi de prezenta saptamanale (nu zilnice), semnate de D.G. al AMPOSCCE, OIE sau OI IMM (dupa caz)?
 Va rugam sa ne spuneti daca in cazul in care la schimbarea fisei postului, managerii publici vor avea 99% atributii pe fonduri structurale si 1% alte atributii ce revin din statutul de manager public, mai este necesara intocmirea de foi de prezenta zilnice?
 Avand in vedere prevederile contractului de finantare privind masurile de informare si publicitate va rugam sa ne spuneti daca este obligatorie publicarea unui anunt in presa scrisa sau este suficienta publicarea anuntului pe site-ul institutiei beneficiare?
 In ce masura pot fi cuprinse in foile de prezenta ale personalului din cadrul structurilor suport implicate in proiectele POAT si activitatile privind stabilirea drepturilor salariale pentru echipele de proiect (proiecte finantate prin PO etc), respectiv acordarea claselor salariale conform prevederilor art.34 din Legea nr.284/2010, precum si activitatile privind rambursarea acestor sume?”
 Activitati precum: ordine stabilire drepturi salariale pentru personalul care beneficiaza de majorare salariala din AM (HG 595) la angajare, evaluare, modificare gradatii, etc, ordine de numire pe posturi cu atributii in gestionarea fondurilor structurale, ordine de modificare a structurilor organizatorice si a statelor de functii, nu sunt activitati eligibile pentru echipa de proiect. Dar in vederea stabilirii claselor de salarizare suplimentare orele alocate acestor activitati trebuie sa apara undeva. In timesheet apar doar activitatile eligibile, restul unde sunt mentionate?

Forum  Retea 1
Forum  Retea 2
Forum  Retea 3
Forum  Retea 4

Sesizare nereguli  Sesizare nereguli

Video  Video

 
  Proiect co-finantat din Fondul European de Dezvoltare Regionala prin POAT 2007-2013.

© 2011 Ministerul Fondurilor Europene
creare site-uri web - DancoVision
Home | POAT | Informaţii utile | Coordonare Asistenţă Tehnică | Licitaţii | Despre noi | Hartă Site | FAQ | Contact