Bine aţi venit pe site-ul nostru!
 
 
Documente  Newsletter
E-mail:


Documente  Documente
 Codul de Conduită
 Ghidul Solicitantului - FAT septembrie 2013
 ANUNT FACILITATEA DE ASISTENTA TEHNICA
 Broşuri Asistenţă Tehnică
 Brosura POAT 2014 - 2020
 Studiul privind identificarea direcţiilor prioritare de reformă a Politicii de Coeziune post - 2013 din perspectiva României
 Brosura Studiu de caz privind Egalitatea de sanse

Evenimente  Evenimente

Ştiri
Pagina:  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  
A fost semnata DF pentru proiectul "Sprijin pentru finantarea partiala a cheltuielilor de personal efectuate de MFP pentru personalul implicat in coordonarea, managementul si controlul IS"
Data: 18.12.2009
La data de 14.12.2009 a fost semnata Decizia de finantare pentru proiectul "Sprijin pentru finantarea partiala a cheltuielilor de personal efectuate de Ministerul Finantelor Publice pentru personalul implicat in coordonarea, managementul si controlul instrumentelor structurale" co-finantat din Programul Operational Asistenta Tehnica 2007-2013.
mai mult
Plati efectuate din POAT
Data: 18.12.2009
Urmare a primirii si verificarii cererilor de rambursare depuse de beneficiarii POAT in cea de-a doua parte a anului 2009, in luna decembrie 2009 AM POAT a efectuat plati catre beneficiari in valoare de 1.370.337 lei. Astfel, cheltuielile totale FEDR din POAT certificate catre Comisia Europeana pana la data de 15 decembrie 2009 sunt de 483.619 Euro.
mai mult
A fost semnata Decizia de finanţare pentru proiectul “Sprijin oferit personalului ACP pentru eficientizarea implementarii Instrumentelor Structurale prin incurajarea schimbului de experienta”
Data: 17.12.2009
La data de 14.12.2009 a fost semnata Decizia de finanţare pentru proiectul “Sprijin oferit personalului ACP pentru eficientizarea implementarii Instrumentelor Structurale prin incurajarea schimbului de experienta” co-finanţat din Programul Operaţional Asistenţă Tehnică 2007-2013.
mai mult
Activităţile specifice evaluării, selecţiei şi contractării cererilor de finanţare depuse în cadrul POAT vor fi întrerupte
Data: 15.12.2009
În perioada 18 decembrie 2009 – 10 ianuarie 2010 activităţile specifice evaluării, selecţiei şi contractării cererilor de finanţare depuse în cadrul Programului Operaţional Asistenţă Tehnică vor fi întrerupte.
mai mult
GHIDUL SOLICITANTULUI - decembrie 2009
Data: 02.12.2009
GHIDUL SOLICITANTULUI a fost revizuit ca urmare a modificărilor ordinului MEF 2116/2007 prin ordinul MFP 3215/2009. Modificările Ghidului au vizat includerea unei proceduri specifice pentru proiectele destinate finanţării parţiale a cheltuielilor de personal pentru instituţiile publice implicate în coordonarea, managementul şi controlul instrumentelor structurale, dar şi modificări ale formatelor cererii de finanţare, cererii de rambursare şi contractului/deciziei de finanţare.
mai mult
Modificarea ordinului MEF 2116/2007
Data: 02.12.2009
S-a modificat Ordinul MEF 2116/2007 pentru aprobarea cheltuielilor eligibile pentru Programul Operaţional Asistenţă Tehnică prin Ordinul MFP 3215/2009 publicat în MO nr.813/27.11.2009. Ghidul Solicitantului a fost revizuit ca urmare a acestor modificări şi este disponibil pe site-ul nostru.
mai mult
Sprijinirea Funcţionării Autorităţii de Certificare şi Plată în procesul de verificare la faţa locului, efectuată în scopul certificării cheltuielilor declarate la CE
Data: 12.11.2009
La data de 11.11.2009 a fost semnată Decizia de finanţare pentru proiectul “Sprijinirea Funcţionării Autorităţii de Certificare şi Plată în procesul de verificare la faţa locului, efectuată în scopul certificării cheltuielilor declarate la CE” co-finanţat din Programul Operaţional Asistenţă Tehnică 2007-2013.
mai mult
Comitetul de Monitorizare al Programului Operational Asistenta Tehnică - 30 octombrie 2009
Data: 02.11.2009
În 29 şi 30 octombrie 2009, Ministerul Finanţelor Publice a organizat al cincilea Comitet de Monitorizare pentru Programul Operaţional Asistenţă Tehnică (POAT), în cadrul căruia a fost analizată evoluţia acestui Program Operaţional în perioada iunie – octombrie 2009.
mai mult
GHIDUL SOLICITANTULUI - octombrie 2009
Data: 02.10.2009
Ghidul Solicitantului a fost revizuit ca urmare a modificărilor ordinului MEF 2116/2007 prin ordinul MFP 2624/2009. Modificările au vizat atât formatele standard ale cererii de finanţare, cererii de rambursare, deciziei/ contractului de finanţare şi raportului de progres cât şi modificari în procedura de aplicare. Acesta poate fi descarcat în varianta electronică de pe site-ul nostru secţiunea "Ghidul Solicitantului" dar şi din secţiunea "POAT - Documente de programare"
mai mult
Sprijin pentru implementarea planului de comunicare ACIS
Data: 02.10.2009
La data de 30.09.2009 a fost semnată Decizia de finanţare pentru proiectul “Sprijin pentru implementarea planului de comunicare ACIS” co-finanţat din Programul Operaţional Asistenţă Tehnică 2007-2013.
mai mult
Pagina:  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  
Cauta pe site  Caută pe site

Ghidul Beneficiarului  Ghidul Beneficiarului
  Ghidul Solicitantului
  Instructiune beneficiari inchidere
  Instructiune accesare MySMIS
  Manuale utilizare MySMIS
  Anexa 4 - Contractul de finanţare
  Anexa 5 - Decizia de finantare
  Anexa 6 - Cererea de rambursare
  Anexa 7 - Raport de progres
  Alte anexe la Ghidul Solicitantului
  Anexa 18 - Lista verificare cerere de rambursare proiecte salarii
  Anexa 25 - Declaratie pe proprie raspundere pentru proiecte salarii
  MODEL scrisoare acceptare vizită la faţa locului
  FORMULAR IDEI DE PROIECTE

FAQ  FAQ
 Avand in vedere perioada lunga cuprinsa in prima Cerere de Rambursare, dorim sa stim daca pentru functionarii cu statut special care nu au mentionat procentul de 100%, activitati pe Fonduri Structurale – Obiectivul convergenta, pe fisa postului, putem sa intocmim foi de prezenta saptamanale (nu zilnice), semnate de D.G. al AMPOSCCE, OIE sau OI IMM (dupa caz)?
 Va rugam sa ne spuneti daca in cazul in care la schimbarea fisei postului, managerii publici vor avea 99% atributii pe fonduri structurale si 1% alte atributii ce revin din statutul de manager public, mai este necesara intocmirea de foi de prezenta zilnice?
 Avand in vedere prevederile contractului de finantare privind masurile de informare si publicitate va rugam sa ne spuneti daca este obligatorie publicarea unui anunt in presa scrisa sau este suficienta publicarea anuntului pe site-ul institutiei beneficiare?
 In ce masura pot fi cuprinse in foile de prezenta ale personalului din cadrul structurilor suport implicate in proiectele POAT si activitatile privind stabilirea drepturilor salariale pentru echipele de proiect (proiecte finantate prin PO etc), respectiv acordarea claselor salariale conform prevederilor art.34 din Legea nr.284/2010, precum si activitatile privind rambursarea acestor sume?”
 Activitati precum: ordine stabilire drepturi salariale pentru personalul care beneficiaza de majorare salariala din AM (HG 595) la angajare, evaluare, modificare gradatii, etc, ordine de numire pe posturi cu atributii in gestionarea fondurilor structurale, ordine de modificare a structurilor organizatorice si a statelor de functii, nu sunt activitati eligibile pentru echipa de proiect. Dar in vederea stabilirii claselor de salarizare suplimentare orele alocate acestor activitati trebuie sa apara undeva. In timesheet apar doar activitatile eligibile, restul unde sunt mentionate?

Forum  Retea 1
Forum  Retea 2
Forum  Retea 3
Forum  Retea 4

Sesizare nereguli  Sesizare nereguli

Video  Video

 
  Proiect co-finantat din Fondul European de Dezvoltare Regionala prin POAT 2007-2013.

© 2011 Ministerul Fondurilor Europene
creare site-uri web - DancoVision
Home | POAT | Informaţii utile | Coordonare Asistenţă Tehnică | Licitaţii | Despre noi | Hartă Site | FAQ | Contact