Bine aţi venit pe site-ul nostru!
 
 
Documente  Newsletter
E-mail:


Documente  Documente
 Codul de Conduită
 Ghidul Solicitantului - FAT septembrie 2013
 ANUNT FACILITATEA DE ASISTENTA TEHNICA
 Broşuri Asistenţă Tehnică
 Brosura POAT 2014 - 2020
 Studiul privind identificarea direcţiilor prioritare de reformă a Politicii de Coeziune post - 2013 din perspectiva României
 Brosura Studiu de caz privind Egalitatea de sanse

Evenimente  Evenimente

Ştiri
Pagina:  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  
Comitetul de Monitorizare al Programului Operational Asistenta Tehnică - 3 iunie 2009
Data: 19.06.2009
În 2 şi 3 iunie 2009, Ministerul Finanţelor Publice a organizat la Moeciu al patrulea Comitet de Monitorizare pentru Programul Operaţional Asistenţă Tehnică (POAT), în cadrul căruia a fost analizată evoluţia acestui Program Operaţional în perioada noiembrie 2008 – mai 2009.
mai mult
A fost semnata Decizia de finanţare pentru proiectul “Dezvoltarea capacităţii de evaluare a unităţilor de evaluare din cadrul Autorităţilor de Management şi ACIS"
Data: 11.06.2009
La data de 11.06.2011 a fost semnată Decizia de finanţare pentru proiectul “Dezvoltarea capacităţii de evaluare a unităţilor de evaluare din cadrul Autorităţilor de Management şi ACIS” co-finanţat din Programul Operaţional Asistenţă Tehnică 2007-2013. Obiectivul general al proiectului este de a contribui la dezvoltarea unui sistem administrativ corespunzător prin acţiuni ce au ca obiectiv asigurarea unui nivel comun de experienţă şi cunoştinţe în domeniul evaluării printre actorii implicaţi. Obiectivul specific al acestui proiect este de acorda asistenţă tehnică şi instruire în vederea perfecţionării cadrului comun aferent evaluării Instrumentelor Structurale şi a instrumentelor de lucru existente; îmbunătăţirii cunoştinţelor şi aptitudinilor în domeniul evaluării şi creşterii gradului de conştientizare a membrilor Comitetelor de Monitorizare şi ai Comitetului Naţional de Coordonare privind utilitatea evaluărilor în procesele de implementare a programelor operaţionale, respectiv CSNR. Prin acest proiect se doreşte realizarea analizei sistemului curent de evaluare precum şi un raport de analiză a nevoilor de instruire a personalului unităţilor de evaluare. De asemenea, se vor organiza cursuri în domeniul evaluării, la nivel avansat pentru membrii unităţilor de evaluare şi la nivel începător pentru membrii Comitetelor de Coordonare a Evaluării. In urma acestor cursuri vor fi realizate două manuale de evaluare unul pentru avansaţi şi unul pentru începători. Proiectul va asigura organizarea Grupurilor de Lucru pentru evaluare şi va sprijini desfăşurarea activităţilor de evaluare prin activităţi de coaching. În vederea creşterii conştientizări utilităţii şi utilizării evaluării vor fi organizate prezentări în cadrul fiecărui Comitet de Monitorizare şi va fi organizată o conferinţă internaţională. Materiale informative de tip brosuri, mape, evenimente de deschidere si închidere proiect, conferinţe, se vor supune regulilor de vizibilitate stabilite prin Manualul de Identitate Vizuala pentru Instrumente Structurale 2007-2013 in Romania. Durata acestui proiect este de 18 de luni si are o valoare de 3.326.050 lei
mai mult
Studiul privind identificarea direcţiilor prioritare de reformă a Politicii de coeziune post 2013 din perspectiva României
Data: 11.06.2009
La data de 11.06.2009 a fost semnată Decizia de finanţare pentru proiectul “Studiul privind identificarea direcţiilor prioritare de reformă a Politicii de coeziune post 2013 din perspectiva României” co-finanţat din Programul Operaţional Asistenţă Tehnică 2007-201
mai mult
Conferinta anuală privind Asistenţa Tehnică
Data: 06.04.2009
În data de 2 aprilie 2009, Ministerul Finanţelor Publice a organizat la Bucureşti prima Conferinţă privind Asistenţa Tehnică. Tematica dezbătută a urmărit să evidenţieze cât de importantă este asistenţa tehnică în implementarea instrumentelor structurale, prin sprijinul pe care îl acordă sistemului de gestionare a fondurilor. Conferinţa reprezintă în acelaşi timp evenimentul de închidere a proiectului de înfrăţire instituţională (twinning) între MFP, Ministerul Economiei şi Tehnologiei din Germania şi Ministerul Dezvoltării Regionale din Polonia. Evenimentul a reunit peste o sută de participanţi din rândul instituţiilor cu atribuţii în gestionarea Instrumentelor Structurale (Autoritatea pentru Coordonarea Instrumentelor Structurale, Autorităţi de Management, Organisme Intermediare, Autoritatea de Certificare şi Plată), altor instituţii publice, precum şi al Organizaţiilor Non-Guvernamentale
mai mult
Sprijin pentru dezvoltarea infrastructurii software SMIS si a aplicatiilor sale conexe mereu la zi si in concordanta cu nevoile ACIS
Data: 27.02.2009
La data de 22 decembrie 2011 a fost semnată Decizia de finanţare pentru proiectul „Sprijin pentru dezvoltarea infrastructurii software SMIS şi a aplicaţiilor sale conexe mereu la zi şi în concordanţă cu nevoile ACIS” co-finanţat din Programul Operaţional Asistenţă Tehnică 2007-2013. Obiectivul general al proiectului este de a menţine în stare de funcţionare Sistemul Unic de Management al Informaţiei (SMIS-CSNR) şi aplicaţiile sale conexe, sisteme care au rol de a asigura colectarea informaţiilor referitoare la implementare-monitorizare, verificare, audit, evaluarea programelor din cadrul obiectivului convorgenţă şi informaţiile necesare managementului financiar, în conformitate cu prevederile art. 60 lit. (c) din Regulamentul Consiliului nr.1083/2006. Prin achiziţia de licenţe de sisteme de operare, baze de date, servere de aplicaţie şi funcţionalităţi facultative ale acestora şi alte licenţe de infrastructură, se va construi o bază solidă pentru a putea asigura continuitatea, dezvoltarea şi modernizarea ulterioară a SMIS-CSNR şi MySMIS. Obiectivul specific al proiectului este de a asigura servicii de suport tehnic Oracle necesare SMIS-CSNR în vederea: • efectuării de upgrade-uri la produsele Oracle licenţiate; accesul la ultimile versiuni ale produselor Oracle licenţiate cât şi la toate produse de tip patch corespunzătoare; • furnizării de consultanţă profesională legată de instalarea şi operarea produselor software Oracle licenţiate; • implementării soluţiilor de replicare, atât în contextul Business Continuity cât şi a soluţiilor de Recuperare în caz de dezastru. Deoarece sistemele de operare pe care au fost (re)instalate produsele de infrastructură Oracle ale SMIS nu au suport, orice problemă trebuie rezolvată cu resurse proprii fără asistenţă din partea Oracle. Totodată, instrumentul de raportare ART4SMIS, dezvoltat la nivelul Serviciului de Coordonare SMIS utilizează aceeaşi bază de date ca şi aplicaţia de producţie a SMIS-CSNR. Având în vedere că acest lucru generează o încărcare suplimentară destul de consistenţă se doreşte utilizarea ca bază de date de raportare, baza de date de disaster recovery care este sincronizată cu aplicaţia de producţie. Pentru a putea accesa read only baza de date de disaster recovery trebuie achiziţionată o opţiune a bazei de date numită Active Data Guard. În acelaşi timp, SMIS generează cheltuieli suplimentare de suport şi lipsa de capabilităţi existente pe versiuni mai noi ceea ce accentuează necesitatea upgrade-ul de la Internet Application Server la WebLogic.(...)
mai mult
A fost semnată Decizia de finanţare pentru proiectul "Dezvoltarea capacităţii Autorităţii de Certificare şi Plată în vederea gestionării eficiente a Instrumentelor Structurale şi de Coeziune"
Data: 09.02.2009
La data de 09.02.2009 a fost semnată Decizia de finanţare pentru proiectul "Dezvoltarea capacităţii Autorităţii de Certificare şi Plată în vederea gestionării eficiente a Instrumentelor Structurale şi de Coeziune", co-finanţat din Programul Operaţional Asistenţă Tehnică 2007-2013. Obiectivul proiectului este de îmbunătăţire a calităţii şi eficienţei activităţii Autorităţii de Certificare şi Plată în vederea asigurării procesului de absorbţie al fondurilor, prin respectarea regulamentelor şi cerinţelor relevante, în scopul protejării intereselor financiare ale bugetului naţional şi bugetului Uniunii Europene. Prin acest proiect se doreşte asigurarea de consultanţă în ceea ce priveşte certificarea cheltuielilor, în special cu privire la raportarea acestora la Comisia Europeană;, sprijin în acordarea suportului necesar diferitelor instituţii implicate în gestionarea instrumentelor structurale pentru îndeplinirea rolului şi responsabilităţilor proprii; achiziţia şi implementarea unei aplicaţii informatice pentru gestionarea documentelor în cadrul direcţiei. De asemenea, se doreşte obţinerea de consultanţă în vederea actualizării manualelor de proceduri şi asigurarea funcţionării Autorităţii de Certificare şi Plată la standarde europene. Materialele informative de tip pliante, broşuri, mape, ghiduri de bună practică, evenimente de deschidere şi închidere proiect, se vor supune regulilor de vizibilitate stabilite prin Manualul de Identitate Vizuală pentru Instrumentele Structurale 2007-2013 în România. Durata acestui proiect este de 30 de luni şi are o valoare de 10.878.531 lei.
mai mult
Comitetul de Monitorizare al Programului Operational Asistenta Tehnică - 31 octombrie 2008
Data: 13.11.2008
Programul Operaţional Asistenţă Tehnică este nu numai primul in România, dar chiar printre primele din Europa care au primit certificarea sistemului de management si control (compliance assessment), si aceasta este o realizare demnă de a fi subliniata. Programul Operaţional Asistenţă Tehnică poate să fie un program mic din punctul de vedere al alocării, insă este foarte important deoarece succesul său ajuta foarte mult alte programe să înregistreze succese”, a declarat Alessandro Rainoldi, Sef Adjunct de Unitate, DG Regio.
mai mult
Pagina:  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  
Cauta pe site  Caută pe site

Ghidul Beneficiarului  Ghidul Beneficiarului
  Ghidul Solicitantului
  Instructiune beneficiari inchidere
  Instructiune accesare MySMIS
  Manuale utilizare MySMIS
  Anexa 4 - Contractul de finanţare
  Anexa 5 - Decizia de finantare
  Anexa 6 - Cererea de rambursare
  Anexa 7 - Raport de progres
  Alte anexe la Ghidul Solicitantului
  Anexa 18 - Lista verificare cerere de rambursare proiecte salarii
  Anexa 25 - Declaratie pe proprie raspundere pentru proiecte salarii
  MODEL scrisoare acceptare vizită la faţa locului
  FORMULAR IDEI DE PROIECTE

FAQ  FAQ
 Avand in vedere perioada lunga cuprinsa in prima Cerere de Rambursare, dorim sa stim daca pentru functionarii cu statut special care nu au mentionat procentul de 100%, activitati pe Fonduri Structurale – Obiectivul convergenta, pe fisa postului, putem sa intocmim foi de prezenta saptamanale (nu zilnice), semnate de D.G. al AMPOSCCE, OIE sau OI IMM (dupa caz)?
 Va rugam sa ne spuneti daca in cazul in care la schimbarea fisei postului, managerii publici vor avea 99% atributii pe fonduri structurale si 1% alte atributii ce revin din statutul de manager public, mai este necesara intocmirea de foi de prezenta zilnice?
 Avand in vedere prevederile contractului de finantare privind masurile de informare si publicitate va rugam sa ne spuneti daca este obligatorie publicarea unui anunt in presa scrisa sau este suficienta publicarea anuntului pe site-ul institutiei beneficiare?
 In ce masura pot fi cuprinse in foile de prezenta ale personalului din cadrul structurilor suport implicate in proiectele POAT si activitatile privind stabilirea drepturilor salariale pentru echipele de proiect (proiecte finantate prin PO etc), respectiv acordarea claselor salariale conform prevederilor art.34 din Legea nr.284/2010, precum si activitatile privind rambursarea acestor sume?”
 Activitati precum: ordine stabilire drepturi salariale pentru personalul care beneficiaza de majorare salariala din AM (HG 595) la angajare, evaluare, modificare gradatii, etc, ordine de numire pe posturi cu atributii in gestionarea fondurilor structurale, ordine de modificare a structurilor organizatorice si a statelor de functii, nu sunt activitati eligibile pentru echipa de proiect. Dar in vederea stabilirii claselor de salarizare suplimentare orele alocate acestor activitati trebuie sa apara undeva. In timesheet apar doar activitatile eligibile, restul unde sunt mentionate?

Forum  Retea 1
Forum  Retea 2
Forum  Retea 3
Forum  Retea 4

Sesizare nereguli  Sesizare nereguli

Video  Video

 
  Proiect co-finantat din Fondul European de Dezvoltare Regionala prin POAT 2007-2013.

© 2011 Ministerul Fondurilor Europene
creare site-uri web - DancoVision
Home | POAT | Informaţii utile | Coordonare Asistenţă Tehnică | Licitaţii | Despre noi | Hartă Site | FAQ | Contact