Bine aţi venit pe site-ul nostru!
 
 
Documente  Newsletter
E-mail:


Documente  Documente
 Codul de Conduită
 Ghidul Solicitantului - FAT septembrie 2013
 ANUNT FACILITATEA DE ASISTENTA TEHNICA
 Broşuri Asistenţă Tehnică
 Brosura POAT 2014 - 2020
 Studiul privind identificarea direcţiilor prioritare de reformă a Politicii de Coeziune post - 2013 din perspectiva României
 Brosura Studiu de caz privind Egalitatea de sanse

Evenimente  Evenimente

Ştiri
Pagina:  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  
Codul de conduita pentru evitarea situatiilor de incompatibilitate si conflict de interese
Data: 09.01.2012
Guvernul a adoptat Codul de conduita pentru evitarea situatiilor de incompatibilitate si conflict de interese de catre personalul implicat in gestionarea programelor finantate din fonduri europene nerambursabile, a anuntat ministrul Afacerilor Europene, Leonard Orban. Codul clarifica modul in care se aplica principiile si regulile generale privind regimul incompatibilitatilor si conflictelor de interese prevazute in legislatia nationala si europeana in vigoare. El va fi inclus in Strategia Nationala anti-coruptie pe care ...
mai mult
AM POAT a modificat Ghidul Solicitantului in data de 28 octombrie 2011
Data: 28.10.2011
Modificarea a vizat in principal: revizuirea prevederilor Ghidului in urma transferului Autoritatii pentru Coordonarea Instrumentelor Structurale in Ministerul Afacerilor Europene, modificarea prevederilor privind acordarea prefinantarii, cofinantarii si cheltuielilor neeligibile, TVA, precum si rambursarea cheltuielilor (capitolele V.1, V.2, V.3 si V.6). Totodata au mai fost modificate formatele de contract/decizie de finantare (Anexele 5, 6, 23 si 24), Anexa 14 – Lista specimene de semnaturi, Anexa 17 - Corecţiile/Reducerile financiare aplicabile cheltuielilor aferente proiectelor finanţate din fonduri europene şi/sau din fonduri publice naţionale aferente acestora în caz de nerespectare a reglementărilor privind achiziţiile publice, si a fost introdusa o noua anexa Anexa 25 - Declaraţie de confidenţialitate, imparţialitate şi pentru evitarea conflictului de interese (anexa IIIf la decizia/contractul de finanţare). Atat ghidul cat si anexele modificate le gasiti la sectiunea Ghidul Beneficiarului de pe site-ul nostru.
mai mult
Proiectul Facilitatea de Asistenta Tehnica
Data: 11.10.2011
La data de 10.10.2011, in Bucuresti, la Hotel Howard Johnson, Sala Iridium, a avut loc conferinta de informare cu privire la proiectul Facilitatea de Asistenta Tehnica (FAT), cod SMIS 5086, co-finantat din Fondul European de Dezvoltare Regionala prin POAT 2007-2013. Acest eveniment este primul dintr-o serie de conferinte care se vor desfasura in perioada urmatoare, in fiecare dintre capitalele celor 8 regiuni ale tarii, ca parte a activitatii nr. 4). Derularea unor campanii de constientizare a potentialilor solicitanti, din cadrul contractului de prestari servicii nr. 8/21.05.2009 „Managementul Facilitatii de Asistenta Tehnica”. Fiecare eveniment isi propune sa reuneasca circa 100 de participanti, potentiali beneficiari ai FAT. Seria de conferinte se va incheia cu un eveniment care va avea loc in Bucuresti, in data de 11.11.2011.
mai mult
Forumul privind asistenta tehnica si comunicarea in domeniul Instrumentelor Structurale
Data: 04.10.2011
In perioada 27-28 septembrie, Autoritatea pentru Coordonarea Instrumentelor Structurale (ACIS) a organizat la Poiana Brasov Forumul privind asistenta tehnica si comunicarea in domeniul Instrumentelor Structurale. Reunind aproximativ 90 de participanti din institutiile cu atributii in gestionarea Instrumentelor Structurale (ACIS, Autoritati de Management, Organisme Intermediare, evenimentul s-a axat pe analiza de bune practici în ceea ce priveste asistenta tehnica si comunicarea IS.(...)
mai mult
A fost semnat proiectul "Sprijin pentru finantarea partiala a cheltuielilor de personal efectuate de SGG pentru personalul implicat în coordonarea, managementul și controlul IS "
Data: 30.08.2011
La data de 30.08.2011 a fost semnata Decizia de finantare pentru proiectul “ Sprijin pentru finantarea partiala a cheltuielilor de personal efectuate de Secretariatul General al Guvernului pentru personalul implicat în coordonarea, managementul și controlul IS” proiect co-finantat din Fondul European de Dezvoltare Regionala prin POAT 2007-2013.
mai mult
A fost inchis proiectul Dezvoltarea unei comunităţi eficiente şi profesioniste de utilizatori SMIS – CSNR
Data: 10.08.2011
În data de 10 august 2011 proiectul “Dezvoltarea unei comunităţi eficiente şi profesioniste de utilizatori SMIS – CSNR”, proiect finanţat prin AXA 2 – “Dezvoltarea în continuare şi sprijin pentru funcţionarea Sistemului Unic de Management al Informaţiei”, DMI nr. 2.3 ,,Formarea utilizatorilor, distribuirea ghidurilor de proceduri şi a manualelor de utilizator, precum şi activităţi de informare privind SMIS”, s-a încheiat. Proiectul a avut ca perioadă de execuţie 28 de luni, fiind implementat printr-un contract de servicii cu sprijinul unui consorţiu de firme de consultanţă format din asocierea S.C. Intrasoft International S.A. şi Infogroup Consilieri de Afaceri S.A.. Contractul s-a finalizat în ianuarie 2011. Componentele principale ale proiectului au vizat: 1. Planificarea activităţilor de formare şi elaborarea documentaţiei de curs, ce s-a concretizat în întocmirea Planului de training pentru perioada 2009-2011, elaborarea a 6 manuale de curs revizuite, câte unul pentru fiecare Program Operaţional şi, totodată, 7 seturi de date complete, pe specificul fiecărui Program Operaţional. 2. Training destinat persoanelor din cadrul Autorităţii pentru Coordonarea Instrumentelor Structurale, Autorităţii de Certificare şi Plată, Autorităţii de Audit, Autorităţilor de Management şi Organismelor Intermediare şi a altor instituţii, la solicitarea Beneficiarului, ce a avut ca rezultat instruirea unui număr de 1886 de utilizatori pe toate modulele sistemului informatic. 3. Training la nivel avansat pentru Coordonatorii SMIS de la nivelul Autorităţii pentru Coordonarea Instrumentelor Structurale, Autorităţii de Certificare şi Plată, Autorităţii de Audit, Autorităţilor de Management şi Organismelor Intermediare. a) Pregătirea, la nivel avansat, a Coordonatorilor SMIS cu privire la operarea SMIS, ce a avut drept rezultat 76 de Coordonatori SMIS, de la nivel central şi local, instruiţi în ceea ce priveşte operarea sistemului informatic SMIS. Această activitate a fost completată de organizarea de evenimente axate pe schimbul de experienţă cu Grecia, ca stat membru cu tradiţie în utilizarea de sisteme informatice similare SMIS-CSNR; b) Instruirea Coordonatorilor SMIS în vederea formării iniţiale a viitorilor utilizatori SMIS - această activitate s-a finalizat cu instruirea a 64 de Coordonatori SMIS de la nivel central şi local în vederea instruirii viitorilor utilizatori SMIS-CSNR; c) Instruirea Coordonatorilor SMIS în domeniul implementării corespunzătoare a SMIS, 18 Coordonatori SMIS fiind pregătiţi în acest sens. Această activitate a fost completată de organizarea unei vizite de studiu în Polonia, ca stat membru ce dispune de sistem informatic similar SMIS. 4. Organizarea de reuniuni periodice de prezentare a progreselor înregistrate în formarea utilizatorilor SMIS – pe parcursul derulării proiectului au avut loc trei reuniuni, în cadrul cărora a fost prezentat progresul înregistrat în implementare.
mai mult
A fost semnat acordul de prestari servicii Facilitatea de Asistenta Tehnica
Data: 29.07.2011
Proiectul Facilitatea de Asistenţă Tehnică, cod SMIS 5086, co-finanţat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin POAT 2007-2013 este implementat prin intermediul a două contracte: - contractul de prestări servicii nr. 8/21.05.2009 „Managementul Facilităţii de Asistenţă Tehnică”,(...)
mai mult
A fost finalizat proiectul “Realizarea de evaluari pentru perioada 2009-2010”
Data: 08.07.2011
La data de 08.07.2011 a fost finalizat proiectul “Realizarea de evaluări pentru perioada 2009-2010” co-finanţat din Programul Operaţional Asistenţă Tehnică 2007-2013. Obiectivul general al acestui proiect a fost de a contribui la consolidarea capacităţii de coordonare a implementării Instrumentelor Structurale şi la dezvoltarea unui sistem administrativ corespunzător prin acţiuni ce vizează asigurarea unui nivel comun de experienţă şi cunoştinţe în rândul actorilor implicaţi. Obiectivul specific al proiectului a fost de realiza activităţile de evaluare a Cadrului Strategic Naţional de Referinţă (CSNR) şi a Programului Operaţional de Asistenţă Tehnică (POAT), aferente perioadei 2009-2010. Prin implementarea acestui proiect s-au realizat activităţile de evaluare prevăzute în Planurile Multi-Anuale de Evaluare pentru CSNR şi POAT. Proiectul a avut următoarele rezultate: - Raport de Evaluarea formativă a Instrumentelor Structurale în România - Raport de Evaluare intermediară a Programului Operaţional Asistenţă Tehnică - Raport sinteză la nivel naţional pe baza rapoartelor de evaluare intermediară realizate la nivelul programelor operaţionale - Două Rapoarte de evaluare ad-hocŞ o „Provocări legate de capacitatea beneficiarilor instrumentelor structurale” o „Examinarea investiţiilor în infrastructura de transport şi mediu” - Cinci evenimente de diseminare a rezultatelor rapoartelor de evaluare elaborate, dintre care un eveniment de diseminare on-line pe site-ul Hot –News pentru raportul de evaluare formativă şi o miniconferinţă pentru diseminarea rapoartelor de evaluare intermediară a POAT, a celor 2 rapoarte de evaluare ad-hoc şi a raportului sinteză Durata acestui proiect a fost de 26 de luni si a avut o valoare totală de 2.400.000,00lei , din care s-au consumat 1.854.522,46 lei
mai mult
AM POAT a modificat Ghidul Solicitantului in data de 7 iulie 2011
Data: 08.07.2011
GHIDUL SOLICITANTULUI a fost modificat in data de 7 iulie 2011. Modificarea a vizat in principal actualizarea Formularului Cererii de Finantare precum si simplificarea modalitatii de depunere a acestuia. De asemenea, punctul 5 Nereguli din ...
mai mult
A fost publicat Manualul de formare - Managementul proiectelor finantate din IS
Data: 06.07.2011
Unul dintre rezultatele contractului, „Formarea beneficiarilor si a potentialilor beneficiari in domeniul gestionarii proiectelor finantate din instrumente structurale”ce se desfasoara in perioada februarie 2011 – ianuarie 2012, a fost elaborarea unui manual de pregatire şi gestionare a proiectelor finanţate din instrumente structurale. Acest manual este postat la sectiunea Formare Instrumente Structurale de pe site-ul nostru.
mai mult
Pagina:  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  
Cauta pe site  Caută pe site

Ghidul Beneficiarului  Ghidul Beneficiarului
  Ghidul Solicitantului
  Instructiune beneficiari inchidere
  Instructiune accesare MySMIS
  Manuale utilizare MySMIS
  Anexa 4 - Contractul de finanţare
  Anexa 5 - Decizia de finantare
  Anexa 6 - Cererea de rambursare
  Anexa 7 - Raport de progres
  Alte anexe la Ghidul Solicitantului
  Anexa 18 - Lista verificare cerere de rambursare proiecte salarii
  Anexa 25 - Declaratie pe proprie raspundere pentru proiecte salarii
  MODEL scrisoare acceptare vizită la faţa locului
  FORMULAR IDEI DE PROIECTE

FAQ  FAQ
 Avand in vedere perioada lunga cuprinsa in prima Cerere de Rambursare, dorim sa stim daca pentru functionarii cu statut special care nu au mentionat procentul de 100%, activitati pe Fonduri Structurale – Obiectivul convergenta, pe fisa postului, putem sa intocmim foi de prezenta saptamanale (nu zilnice), semnate de D.G. al AMPOSCCE, OIE sau OI IMM (dupa caz)?
 Va rugam sa ne spuneti daca in cazul in care la schimbarea fisei postului, managerii publici vor avea 99% atributii pe fonduri structurale si 1% alte atributii ce revin din statutul de manager public, mai este necesara intocmirea de foi de prezenta zilnice?
 Avand in vedere prevederile contractului de finantare privind masurile de informare si publicitate va rugam sa ne spuneti daca este obligatorie publicarea unui anunt in presa scrisa sau este suficienta publicarea anuntului pe site-ul institutiei beneficiare?
 In ce masura pot fi cuprinse in foile de prezenta ale personalului din cadrul structurilor suport implicate in proiectele POAT si activitatile privind stabilirea drepturilor salariale pentru echipele de proiect (proiecte finantate prin PO etc), respectiv acordarea claselor salariale conform prevederilor art.34 din Legea nr.284/2010, precum si activitatile privind rambursarea acestor sume?”
 Activitati precum: ordine stabilire drepturi salariale pentru personalul care beneficiaza de majorare salariala din AM (HG 595) la angajare, evaluare, modificare gradatii, etc, ordine de numire pe posturi cu atributii in gestionarea fondurilor structurale, ordine de modificare a structurilor organizatorice si a statelor de functii, nu sunt activitati eligibile pentru echipa de proiect. Dar in vederea stabilirii claselor de salarizare suplimentare orele alocate acestor activitati trebuie sa apara undeva. In timesheet apar doar activitatile eligibile, restul unde sunt mentionate?

Forum  Retea 1
Forum  Retea 2
Forum  Retea 3
Forum  Retea 4

Sesizare nereguli  Sesizare nereguli

Video  Video

 
  Proiect co-finantat din Fondul European de Dezvoltare Regionala prin POAT 2007-2013.

© 2011 Ministerul Fondurilor Europene
creare site-uri web - DancoVision
Home | POAT | Informaţii utile | Coordonare Asistenţă Tehnică | Licitaţii | Despre noi | Hartă Site | FAQ | Contact