Bine aţi venit pe site-ul nostru!
 
 
Documente  Newsletter
E-mail:


Documente  Documente
 Codul de Conduită
 Ghidul Solicitantului - FAT septembrie 2013
 ANUNT FACILITATEA DE ASISTENTA TEHNICA
 Broşuri Asistenţă Tehnică
 Brosura POAT 2014 - 2020
 Studiul privind identificarea direcţiilor prioritare de reformă a Politicii de Coeziune post - 2013 din perspectiva României
 Brosura Studiu de caz privind Egalitatea de sanse

Evenimente  Evenimente

Ştiri
Pagina:  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  
Comitetul de Monitorizare al Programului Operational Asistenta Tehnica din 8 iunie 2011
Data: 08.06.2011
In data de 8 iunie 2011, Autoritatea pentru Coordonarea Instrumentelor Structurale (ACIS) a organizat al optulea Comitet de Monitorizare pentru Programul Operational Asistenta Tehnica (POAT), in cadrul caruia a fost analizata evolutia acestui program operational in perioada noiembrie 2010 -mai 2011.
mai mult
A fost modificat Ghidul Solicitantului in data de 19 mai 2011
Data: 19.05.2011
In urma trasferului Autoritatii de Management pentru Programul Operational Asistenta Tehnica de la Minsterul Finantelor Publice in cadrul aparatului de lucru al Guvernului, GHIDUL SOLICITANTULUI a fost modificat in data de 19 mai 2011. Au fost revizuite si unele anexe ale cererii de finantare, contractului de finantare si ale deciziei de finantare.
mai mult
Incepand cu data de 18 mai 2011 se reia procesul de evaluare, contractare si plata
Data: 18.05.2011
Avand in vedere faptul ca s-a incheiat procesul de transfer al Autoritatii pentru Coordonarea Instrumentelor Structurale, inclusiv al Autoritatii de Management pentru Programul Operational Asistenta Tehnica (AM POAT) de la Ministerul Finantelor Publice in cadrul aparatului de lucru al Guvernului (...)
mai mult
Formular de inscriere pentru sesiunea de formare in domeniul managementului de proiect in contextul instrumentelor structurale
Data: 20.04.2011
Autoritatea pentru Coordonarea Instrumentelor Structurale deruleaza in prezent proiectul ”Formarea Beneficiarilor in domeniul implementarii proiectelor finantate din Instrumente Structurale”, proiect co-finantat din FEDR prin POAT 2007-2013. Proiectul isi propune sa acopere intr-o masura cat mai mare necesitatile de formare ale (...)
mai mult
ATENTIE!!!
Data: 23.03.2011
Avand in vedere adoptarea Ordonantei de Urgenta a Guvernului nr.26/2011 privind stabilirea unor masuri organizatorice la nivelul aparatului de lucru al Guvernului si al unor ministere, precum si pentru stabilirea unor masuri financiar-bugetare, (publicata in Monitorul Oficial al Romaniei nr.195 din data de 21.03.2011) va informam ca Autoritatea pentru Coordonarea Instrumentelor Structurale, inclusiv Autoritatea de Management pentru Programul Operational Asistenta Tehnica (AM POAT) se muta de la Ministerul Finantelor Publice in cadrul aparatului de lucru al Guvernului. Mentionam ca datele de contact ale institutiei raman nemodificate. Procesul de evaluare, contractare si plata pentru proiectele finantate din POAT se suspenda pana la finalizarea procesului de transfer. Atat cererile de finantare cat si cererile de rambursare pot fi depuse in continuare in aceasta perioada la sediul AM POAT din Bd. Mircea Voda nr. 44.
mai mult
Chestionar pentru beneficiarii de fonduri europene
Data: 16.03.2011
Autoritatea pentru Coordonarea Instrumentelor Structurale derulează în prezent proiectul ”Formarea Beneficiarilor în domeniul implementării proiectelor finanţate din Instrumente Structurale”. Finantat de Uniunea Europeană si Guvernul României în cadrul Programului Operational Asistentă Tehnică, proiectul îşi propune: • să acopere într-o măsură cât mai mare necesităţile de formare ale potenţialilor beneficiari de instrumente structurale în domeniul pregătirii şi managementului proiectelor În vederea definitivării conceptului sesiunilor de formare, în cadrul proiectului este elaborată o analiză a necesităţilor de formare în domeniul managementului proiectelor finanţate din instrumente structurale la nivelul potentialilor beneficiari si al beneficiarilor de finantări nerambursabile din instrumente structurale. Pentru a realiza această analiză a fost elaborat un Chestionar de evaluare a nevoilor de instruire. Invităm toti beneficiarii ...[citeste mai departe]
mai mult
A fost semnata decizia de finantare pentru proiectul Sprijin pentru realizarea schimbului de experienta cu alte State Membre ale UE in vederea imbunatatirii, coordonarii, gestionarii si controlului IS
Data: 23.02.2011
La data de 23.02.2011 a fost semnata Decizia de finantare pentru proiectul „Sprijin pentru realizarea schimbului de experienta cu alte State Membre ale UE in vederea imbunatatirii, coordonarii, gestionarii si controlului Instrumentelor Structurale” co-finantat din Programul Operational Asistenta Tehnica 2007-2013. Obiectivul proiectului consta in sprijinirea realizarii schimbului de experienta in vederea imbunatatirii procesului de coordonare, management si control al instrumentelor structurale contribuind la eficientizarea implementarii si cresterea absorbtiei acestor fonduri in Romania. Activitatile previzionate a se realiza sunt urmatoarele: - organizarea de evenimente axate pe schimbul de experienta cu reprezentanti din alte State Membre ale Uniunii Europene in domeniul coordonarii, gestionarii si controlului instrumentelor structurale; - participarea ACIS,AMPOAT si/sau alte structuri implicate in domeniul instrumentelor structurale la evenimente axate pe schimbul de experienta organizate de alte State Membre ale Uniunii Europene in coordonarii, gestionarii si controlului instrumentelor structurale. Durata proiectului este de 32 de luni. Valoarea totala a proiectului care face obiectul finantarii nerambursabile este 465.812,53 lei. Valoarea eligibila este in suma de 404.675,14 lei din care valoarea asistentei financiare nerambursabile este in suma de 323.740,33 si valoarea cofinantarii proprii a beneficiarului este in suma de 82.935,08.
mai mult
A fost semnata decizia de finantare pentru proiectul Dezvoltarea capacităţii pentru analiza cost –beneficiu
Data: 17.02.2011
La data de 17.02.2011 a fost semnata Decizia de finanţare pentru proiectul „Dezvoltarea capacităţii pentru analiza cost –beneficiu” co-finanţat din Programul Operaţional Asistenţă Tehnică 2007-2013. Obiectivul proiectului este de a îmbunătăţii şi dezvolta cadrul metodologic comun de realizare şi utilizare a Analizei Cost - Beneficiu (ACB) şi creşterea capacităţii profesionale de elaborare şi utilizare a ACB în procesul de evaluare a proiectelor de investiţii prin activităţi de instruire privind aspecte comune structurilor implicate în gestionarea şi implementarea instrumentelor structurale, autorităţi de management, organisme intermediare, alte structuri, precum şi beneficiarilor potenţiali ai FSC. Activităţile previzionate a se realiza în cadrul acestui proiect sunt următoarele:  Analizarea situaţiei curente în vederea evaluării eficienţei şi eficacităţii practicii în domeniul analizei cost – beneficiu;  Realizarea unui studiu privind ratele de actualizare financiară şi socială;  Realizarea unui studiu privind rata de rentabilitate internă;  Elaborarea de documente metodologice (lucrări clarificatoare şi studii de caz) unde se vor dezbate aspectele metodologice şi specifice care necesită a fi îmbunătăţite şi actualizate;  Elaborarea de manuale privind analiza cost – eficacitate, respectiv analiza multicriterială, ca metode alternative la analiza economică a ACB  Traducerea în limba română a Ghidului pentru Analiza Cost – Beneficiu a Proiectelor de Investiţii, publicat de Comisia Europeană în iunie 2008;  Organizarea de sesiuni de instruire pentru 300 de persoane, personalul din cadrul AM, OI, Secretariate Tehnice Comune (STC), precum şi pentru potenţiali beneficiari, cu privire la tehnici şi metode de evaluare a proiectelor;  Diseminarea lucrărilor, studiilor, manualelor şi a altor lucrări metodologice elaborate în cadrul proiectului prin organizarea de ateliere de lucru. Durata proiectului este de 18 de luni si are o valoare de 5.973.783,43 lei (inclusiv TVA).
mai mult
A fost publicat Manualul de formare continua a personalului implicat in gestionarea FSC
Data: 02.02.2011
Unul dintre rezultatele contractului, „Formare continua a personalului implicat in gestionarea FSC” ce s-a derulat in perioada aprilie 2009 - noiembrie 2010, a fost elaborarea unui manual de formare continua a personalului implicat in gestionarea FSC. Acest manual este postat la sectiunea Formare Instrumente Structurale de pe site-ul nostru. This manual is posted on our web site in the section Training in Structural Instruments.
mai mult
Evaluarea intermediara a Programului Operational Asistenta Tehnica
Data: 28.01.2011
Evaluarea intermediara a Programului Operational Asistenta Tehnica (POAT) s-a desfasurat in perioada octombrie 2009 - august 2010. Evaluarea a vizat perioada de pana la 31 decembrie 2009, cu exceptia cazurilor in care exista mentiuni specifice.
mai mult
Pagina:  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  
Cauta pe site  Caută pe site

Ghidul Beneficiarului  Ghidul Beneficiarului
  Ghidul Solicitantului
  Instructiune beneficiari inchidere
  Instructiune accesare MySMIS
  Manuale utilizare MySMIS
  Anexa 4 - Contractul de finanţare
  Anexa 5 - Decizia de finantare
  Anexa 6 - Cererea de rambursare
  Anexa 7 - Raport de progres
  Alte anexe la Ghidul Solicitantului
  Anexa 18 - Lista verificare cerere de rambursare proiecte salarii
  Anexa 25 - Declaratie pe proprie raspundere pentru proiecte salarii
  MODEL scrisoare acceptare vizită la faţa locului
  FORMULAR IDEI DE PROIECTE

FAQ  FAQ
 Avand in vedere perioada lunga cuprinsa in prima Cerere de Rambursare, dorim sa stim daca pentru functionarii cu statut special care nu au mentionat procentul de 100%, activitati pe Fonduri Structurale – Obiectivul convergenta, pe fisa postului, putem sa intocmim foi de prezenta saptamanale (nu zilnice), semnate de D.G. al AMPOSCCE, OIE sau OI IMM (dupa caz)?
 Va rugam sa ne spuneti daca in cazul in care la schimbarea fisei postului, managerii publici vor avea 99% atributii pe fonduri structurale si 1% alte atributii ce revin din statutul de manager public, mai este necesara intocmirea de foi de prezenta zilnice?
 Avand in vedere prevederile contractului de finantare privind masurile de informare si publicitate va rugam sa ne spuneti daca este obligatorie publicarea unui anunt in presa scrisa sau este suficienta publicarea anuntului pe site-ul institutiei beneficiare?
 In ce masura pot fi cuprinse in foile de prezenta ale personalului din cadrul structurilor suport implicate in proiectele POAT si activitatile privind stabilirea drepturilor salariale pentru echipele de proiect (proiecte finantate prin PO etc), respectiv acordarea claselor salariale conform prevederilor art.34 din Legea nr.284/2010, precum si activitatile privind rambursarea acestor sume?”
 Activitati precum: ordine stabilire drepturi salariale pentru personalul care beneficiaza de majorare salariala din AM (HG 595) la angajare, evaluare, modificare gradatii, etc, ordine de numire pe posturi cu atributii in gestionarea fondurilor structurale, ordine de modificare a structurilor organizatorice si a statelor de functii, nu sunt activitati eligibile pentru echipa de proiect. Dar in vederea stabilirii claselor de salarizare suplimentare orele alocate acestor activitati trebuie sa apara undeva. In timesheet apar doar activitatile eligibile, restul unde sunt mentionate?

Forum  Retea 1
Forum  Retea 2
Forum  Retea 3
Forum  Retea 4

Sesizare nereguli  Sesizare nereguli

Video  Video

 
  Proiect co-finantat din Fondul European de Dezvoltare Regionala prin POAT 2007-2013.

© 2011 Ministerul Fondurilor Europene
creare site-uri web - DancoVision
Home | POAT | Informaţii utile | Coordonare Asistenţă Tehnică | Licitaţii | Despre noi | Hartă Site | FAQ | Contact