Bine aţi venit pe site-ul nostru!
 
 
Documente  Newsletter
E-mail:


Documente  Documente
 Codul de Conduită
 Ghidul Solicitantului - FAT septembrie 2013
 ANUNT FACILITATEA DE ASISTENTA TEHNICA
 Broşuri Asistenţă Tehnică
 Brosura POAT 2014 - 2020
 Studiul privind identificarea direcţiilor prioritare de reformă a Politicii de Coeziune post - 2013 din perspectiva României
 Brosura Studiu de caz privind Egalitatea de sanse

Evenimente  Evenimente

Ştiri
Pagina:  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  
Situatia proiectelor contractatate si a platilor din POAT la sfarsitul anului 2010
Data: 12.01.2011
La sfarsitul anului 2010 erau contractate din POAT un numar de 57 de proiecte in valoare de 215.770.241 euro. In cadrul acestor proiecte, urmare primirii si verificarii cererilor de rambursare depuse de beneficiarii POAT pana la sfarsitul anului 2010, AM POAT a inregistrat plati catre beneficiari in valoare de 38.993.953 lei. Valoarea cumulata a platilor intermediare de la Comisia Europeana aferente POAT pana la 31 decembrie 2010 a fost de 6.484.900 euro.
mai mult
AM POAT a modificat Ghidul Solicitantului in data de 27 decembrie 2010
Data: 27.12.2010
GHIDUL SOLICITANTULUI a fost modificat in data de 27 decembrie 2010. Modificarea a vizat exclusiv Anexa 16 Metodologia de calcul pentru determinarea valorii eligibile din Programul Operational Asistenta Tehnica a cheltuielilor de functionare, respectiv modalitatea de calcul a cheltuielilor legate de sediul in care functionează beneficiarul. Formatele aferente metodologiei nu s-au modificat.
mai mult
AM POAT a modificat Ghidul Solicitantului
Data: 21.12.2010
In urma aprobarii modificarii Documentului Cadru de Implementare, GHIDUL SOLICITANTULUI a fost modificat in data de 21 decembrie 2010.
mai mult
Activitatile specifice evaluarii, selectiei si contractarii cererilor de finantare depuse in cadrul POAT vor fi intrerupte
Data: 21.12.2010
In perioada 22 decembrie 2010 – 02 ianuarie 2011 activitatile specifice evaluarii si selectiei cererilor de finantare depuse in cadrul Programului Operational Asistenta Tehnica vor fi intrerupte.
mai mult
AM POAT a modificat Ghidul Solicitantului
Data: 13.12.2010
GHIDUL SOLICITANTULUI a fost modificat in luna decembrie 2010.
mai mult
Seminarul Controlul Financiar al operatiunilor finantate prin Fonduri Structurale si de Coeziune s-a desfasurat in perioada 18-19 noiembrie 2010
Data: 24.11.2010
In perioada 18 - 19 noiembrie 2010 ACIS in parteneriat cu Institutul Francez din Bucuresti a organizat un seminar pe tema “Controlul Financiar al operatiunilor finantate prin Fonduri Structurale si de Coeziune”. Actiunea este cofinantata din Fondul European de Dezvoltare Regionala prin POAT 2007-2013 si din Planul plurianual al Organizatiei Internationale a Francofoniei.
mai mult
Comitetul de Monitorizare al Programului Operaţional Asistenţă Tehnică - 12 noiembrie 2010
Data: 19.11.2010
In 12 noiembrie 2010, Ministerul Finantelor Publice a organizat al saptelea Comitet de Monitorizare pentru Programul Operational Asistenta Tehnica (POAT), in cadrul caruia a fost analizata evolutia acestui program operational in perioada iunie - octombrie 2010.
mai mult
Evaluarea formativă a instrumentelor structurale în România
Data: 08.11.2010
În cadrul eforturilor de îmbunătăţire a performanţei instrumentelor structurale în România, Ministerul Finanţelor Publice a iniţiat, prin proiectul "Realizarea de evaluări pentru perioada 2009-2010", proiect cofinanţat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin POAT 2007-2013, un exerciţiu complex de evaluare formativă, independentă şi obiectivă, concretizat într-un raport de evaluare intitulat „O evaluare formativă a instrumentelor structurale în România”
mai mult
Modificarea Documentului Cadru de Implementare a POAT 2007-2013
Data: 29.10.2010
Documentul Cadru de Implementare a fost modificat prin OMFP 245/15.10.2010 pentru modificarea şi completarea OMEF nr. 2373/2007 privind aprobarea Documentului Cadru de Implementare a Programului Operaţional Asistenţă Tehnică 2007-2013, cu modificările şi completările ulterioare. Această modificare a vizat introducerea ca beneficiari eligibili ai POAT a Consiliului Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor şi a Autorităţii Naţionale pentru Reglementarea şi Monitorizarea Achiziţiilor Publice.
mai mult
AM POAT a modificat in luna iulie Ghidul Solicitantului pentru POAT
Data: 23.07.2010
GHIDUL SOLICITANTULUI a fost modificat in luna iulie 2010. Modificarea a vizat exclusiv Anexa nr. 7 Cererea de rambursare in vederea corectarii tabelului de la pagina 4 din format.
mai mult
Pagina:  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  
Cauta pe site  Caută pe site

Ghidul Beneficiarului  Ghidul Beneficiarului
  Ghidul Solicitantului
  Instructiune beneficiari inchidere
  Instructiune accesare MySMIS
  Manuale utilizare MySMIS
  Anexa 4 - Contractul de finanţare
  Anexa 5 - Decizia de finantare
  Anexa 6 - Cererea de rambursare
  Anexa 7 - Raport de progres
  Alte anexe la Ghidul Solicitantului
  Anexa 18 - Lista verificare cerere de rambursare proiecte salarii
  Anexa 25 - Declaratie pe proprie raspundere pentru proiecte salarii
  MODEL scrisoare acceptare vizită la faţa locului
  FORMULAR IDEI DE PROIECTE

FAQ  FAQ
 Avand in vedere perioada lunga cuprinsa in prima Cerere de Rambursare, dorim sa stim daca pentru functionarii cu statut special care nu au mentionat procentul de 100%, activitati pe Fonduri Structurale – Obiectivul convergenta, pe fisa postului, putem sa intocmim foi de prezenta saptamanale (nu zilnice), semnate de D.G. al AMPOSCCE, OIE sau OI IMM (dupa caz)?
 Va rugam sa ne spuneti daca in cazul in care la schimbarea fisei postului, managerii publici vor avea 99% atributii pe fonduri structurale si 1% alte atributii ce revin din statutul de manager public, mai este necesara intocmirea de foi de prezenta zilnice?
 Avand in vedere prevederile contractului de finantare privind masurile de informare si publicitate va rugam sa ne spuneti daca este obligatorie publicarea unui anunt in presa scrisa sau este suficienta publicarea anuntului pe site-ul institutiei beneficiare?
 In ce masura pot fi cuprinse in foile de prezenta ale personalului din cadrul structurilor suport implicate in proiectele POAT si activitatile privind stabilirea drepturilor salariale pentru echipele de proiect (proiecte finantate prin PO etc), respectiv acordarea claselor salariale conform prevederilor art.34 din Legea nr.284/2010, precum si activitatile privind rambursarea acestor sume?”
 Activitati precum: ordine stabilire drepturi salariale pentru personalul care beneficiaza de majorare salariala din AM (HG 595) la angajare, evaluare, modificare gradatii, etc, ordine de numire pe posturi cu atributii in gestionarea fondurilor structurale, ordine de modificare a structurilor organizatorice si a statelor de functii, nu sunt activitati eligibile pentru echipa de proiect. Dar in vederea stabilirii claselor de salarizare suplimentare orele alocate acestor activitati trebuie sa apara undeva. In timesheet apar doar activitatile eligibile, restul unde sunt mentionate?

Forum  Retea 1
Forum  Retea 2
Forum  Retea 3
Forum  Retea 4

Sesizare nereguli  Sesizare nereguli

Video  Video

 
  Proiect co-finantat din Fondul European de Dezvoltare Regionala prin POAT 2007-2013.

© 2011 Ministerul Fondurilor Europene
creare site-uri web - DancoVision
Home | POAT | Informaţii utile | Coordonare Asistenţă Tehnică | Licitaţii | Despre noi | Hartă Site | FAQ | Contact