Bine aţi venit pe site-ul nostru!
 
 
Documente  Newsletter
E-mail:


Documente  Documente
 Codul de Conduită
 Ghidul Solicitantului - FAT septembrie 2013
 ANUNT FACILITATEA DE ASISTENTA TEHNICA
 Broşuri Asistenţă Tehnică
 Brosura POAT 2014 - 2020
 Studiul privind identificarea direcţiilor prioritare de reformă a Politicii de Coeziune post - 2013 din perspectiva României
 Brosura Studiu de caz privind Egalitatea de sanse

Evenimente  Evenimente

Ştiri
Pagina:  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  
AM POAT a modificat Ghidul Solicitantului in data de 25.06.2014
Data: 25.06.2014
In data de 25.06.2014 Autoritatea de Management pentru Programul Operational Asistenta Tehnica (AM POAT) a modificat Ghidul Solicitantului. Modificarea a vizat revizuirea procesului de depunere si evaluare a cererilor de finantare, precum si cel de implementare a contractelor de finantare aferente, in vederea realizarii acestor etape prin intermediul aplicatiei MySMIS.
mai mult
Simplifificarea documentelor justificative pentru rambursarea proiectelor de salarii
Data: 23.06.2014
In vederea simplificarii procesului de verificare a cererilor de rambursare in cadrul proiectelor privind rambursarea partiala a cheltuielilor de personal efectuate de beneficiari pentru personalul implicat in gestionarea, managementul ai controlul IS ai pentru reducerea poverii administrative atat la nivelul beneficiarilor, cat ai la nivelul Autoritatii de Management, va comunicam faptul ca Ministerul Fondurilor Europene, in calitate de Autoritate de Management pentru Programul Operational Asistenta Tehnica, solicita ca incepand cu data de 20.06.2014 cererile de rambursare transmise in cadrul proiectelor finantate din POAT sa fie insotite de ”Declaratia pe proprie raspundere” a ordonatorilor de credite, al carei format il gasiti publicat la sectiunea Ghidului Solicitantului.
mai mult
Publicarea spre consultare a primei versiuni consolidate a Programului Operational Asistenta Tehnica 2014-2020
Data: 15.05.2014
Prima versiune de lucru consolidata a Programului Operational Asistenta Tehnica 2014-2020, a fost publicata spre consultare,pe site-ul Ministerului Fondurilor Europene, www.fonduri-ue.ro, la sectiunea Cadrul Financiar Multianual 2014-2020.
mai mult
Semnare deciziei de finantare Gestionarea IS prin intermediul evenimentelor privind aspect tematice relevante, din perspectiva lectiilor invatate in perioada de programare 2007-13
Data: 29.04.2014
La data de 28.03.2014 a fost semnata decizia de finantare (DF.1.1.176/28.03.2014) pentru Proiectul “Gestionarea instrumentelor structurale prin intermediul evenimentelor privind aspect tematice relevante, din perspectiva lectiilor invatate in perioada de programare 2007 – 2013”, cofinantat din FEDER prin Programul Operational Asistenta Tehnica 2007 – 2013, cod SMIS 52897.
mai mult
Consultare privind Programul Operational Asistenta Tehnica 2014-2020
Data: 26.03.2014
Prima versiune de lucru a documentului consultativ pentru Programul Operational Asistenta Tehnica 2014-2020 a fost publicata luni, 17 martie a.c., pe site-ul Ministerului Fondurilor Europene, www.fonduri-ue.ro, la sectiunea Cadrul Financiar Multianual 2014-2020, in scopul consultarii publice cu partenerii de dialog. Comentariile partenerilor de dialog pe marginea documentelor publicate sunt asteptate la adresa de e-mail secretariat.ciap@fonduri-ue.ro. Documentul poate fi descarcat si de la sectiunea Documente a site-ului www.poat.ro.
mai mult
Semnarea deciziei de finantare pentru proiectul „Asistenta BEI pentru implementarea cu succes a proiectelor in derulare si maximizarea absorbtiei fondurilor UE”
Data: 26.03.2014
La data de 24.10.2013 a fost semnata decizia de finantare ( nr. DF 1.1.155/24.10.2013) pentru Proiectul „Asistenta BEI pentru implementarea cu succes a proiectelor in derulare si maximizarea absorbtiei fondurilor UE”, cofinantat din FEDR prin Programul Operational Asistenta Tehnica 2007-2013, cod SMIS 48858.
mai mult
Semnarea deciziei de finantare pentru proiectul „Sprijin pentru functionarea Ministerului Fondurilor Europene (structurile de coordonare a instrumentelor structurale si Autoritatea de Management pentr
Data: 23.12.2013
La data de 06 decembrie 2013 a fost semnata Decizia de finantare pentru proiectul „Sprijin pentru functionarea Ministerului Fondurilor Europene (structurile de coordonare a instrumentelor structurale si Autoritatea de Management pentru POAT)”. Obiectivul proiectului consta în sprijinirea functionarii Ministerului Fondurilor Europene în calitate de autoritate pentru coordonarea instrumentelor structurale si a Autoritatii de Management pentru POAT prin furnizarea de asistenta tehnica si logistica necesara, precum si prin acoperirea cheltuielilor administrative.
mai mult
Proiectul Sprijin pentru functionarea Autoritatii pentru Coordonarea Instrumentelor Structurale, inclusiv a Autoritatii de Management pentru Programul Operational Asistenta Tehnica
Data: 17.12.2013
In luna iunie a.c. s-a finalizat implementarea proiectului “Sprijin pentru functionarea Autoritatii pentru Coordonarea Instrumentelor Structurale, inclusiv a Autoritatii de Management pentru Programul Operational Asistenta Tehnica”, cod SMIS 932, cofinantat din FEDR prin Programul Operational Asistenţă Tehnică 2007-2013, axa prioritară 1 „Sprijin pentru implementarea instrumentelor structurale si coordonarea programelor”, domeniul major de interventie 1.4 „Functionarea Autoritatii de Management pentru POAT, a ACIS, a Autoritatii de Certificare si Plata si a Autoritatii de Audit”.
mai mult
Semnarea deciziei de finantare pentru proiectul „Sprijin in continuare pentru actualizarea informatiilor in SMIS-CSNR”
Data: 08.08.2013
La data de 08 mai 2012 a fost semnata Decizia de finantare pentru proiectul „Sprijin in continuare pentru actualizarea informatiilor in SMIS-CSNR” co-finantat din Programul Operational Asistenta Tehnica 2007-2013, cod SMIS 41416.
mai mult
AM POAT a modificat Documentul Cadru de Implementare a POAT
Data: 22.07.2013
In data de 22.07.2013, a fost aprobata prin ordinul ministrului fondurilor europene nr.646/2013 modificarea Documentului Cadru de Implementare a Programului Operational Asistenta Tehnica (POAT).
mai mult
Pagina:  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  
Cauta pe site  Caută pe site

Ghidul Beneficiarului  Ghidul Beneficiarului
  Ghidul Solicitantului
  Instructiune beneficiari inchidere
  Instructiune accesare MySMIS
  Manuale utilizare MySMIS
  Anexa 4 - Contractul de finanţare
  Anexa 5 - Decizia de finantare
  Anexa 6 - Cererea de rambursare
  Anexa 7 - Raport de progres
  Alte anexe la Ghidul Solicitantului
  Anexa 18 - Lista verificare cerere de rambursare proiecte salarii
  Anexa 25 - Declaratie pe proprie raspundere pentru proiecte salarii
  MODEL scrisoare acceptare vizită la faţa locului
  FORMULAR IDEI DE PROIECTE

FAQ  FAQ
 Avand in vedere perioada lunga cuprinsa in prima Cerere de Rambursare, dorim sa stim daca pentru functionarii cu statut special care nu au mentionat procentul de 100%, activitati pe Fonduri Structurale – Obiectivul convergenta, pe fisa postului, putem sa intocmim foi de prezenta saptamanale (nu zilnice), semnate de D.G. al AMPOSCCE, OIE sau OI IMM (dupa caz)?
 Va rugam sa ne spuneti daca in cazul in care la schimbarea fisei postului, managerii publici vor avea 99% atributii pe fonduri structurale si 1% alte atributii ce revin din statutul de manager public, mai este necesara intocmirea de foi de prezenta zilnice?
 Avand in vedere prevederile contractului de finantare privind masurile de informare si publicitate va rugam sa ne spuneti daca este obligatorie publicarea unui anunt in presa scrisa sau este suficienta publicarea anuntului pe site-ul institutiei beneficiare?
 In ce masura pot fi cuprinse in foile de prezenta ale personalului din cadrul structurilor suport implicate in proiectele POAT si activitatile privind stabilirea drepturilor salariale pentru echipele de proiect (proiecte finantate prin PO etc), respectiv acordarea claselor salariale conform prevederilor art.34 din Legea nr.284/2010, precum si activitatile privind rambursarea acestor sume?”
 Activitati precum: ordine stabilire drepturi salariale pentru personalul care beneficiaza de majorare salariala din AM (HG 595) la angajare, evaluare, modificare gradatii, etc, ordine de numire pe posturi cu atributii in gestionarea fondurilor structurale, ordine de modificare a structurilor organizatorice si a statelor de functii, nu sunt activitati eligibile pentru echipa de proiect. Dar in vederea stabilirii claselor de salarizare suplimentare orele alocate acestor activitati trebuie sa apara undeva. In timesheet apar doar activitatile eligibile, restul unde sunt mentionate?

Forum  Retea 1
Forum  Retea 2
Forum  Retea 3
Forum  Retea 4

Sesizare nereguli  Sesizare nereguli

Video  Video

 
  Proiect co-finantat din Fondul European de Dezvoltare Regionala prin POAT 2007-2013.

© 2011 Ministerul Fondurilor Europene
creare site-uri web - DancoVision
Home | POAT | Informaţii utile | Coordonare Asistenţă Tehnică | Licitaţii | Despre noi | Hartă Site | FAQ | Contact